Uutiset

Nuori polvi ei arastellut valtuustossa

Valtuuston puheenjohtajana juuri käynnistyneellä kaudella jatkava Raimo Kouhia (sd) näyttää saavan luotsattavakseen valtuuston, jossa nuoret eivät tule jäämään sivustaseuraajiksi. Uuden valtuuston ensimmäisen aloitteen teki heti ensimmäisen kokouksen päätteeksi kokoomuksen 19-vuotias Alireza Abdali. Hän nosti esiin Kangasalan lukion ontuvat pihajärjestelyt ja erityisesti koulun vieressä olevan suuren sorakentän funktion. Kenttä on ollut lähinnä keväisenä ja syksyisenä oleskelualueena:…

Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma tekeille

Kangasalla käynnistyy alkuvuodesta työ vanhuspalvelujen kehittämiseksi kunnassa. Kunnan vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma ja toimenpideohjelma kattaa vuodet 2013–2020. Kunnan pitää lakiehdotuksen 5. pykälän mukaan laatia suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi, ja siinä on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto, ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Ikääntyneen väestön olosuhteiden ja palvelujen kehittämiseen vaikuttavat maankäyttö, kaavoitus, liikenne ja…

Kokoomus haluaa lisätä päätöksenteon avoimuutta

Pälkäneen kunta on uusimassa nettisivujaan. Kokoomuksen valtuustoryhmä toivoo, että uusille sivuille saataisiin tieto tulossa olevista lautakuntien ja muiden hallintoelinten kokouksista. Lisäksi kokoomus ehdottaa, että esityslistat liitteineen julkaistaisiin etukäteen netissä. – Kunkin asian kohdalla voisi olla valmistelijan ja lisätietojen antajan puhelinnumero, jotta päättäjät, kuntalaiset ja media voisivat halutessaan hankkia lisätietoa oikealta henkilöltä, valtuustoaloitteen jättänyt kokoomusryhmän puheenjohtaja…

Remontti jopa ilmaiseksi!

Kotitalousvähennys on verottajan kädenojennus yksityisille talouksille. Kun remontoit vakituista asuntoa tai kesäasuntoa, saat 45 prosentin veroalennuksen työstä maksamastasi summasta. Kahden hengen kotitalouksissa vähennyksen voi käyttää kumpikin osapuoli erikseen. Jos kumpaisellekin kirjoitetaan parin tonnin lasku neljän tonnin remontista, molemmat saavat vähentää verotuksestaan 900 euroa, vähennettynä 100 euron omavastuuosuudella. Kotitalouden verovähennys on tällä esimerkillä 1600 euroa. Vähennystä…

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä valittiin

Kangasalan, Pälkäneen ja Juupajoen kuntien yhteinen moniammatillinen lastensuojelun asiantuntijaryhmä on nimetty. Ryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen suunnittelija Niina Kettunen-Niemi Kangasalta, psykologi Päivi Rantanen Kangasalan perheneuvolasta, psykiatrinen sairaanhoitaja Vuokko Valkeasuo Kangasalan nuorisopsykiatrisesta työryhmästä, apulaisrehtori Jouni Manni Pitkäjärven koululta Kangasalta, lakimies Hanna Vuojela Kangasalta, sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Kangasalta (pj, tehtävä siirtyy johtavalle sosiaalityöntekijälle, kun virka on täytetty), lastenneuvolan…

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma hyväksyttiin

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman. Potilas- ja asiakasturvallisuus käsittää yksiköiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden periaatteet sekä toiminnot, joiden avulla varmistetaan hoidon turvallisuus ja suojataan potilasta ja asiakasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Se kattaa hoidon ja kuntoutuksen turvallisuuden,…

Vammaispoliittinen ohjelma päivitetään

Kangasalan kunnan vammaispoliittinen ohjelma päivitetään. Vammaispoliittinen ohjelma ”Kangasala kaikille” on laadittu vuonna 2005, ja kunnanhallitus hyväksyi sen vuoden alussa 2006. Ohjelmassa on linjattu kunnan vammaispoliittiset tavoitteet ja laadittu toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää päivitystyöhön ohjausryhmän vuoden alkupuolella. Työtä varten on tarkoitus palkata helmikuussa osa-aikainen projektisihteeri. Päivitetyn ohjelman on tarkoitus olla valmis kesäkuussa, jolloin se esitellään…

Joukkoliikenne odottaa ratkaisuja

Kuka ajaa, minne ajaa ja kenen suunnittelemaa reittiä ajaa? Bussilastillisen verran enemmän tai vähemmän hämmentyneitä ihmisiä poistui värikkään keskustelutilaisuuden jälkeen valtuustosalista Kangasalla torstaina. Monelle aluksi yksiselitteiseltä näyttänyt joukkoliikenteen seudullinen uudelleenjärjestely vaikuttikin monimutkaiselta asialta, jossa päättäjillä tulee riittämään pohdittavaa. – Olen tosi pahoillani, jos tämä kuulostaa vaikealta, tuumasi myös Tampereen kaupungin joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita. Periviita esitteli…

Omaishoidon tuen hoitopalkkioihin korotus

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotettiin indeksitarkistuksen johdosta Pälkäneellä vuoden vaihteessa. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,79 prosentin korotusta viime vuoteen verrattuna. Korotus tehdään vuoden alusta myös sijaishoitopalkkioihin. Pälkäneellä omaishoidon tuessa käytetty matalin hoitotukimäärä on tänä vuonna 425 euroa kuukaudessa.

Kauppapalvelusopimus jatkuu

Kauppapalvelu kotihoidon tukipalveluna jatkuu Pälkäneellä. Kauppapalvelu aloitettiin Pälkäneellä vuonna 2010. Yhteistyö palvelun tuottajan, Osuuskunta Taloushaltian, kanssa on toiminut hyvin, ja molemmat osapuolet ovat halukkaita jatkamaan sopimusta optiovuosien osalta. Sopimus on voimassa 29.6. 2014 asti. Kauppapalvelu on tukipalvelua, jolloin asiakas saa palvelun edelleen sosiaalitoimelta, joka puolestaan hankkii kauppapalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Kotihoidon tehtäväksi jää tilauksen hoitaminen palvelun…