Uutiset

HEI, LÖYSIT KIINNOSTAVAA SISÄLTÖÄ!

Kirjaudu sisään tai luo tunnukset ilmaiseksi.

Valtuusto muuttuneen säästöpaketin kimppuun

Kirjautuneille

Pälkäneen kunnanvaltuusto istuu torstaina miettimään kunnan talouden tasapainotuspakettia. Valtuuston pureksittavaksi tulee ehdotus, joka on tiukka mutta jonkin verran pehmeämpi kuin alun perin keväällä esiin nostettu säästöesitys. Kunnanhallitus esittää kunnallisveroprosenttia korotettavaksi 21,5 prosenttiin ensi vuonna. Yleistä kiinteistöveroa esitetään nostettavaksi tasan yhdestä 1,10 prosenttiin ja vakituisten asuntojen osalta 0,45 prosentista 0,48 prosenttiin. Käyttöön otettava rakentamattomien rakennuspaikkojen veroprosentti…

Vajoavaan taloon ei löydy ratkaisua

Kirjautuneille

Pälkäneen kunnanhallitus päätyi esittämään kunnan valtuustolle, että niin sanotun vajoavan rivitalon, Asunto Oy Onkkaalanrivin osakkeenomistajien tekemä sovintoesitys tulisi hylätä. Hallitus katsoo, että osakkeenomistajien esitämien kustannusten korvaamiselle ei löydy laillista perustelua. Osakkeenomistajat esittivät, että kunta ostaisi kaikki asunto-osakkeet yhteensä 425 000 euron kauppahinnalla. Vuonna 1988 valmistunut rivitalo asetettiin käyttökieltoon alkuvuodesta. Talon vajoaminen johtuu siitä, että se…

Saarenmaan suunnitelmat vetivät tuvan täyteen – miljoonien tiehanke on suunnitelmien selkäranka

Kirjautuneille

Harvoin – jos koskaan – on Kangasalan kunnan tai kaupungin yleisötilaisuus vetänyt salia täyteen, jos mieliä kuohuttavat palvelujen lakkautussuunnitelmat jätetään pois laskuista. Saarenmaan alueen rakennesuunnitelmien esittelyn kanssa näin kuitenkin kävi. Alueesta Saarenmaantien Tampereen puoleisessa päädyssä kaavaillaan seuraavaa painopistealuetta Kangasalan kaupungin kehittämiseen Lamminrahkan jälkeen. Etenkin yrityskäyttöön tulevia alueita pyritään saamaan asemakaavoitettua jo ensi vuoden kuluessa; Saarenmaantien…

Tavase-katselmus keskittyi Natura-alueisiin

Tilaajille

Korkein hallinto-oikeus jalkautui viikko sitten Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin. Tavase-katselmuksessa tutustuttiin etenkin Keisarinharju-Vehoniemenharjun ja Keiniänrannan Natura-kohteisiin, joiden vuoksi aluehallintovirasto hylkäsi kolme vuotta sitten tekopohjavesilaitoksen lupahakemuksen. Vedenhankintayhtiö valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, joka katsoi, että Natura-alueille aiheutuvat riskit voidaan välttää lupamääräyksillä. Nyt hakemus on Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Korkeimman hallinto-oikeuden katselmukset ovat varsin harvinaisia. Niitä tehdään lähinnä suurten…

Keskolle vihreää valoa kauppalaajennukseen

Kangasalan kaupunki ja Kesko ovat laatineet yhteistoimintasopimuksen Ellintien alueen kehittämisestä ja kaavoituksen käynnistämisestä. Kaupunki varaa Keskolle keskustan K-marketin lähistöltä alueen alustavia suunnitelmia ja selvityksiä varten. Varaus pidetään voimassa kaavamuutosehdotuksen valmistumiseen tai ensi kesäkuun loppuun asti. Kangasalan mukaan kyseessä on keskustan elinvoiman ja kehittymisen kannalta merkittävä alue ja kaupallinen keskittymä, ja kaupunki onkin hankkinut aktiivisesti maata…

Maakuntahallitus ei niellyt valituksia

Kirjautuneille

Maakuntahallitus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen maakuntakaavaa koskevasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä. Hallinto-oikeus hyväksyi keväällä Pälkäneen kunnan, Liikenneviraston ja kahden muun valituksen jättäneen valitukset osittain ja samalla kumosi maakuntavaltuuston päätöksen kaavan hyväksymisestä. Pälkäneellä eripuraa on aiheuttanut tekopohjavesilaitokseen liitetty kehittämisperiaatemerkintä teknisen huollon kehittämisen kohdealueesta. Maakuntahallituksen mukaan hallinto-oikeuden päätös on kumottuja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskevilta osin kumottava. Se haluaa Pirkanmaan…

Koulutakseille päästörajoituksia

Kirjautuneille

Pälkäneen kunta vaatii jatkossa koulutakseilta ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja. EU-sopimuksen ratifioiminen pakottaa kuljettajat hankkimaan autoja, jotka täyttävät Euro 5-luokan päästörajoitukset. Käytännössä tämä tarkoittaa autoja, jotka on rekisteröity vuoden 2011 jälkeen. – Kyllä osa joutuu vaihtamaan kalustoa. Olen itsekin joutunut tekemään vaihdoksia, kertoo luopioislainen taksiyrittäjä Kari Saarinen. Päästöjen rajoittaminen on yleinen suuntaus, ja esimerkiksi logistiikka-alalla ja Kelan kuljetuksissa…

Tapio Somppi on Vuoden Yrityskummi

Kangasalalainen Tapio Somppi on valittu Pirkanmaan Vuoden Yrityskummiksi. Vuosittaisesta valinnasta vastaa noin 200 jäsenen Pirkanmaan Yrityskummit ry, jonka jäsenistö tarjoaa kokemuksensa yrittäjien ja yritysjohdon käyttöön. Vuoden kummilla Tapio Sompilla on takanaan yli 45 vuoden työkokemus OP-Pohjola -ryhmässä ja Pohjola Vakuutus Oy:ssä, joissa hän on palvellut useissa johtotehtävissä. – Vuoden Yrityskummin valinta oli meille helppoa, sillä…