Uutiset

Mistä Raikun pölypilvi on peräisin?

Lahdentien kulkija on törmännyt kevätiltoina sankkaan pölypilveen Raikun kohdalla. Hieno pöly ei ole savua, vaan se nousee NCC Roadsin soramontulta. Mitä Saaren kiviainesalueella tehdään, Jorma Marjaniemi Kaivin ja Kallio Oy:stä? – Louhimme ja murskaamme kiveä. Kuivassa pakkassäässä kallio pölyää, kun sitä räjäytetään, louhitaan ja murskataan. Eniten hienoa pölyä nostattaa kuitenkin sepelin seulominen. Nyt tämä pölyävin…

Lautakunnat suopeina ottoluvista

Pälkäneen rakennuslautakunta on myöntänyt Skanska Infra Oy:lle maa-ainesten ottamisluvan soran ja hiekan ottamiseen Kajantilan kylään Aitooseen. Kymmenvuotinen lupa on 335 000 kuutiometrin kokonaismäärälle. Toiminnan saa aloittaa vasta, kun jälkihoitotoimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi on saatu kunnalle hyväksytty vakuus. Epaalaan rakennuslautakunta myönsi Tampereen Autokuljetus Oy:lle maa-ainesten ottamisluvan 660 000 kuutiolle. Soran ja hiekan ottamiseen myönnetyn luvan ottoaika on kymmenen vuotta….

Palveluseteli herättää voimakkaita tunteita

Lähtölaukaus kunnallisen terveydenhuollon yksityistämiselle vai kaikkien edun mukainen välttämätön siirto? Palvelusetelin käyttöönotto osassa erikoissairaanhoitoa kirvoitti kovan keskustelun Kangasalan valtuustossa maanantaina. – Tämä on ideologinen kysymys, tiivisti vasemmistoliiton Seppo Talli. Puoluetoveri Jorma Mäntylä piti päätöstä merkittävänä ennakkopäätöksenä ja esitti setelin käyttöönoton lykkäämistä, kunnes valtakunnallisen sosiaali- ja terveysuudistuksen toistaiseksi epäselvät linjaukset ovat tiedossa. Mäntylä halusi myös asian…

Rehtorit jakoon Vatialassa ja Pitkäjärvellä

Kunnanhallitus on Kangasallahyväksynyt virkajärjestelyt, jotka liittyvät Vatialan alueen yhtenäiskoulun purkamiseen. Vatialan ja Pitkäjärven koulut ovat aiemmin muodostaneet yhtenäiskoulun, jonka arkea ovat pyörittäneet Vatialan koulun rehtori myös yhtenäiskoulun rehtorina sekä apulaisrehtorina toiminut Pitkäjärven koulun opinto-ohjaaja. Yhtenäiskoulun purkamisen myötä Pitkäjärven koululle perustetaan rehtorin virka ja Vatialan alueen yhtenäiskoulun rehtorin virka muutetaan Vatialan koulun rehtorin viraksi. Lisäksi Vatialan…

Kangasala-lisän pohdinta jäi kesken

Kuntalisän vaikutusta kunnan talouteen ja päivähoitotilanteeseen laskeskellaan vielä uudelleen, ja kunnanhallitus päättikin jättää pöydälle Kangasala-lisän palauttamista koskeneen aloitteen. Kangasalla maksettiin kotihoidontuen kuntalisää vuosina 2003–09. Kangasala-lisästä luovuttiin talouden tasapainotusohjelman hyväksymisen yhteydessä. Tuolloin tehdyn selvityksen mukaan kuntalisän vaikutus päivähoitopalveluihin on pieni, eikä lisää voida perustella taloudellisuudella kunnan kannalta. Kuntalisän taloudellisten vaikutusten arvioitiin kuitenkin olevan vaikeasti laskettavissa täysin…

Keskitetysti vai sopimuspohjalta?

Jäteasioista Pirkanmaalla nykyisin vastaava Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto on pyytänyt kunnilta lausuntoja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän tulevaisuudesta. Jätehuoltojaosto toimii Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toiminta-alueella kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Uusi jätelaki edellyttää, että vanhan jätelain mukaista niin sanottua sopimusperusteista eli kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta on tarkasteltava uudelleen. Uuden lain mukaan sopimusperusteista jätteenkuljetusta voidaan jatkaa vain, jos tietyt laissa…

Takaisinsoitosta toivotaan pelastusta puhelinpalveluun

Terveyskeskuksen puhelinpalvelun ongelmat pyritään ratkaisemaan tavalla tai toisella tämän kuun aikana. Ensimmäisenä vaihtoehtona kokeillaan vihdoin toimintaan saadun takaisinsoittojärjestelmän laajaa käyttöönottoa ajanvarausnumeroissa. Jos se ei toimi, joudutaan harkitsemaan kokonaan takaisinsoittojärjestelmään siirtymistä. Takaisinsoiton käyttämisellä pyritään helpottamaan puhelinpalvelun ruuhkia aamuisin, jolloin ihmiset varaavat samalle päivälle niin sanottuja kiireaikoja omalääkärilleen. Taustalla on terveyskeskuksen puhelinpalvelulle asetettu vaatimus, jonka mukaan tulevista…

Tonttihaku käyntiin Kangasalla

Omakotitalotonttien hakuaika Kangasalla on käynnistynyt tänään keskiviikkona. Kevään haussa lasketaan liikkeelle kahdeksan tonttia Ranta-Koivistosta, viisi Paatialantieltä Sahalahdelta ja yksi uudelleen hinnoiteltu, pitkään myymättä ollut Ruutanassa sijaitseva tontti. Paatialantien ja Haavikontien välimaastoon kaavoitettujen tonttien koko vaihtelee runsaasta 1300 neliömetristä vajaaseen 1900 neliöön. Hintahaitari on 24 300 eurosta 29 500 euroon. Lahdentien läheisyydessä sijaitsevat Ranta-Koiviston tontit ovat kooltaan noin…

Anna Tapion hakuaika päättyy huhtikuun lopussa

Anna Tapion koululla aloittaa syksyllä neljä uutta seiskaluokkaa. Yksityiskoulun tavoitteena on ottaa sisään noin sata uutta opiskelijaa. Heistä vajaa neljäsosa tulee Luopioisista. Luopioisten alakouluilla on 25 kuudesluokkalaista. Heistä pari aikoo hakeutua Aitoon sijaan Pälkäneelle yläkouluun. – Vimmun suunnan oppilaiden lisäksi jotkut hakeutuvat harrastusten vuoksi Pälkäneen yhteiskoululle, rehtori Elisa Torvinen kertoo. Anna Tapion koulun tutustumisaika alkoi…

Vuolijoen ja Arajärven postinumero muuttui

Pälkäneen Vuolijoen ja Arajärven postinumero ja postitoimipaikka ovat muuttuneet. Maaliskuuhun saakka posti kulki numerolla 36660 Laitikkala, nykyisin katuosoitteen perään kirjoitetaan 36600 Pälkäne. Seudun asukkaat tekivät aloitteen postinumeron ja postitoimipaikan vaihtamisesta loppuvuodesta 2011. 51 allekirjoittajaa perusteli aloitetta muun muassa yritysten tarpeilla: asiakkaat etsiskelevät niitä Laitikkalasta, vaikka Vuolijoki ja Arajärvi ovat 6–8 kilometrin päässä Lahdentien toisella puolella….