Tekijät

Sanojen mahti

Aikuisen kannattaa miettiä, mitä ja miten lasten kuullen puhuu vastaanotolla ja myös kotona. Positiivinen kehuminen vahvistaa lapsen itsetuntoa ja rentouttaa. Aikuisen vitsit eivät useinkaan toimi jännittävässä tilanteessa. Pitää myös muistaa, että lapsi ei päätä hoidosta. Jos lapsi jännittää vaikkapa neuvolassa kovasti, ethän nolaa lasta, vaan usko lapsesi mahdollisuuteen selvitä tilanteesta. Kunnioita lasta ja ole turvallinen…

Sähköautojen latauksen lisäksi OP Kangasala virittelee yhteiskäyttöautopalvelua

Kirjautuneille

OP Kangasala tuo asiakkaidensa käyttöön sähköauton latauspisteen Kangasalan konttorin edustalle. Itse latauslaite on jo asennettu ja palvelun käyttöönottoa viimeistellään kesän aikana. – Sähköauton latausmahdollisuus tulee kahteen vierekkäiseen parkkiruutuun pankin etupihan pysäköintialueella. Ruudut maalataan vihreiksi, jotta ne on helppo tunnistaa. Toinen paikoista varataan ensisijaisesti pankin yhteiskäyttöautolle ja toinen tulee olemaan asiakkaiden käytössä latauskäyttöä varten, kertoo pankin…

Pälkäne TT toi Laaniselle kulttuuripalkinnon

Pälkäneläisessä Hannu Laanisessa on Pälkäneen kunnan kulttuurituottajan Marketta Vaismaan mukaan jotakin samaa yhdessä Lionel Messin, Jari Litmasen ja Tauno Sairialan kanssa. Jokaista on ajanut eteenpäin intohimo – Laanisen tapauksessa se on kohdistunut jalkapallon sijaan vanhoihin moottoripyöriin. Lisäksi hänen intohimonsa on ollut omiaan tuomaan lisäkipinää myös muiden pälkäneläisten arkeen. Laaninen on järjestänyt vuodesta 2016 lähtien Pälkäne TT…

Tervehdys KVVY:stä

Pälkäneellä on erittäin arvokas pääoma: lukuisat hienot järvet. Hyvinvoivat vesistöt ovat kunnalle vetovoimatekijä. Hoitamalla tätä pääomaa hyvin varmistamme, että tulevaisuudessakin mahdollisimman moni nykyinen sekä tuleva kuntalainen saa nauttia siitä. Vesien tilan ylläpitäminen tai parantaminen on pitkäjänteistä ja rakentavaa yhteistyötä vaativaa toimintaa. Tarvitaan huolellista suunnittelua, useita eri toimenpiteitä sekä jatkuvaa seurantaa niiden vaikutuksista niin järvien valuma-alueilla…

Metsien peruskuivatusta voidaan tehdä vesistöjä säästäen

Metsä tarvitsee kasvaakseen sopivat kosteusolosuhteet. Liian märässä maassa puu ei kasva. Suomessa metsäteollisuus on ollut keskeinen taloudellisen hyvinvoinnin kivijalka ja sen vuoksi myös suoalueita on muutettu tai yritetty muuttaa ojituksen avulla puuntuotantoalueiksi. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana maamme suoalueista on ojitettu pääasiassa metsänhoidollisista syistä noin viisi miljoonaa hehtaaria eli yli puolet maamme soista. Alue on yli…

Puhtaat vedet ovat Pälkäneen vetovoimatekijä

– Kesäasukkailla on suuri merkitys Pälkäneen taloudelle. Vaikutus lähtee jo tontin ostosta ja rakentamisesta, kun käytetään paikallisia tuotteita ja tekijöitä. Lisäksi paikallisista palveluista monet ovat kannattavia tuottaa nimenomaan hyvän kesäsesongin vuoksi, Pälkäneen vs. kunnanjohtaja Petri Härkönen toteaa. Lapsuutensa kesät Puutikkalassa Kukkian rannalla viettänyt Härkönen puhuu kokemuksesta, kun hän sanoo, että vesistöjen kunnolla on vaikutusta kesäasukkaiden…

Vesien hoitoa ja käyttöä ohjataan valtakunnallisesti

Suomessa vesiensuojelua ja sen rahoitusta ohjataan alueellisten vesienhoitosuunnitelmien kautta. – Vesienhoitosuunnitelmat pohjautuvat EU:n vesipuitedirektiiviin, jonka vaatimukset ovat kansallisessa lainsäädännössä sisällytetty Lakiin vesien ja merenhoidon järjestämisestä, vesiyksikön päällikkö Heidi Heino Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vuosien 2016–2021 vesienhoitosuunnitelman nimi on Vesien tila hyväksi yhdessä. Siihen liittyy myös ELY-keskuksen laatima toimenpideohjelma, joka ohjaa vesiensuojeluun liittyvää työtä erityisesti…