Tekijät

Kangasalalainen yritys keksi menetelmän, jonka avulla orgaanisista jätteistä saadaan ravinteikasta maanparannusainetta

Tilaajille

Kangasalalainen Digi Toilet Systems Oy (DTS) on kehittänyt menetelmän, jonka avulla orgaaniset jätteet saadaan takaisin luonnolliseen ravinnekiertoon eli ravinteikkaaksi, käyttövalmiiksi maanparannusaineeksi. Suomessa syntyy yksistään lantapohjaisia orgaanisia jätteitä miljoonia tonneja vuodessa. Tähän asti iso ongelma on ollut orgaanisten jätteiden käsittelyn hankaluus sekä jätteisiin liittyvät hygienia- ja hajuhaitat. DTS:n kehittämä menetelmä on kompostoinnin kaltainen, mutta se ei…

Veteraanityö siirtyy Pälkäneellä perinneaikaan

Tilaajille

Pälkäneen Sotaveteraanit tekivät historiallisen päätöksen Tiililän Pajuparvella viime perjantaina pidetyssä vuosikokouksessaan. Nyt päätettiin lopullisesti, että kunniakas, aikanaan lähes 300 jäsenen yhdistys purkautuu 31.12.2020. Kun tunnuksen omaavia veteraaneja on joukossa enää kaksi, on hyvä Sotaveteraaniliiton suosituksen mukaisesti tehdä purkupäätös ajoissa. Veteraanitoiminta siirtyy perinneaikaan, mitä valmistelee keväällä perustettava perinnetoimikunta. Se sitoutuu turvaamaan varsinaisten veteraanijäsenten ja leskijäsenten jäsenedut,…

Neuvola tekee yhteistyötä monen eri tahon kanssa

Tilaajille

Äitiys-ja lastenneuvolan päätehtävänä on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhempien voimavaroja, vanhemmuutta, parisuhdetta ja elintapoja. Lisäksi on tärkeää tunnistaa varhaisessa vaiheessa mahdolliset ongelmat tai riskiä aiheuttavat tekijät, ja tarjota tai järjestää tällöin kohdennettua tukea, hoitoa ja apua lapsille ja heidän perheilleen. Kangasalla ensimmäinen neuvolakäynti on tavallisesti lapsen ollessa viiden vuorokauden – kahden…