Uutiset

Asiakkaat ovat tyytyväisiä vesilaitoksen toimintaan, veden hinta ja vesijohtoverkostojen kunto mietityttävät

Tilaajille

Kangasalan Veden kotitalousasiakkaat ovat tyytyväisiä vesilaitoksen toimintaan. Asiakkaat antoivat kokonaisuudelle kouluarvosanan 8,55. Veden laatuun ja sen jakeluun ollaan hyvin tyytyväisiä. Vesijohtoverkostojen kunto sai yleisesti ottaen heikompia arvioita kuin muut veden jakelua koskeneet asiat. Myös veden hinta mietityttää asiakkaita, sillä se sai asiakkailta melko alhaisen arvion 7,26. Niin ikään viestinnän asiakkaat arvioivat kokonaistyytyväisyystasoa hieman heikommaksi arvosanalla…

Kansanedustaja Kiuru teki talousarvioaloitteita Pälkäneen teiden parantamiseksi

Tilaajille

Valkeakoskelainen kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) on jättänyt eduskunnalle kaksi talousarvioaloitetta Pälkäneen tiestön parantamiseksi. 1,45 miljoonan euron suuruista määrärahaa kansanedustaja ehdottaa maantie 3200:n parantamiseen välillä Rautajärvi–Porasa. Padasjoen Auttoisten kylästä Pälkäneen Rautajärvelle johtava tie on korjausvelkainen, ja tien kunto vaatii Kiurun mukaan kokonaisvaltaisia korjaustoimenpiteitä. Aloitetta Kiuru perustelee sillä, että tieosuuden huono kunto haittaa elinkeinotoimintaa ja hidastaa Pälkäneen…

Pälkäneen kunta vaatii Tavasen uuden hakemuskäsittelyn välitöntä keskeyttämistä – AVI:lta katsotaan puuttuvan toimivalta ja tekopohjavesiyhtiöltä lähes kaikki tarvittava tutkimusmateriaali

Tilaajille

Pälkäneen kunta katsoo, että mikäli tekopohjavesiyhtiö yhä hakee samalle alueelle vesilain edellyttämiä lupia, on yhtiön jätettävä uudet lupahakemukset. Tämä puolestaan edellyttää uutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tässä yhteydessä tulee myös kuulla Pälkäneen kuntaa – nyt osa asiakirjoista on lausunnon antamista varten jätetty toimittamatta tai toimitettu vasta toistuvien pyyntöjen jälkeen ilman, että lausunnolle olisi myönnetty lisäaikaa.