Uutiset

Remontti jopa ilmaiseksi!

Kotitalousvähennys on verottajan kädenojennus yksityisille talouksille. Kun remontoit vakituista asuntoa tai kesäasuntoa, saat 45 prosentin veroalennuksen työstä maksamastasi summasta. Kahden hengen kotitalouksissa vähennyksen voi käyttää kumpikin osapuoli erikseen. Jos kumpaisellekin kirjoitetaan parin tonnin lasku neljän tonnin remontista, molemmat saavat vähentää verotuksestaan 900 euroa, vähennettynä 100 euron omavastuuosuudella. Kotitalouden verovähennys on tällä esimerkillä 1600 euroa. Vähennystä…

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä valittiin

Kangasalan, Pälkäneen ja Juupajoen kuntien yhteinen moniammatillinen lastensuojelun asiantuntijaryhmä on nimetty. Ryhmään kuuluvat varhaiskasvatuksen suunnittelija Niina Kettunen-Niemi Kangasalta, psykologi Päivi Rantanen Kangasalan perheneuvolasta, psykiatrinen sairaanhoitaja Vuokko Valkeasuo Kangasalan nuorisopsykiatrisesta työryhmästä, apulaisrehtori Jouni Manni Pitkäjärven koululta Kangasalta, lakimies Hanna Vuojela Kangasalta, sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila Kangasalta (pj, tehtävä siirtyy johtavalle sosiaalityöntekijälle, kun virka on täytetty), lastenneuvolan…

Potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma hyväksyttiin

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman. Potilas- ja asiakasturvallisuus käsittää yksiköiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden periaatteet sekä toiminnot, joiden avulla varmistetaan hoidon turvallisuus ja suojataan potilasta ja asiakasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hän saa tarvitsemansa hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Se kattaa hoidon ja kuntoutuksen turvallisuuden,…

Vammaispoliittinen ohjelma päivitetään

Kangasalan kunnan vammaispoliittinen ohjelma päivitetään. Vammaispoliittinen ohjelma ”Kangasala kaikille” on laadittu vuonna 2005, ja kunnanhallitus hyväksyi sen vuoden alussa 2006. Ohjelmassa on linjattu kunnan vammaispoliittiset tavoitteet ja laadittu toimenpide-ehdotukset. Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää päivitystyöhön ohjausryhmän vuoden alkupuolella. Työtä varten on tarkoitus palkata helmikuussa osa-aikainen projektisihteeri. Päivitetyn ohjelman on tarkoitus olla valmis kesäkuussa, jolloin se esitellään…

Joukkoliikenne odottaa ratkaisuja

Kuka ajaa, minne ajaa ja kenen suunnittelemaa reittiä ajaa? Bussilastillisen verran enemmän tai vähemmän hämmentyneitä ihmisiä poistui värikkään keskustelutilaisuuden jälkeen valtuustosalista Kangasalla torstaina. Monelle aluksi yksiselitteiseltä näyttänyt joukkoliikenteen seudullinen uudelleenjärjestely vaikuttikin monimutkaiselta asialta, jossa päättäjillä tulee riittämään pohdittavaa. – Olen tosi pahoillani, jos tämä kuulostaa vaikealta, tuumasi myös Tampereen kaupungin joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita. Periviita esitteli…

Omaishoidon tuen hoitopalkkioihin korotus

Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita korotettiin indeksitarkistuksen johdosta Pälkäneellä vuoden vaihteessa. Vuodelle 2013 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,79 prosentin korotusta viime vuoteen verrattuna. Korotus tehdään vuoden alusta myös sijaishoitopalkkioihin. Pälkäneellä omaishoidon tuessa käytetty matalin hoitotukimäärä on tänä vuonna 425 euroa kuukaudessa.

Kauppapalvelusopimus jatkuu

Kauppapalvelu kotihoidon tukipalveluna jatkuu Pälkäneellä. Kauppapalvelu aloitettiin Pälkäneellä vuonna 2010. Yhteistyö palvelun tuottajan, Osuuskunta Taloushaltian, kanssa on toiminut hyvin, ja molemmat osapuolet ovat halukkaita jatkamaan sopimusta optiovuosien osalta. Sopimus on voimassa 29.6. 2014 asti. Kauppapalvelu on tukipalvelua, jolloin asiakas saa palvelun edelleen sosiaalitoimelta, joka puolestaan hankkii kauppapalvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Kotihoidon tehtäväksi jää tilauksen hoitaminen palvelun…

Uudet valtuutetut etsivät paikkansa

– Pyydän jo etukäteen anteeksi valtuustoon ja kunnanhallitukseen valittujen perheiltä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä (kok) totesi valtuustokauden alkajaisiksi. Valtuustolla on edessään jättimäisiä hankkeita heti ensimmäisenä vuonna. Tiedossa on pitkiä kokouksia ja tiukkoja seminaareita, kun päättäjät pureutuvat siihen, mitä perusturva- ja kuntarakennelakiuudistus merkitsevät Pälkäneelle. Järjestäytymiskokouksessa jaettiin sopuisasti luottamushenkilöpaikat ja alettiin täyttää kalenteriin ensimmäisiä kokouksia, koulutuksia ja…

Kotihoitoon kolmas tiimi Pälkäneelle

Pälkäneelle perustetaan kolmas kotihoidon tiimi maaliskuussa. Tällä hetkellä kotihoidon tiimit ovat Onkkaalassa ja Luopioisissa. Onkkaalan toimisto sijaitsee Harjutuulessa ja Luopioisten toimistotila on Kukkiakodolla. Tiimit ovat tällä hetkellä henkilöstömäärältään suuria, mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että asiakkaalla työntekijät vaihtuvat usein, vaikka tavoitteena onkin, että sama hoitaja käy mahdollisimman paljon samalla asiakkaalla. Pienempi tiimikoko pienentää asiakasmäärää tiimiä kohden,…

Hallitukselle luopumislista kunnan omaisuudesta

Kangasalla on palattu muutamien vuosien takaisen säästötoimenpidelistan äärelle. Sen myötä kunnassa on listattu myytäviä kohteita, jotka kunnan kannalta on nähty tarpeettomiksi tai kalliiksi ylläpitää. Tätä silmällä pitäen jo viime vuoden puolella kunnan omaisuutta alettiin jaotella erilaisiin ”salkkuihin”: kiinteäksi ja irtaimeksi omaisuudeksi, kuntayhtymiin ja yhtiöihin sekä sijoituksiin. Lisäksi tarkasteltiin sitä, mihin omaisuutta käytetään ja miten –…