Uutiset

Lapsille syötetään lihaa, jota Suomessa ei saa tuottaa

Laitikkalassa sijaitsevalla Villa Hepolahdella on yksi ylivoimainen valtti, kun se kilpailee kokousvieraista isojen hotellien kanssa. Hotellit ostavat ruokatarvikkeensa suurissa erissä pitkin maailmaa, mutta Villa Hepolahden pöytä voidaan kattaa Makukylän antimilla. Parhaimmillaan kaikki tarjottava tulee muutaman kilometrin säteeltä. – Kun keskustelua hieman johdattelee, niin kaupungista tuleva IT-väki ylistää pöydän äärellä suomalaista tuotantoa suuremmalla paatoksella kuin mihin…

Selvityshenkilöt laativat karttansa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestämistä Pirkanmaalla pohtineet selvittäjät ovat saaneet työnsä valmiiksi. Selvityshenkilöt esittävät, että Pirkanmaalle muodostettaisiin neljä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaavaa aluetta. Vastuukuntina toimisivat Tampere, Jämsä, Sastamala ja Valkeakoski, joka olisi niin sanotun Etelä-Pirkanmaan sote-alueen vastuukunta. Etelä-Pirkanmaan alueeseen on esitetty kuuluvaksi myös Pälkäne, Kangasala, Akaa ja Urjala. Esityksen perustana on kaupunkiseudun säilyttäminen ehjänä kokonaisuutena…

Kelpaavatko kotikunnan rakentajat Kangasalle?

Sydän-Hämeen suuret rakennusliikkeet ovat valinneet samanlaisen strategian: ne vaalivat monipuolista osaamista. Kun rakentaa asuntojen lisäksi myös kouluja, päiväkoteja ja muita julkisia tiloja, työmaat järjestyvät läheltä ja töitä riittää tasaisesti. Strategia ei enää toimi entiseen malliin Kangasalla, sillä paikalliset rakennusliikkeet on pelattu ulos isoista kunnallisista hankkeista. Esimerkiksi Suoraman koulun rakentajalta vaadittiin niin isoa liikevaihtoa, etteivät paikalliset…

Ympäristöministeriö otti aikalisän suojelussa

Vehoniemen Punamultalukko on maan suurimpia jääkauden muovaamia suppia. Ainutlaatuinen luontokohde kuuluu Natura 2000 -verkostoon osana Keisarinharjun–Vehoniemenharjun aluekokonaisuutta. Vehoniemeläinen Martti Tiitola myi Punamultalukon suojelualueeksi vuonna 1996 eli ennen Suomen Natura-alueiden muodostamista. Punamultalukon luonnonsuojelualueen virallistaminen on kuitenkin odottanut 16 vuoden ajan. Vuodesta 1998 alkaen Punamultalukko on ollut Metsähallituksen hallussa. Se on käsitellyt aluetta kuin suojelualuetta, mutta lain…

Vanajaveden reitin suojelu alkaa Vuolijoen Pitkäjärveltä

Järven suojelu ja kunnostus edellyttävät laajamittaista useiden tahojen yhteistyötä, muuten eivät suuretkaan ponnistelut voi johtaa parhaaseen lopputulokseen. Vanajaveden – ja samalla myös koko Kokemäenjoen vesistön – latvavesillä sijaitsevan Pitkäjärven veden laatu ja puhtaus kiinnostaa Hämeenlinnassa vuonna 2011 aloittanutta Vanajavesikeskustakin, joka tähtää alueen jokien ja järvien kuntoon saamiseen sekä koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden vahvistamiseen. – Kyse…

Rakennusvalvonta kehottaa tarkkaavaisuuteen

Erityisesti maneesien ja teräsristikkohallien omistajien kannattaa luoda silmät ylös taivaisiin – kenties myös lumet rakennuksen katolta. Talven lumikuorma alkaa olla raskaimmillaan, ja vaikka tänä talvena onkin päästy varsin vähällä, on katoilla paikoin melkoinen kuorma. Tarkastusinsinööri Jouko Jauhia Kangasalan kunnan rakennusvalvonnasta toivoo isojen hallien omistajien tarkastavan silmämääräisesti ristikoiden ja pystyrakenteiden kuntoa. – Jos mitään ei löydy,…

Pälkäne lisää avoimuutta

Pälkäneen kunnanhallitus aikoo lisätä avoimuutta kunnan kokouskäytännöissä. Hallitus aikoo kevään aikana ottaa käyttöön kattavasti kunnan kokoushallinnossa käytäntöjä, joita on esitetty aiemmin tehdyssä kuntalaisaloitteessa. Aloitteessa esitettiin, että kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan internetissä heti niiden valmistuttua ja liitteet julkaistaan esityslistan ja pöytäkirjan mukana. Lisäksi aloitteessa pyydettiin, että mikäli jokin asia on välttämätöntä tuoda kokoukseen esityslistan ulkopuolelta, siitä…

”Työläs purkaminen ei välttämättä näkyisi laadussa ja hinnoissa”

Pälkäneen kunta kaipaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa vielä enemmän huomiota sosiaalipalveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmista antamassaan näkemyksessä kunta muistuttaa, että kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus toimintakatteesta on noin 65 prosenttia ja suurin osa tästä koostuu sosiaalipalveluista. – Jos kovin suuriin yksikköihin, esimerkiksi koko Pirkanmaan laajuiseen alueeseen, ajauduttaisiin, johtaisi uudistus kuntien taloudellisen määräysvallan merkittävään heikkenemiseen, kannanotossa…

Tiekuntien tietoja päivitetään myös Sydän-Hämeessä

Suomen metsäkeskuksen hallinnoimassa Mutkat Suoriksi -hankkeessa on käynnissä pirkanmaalaisten yksityisteiden tiekuntien yhteystietojen päivityskampanja, jossa halutaan muistuttaa tietojen päivityksen tärkeydestä ja tehdä ilmoittamisesta mahdollisimman helppoa. Kaikille tiedossa oleville tiekunnille lähetetään kirje, jossa pyydetään saattamaan tiekunnan yhteystiedot ajan tasalle. Pälkäneellä kirjeet on lähetetty 145, ja Kangasalla puolestaan 240 tiekunnalle. Kirjeiden ansiosta moni uinunut tiekunta on herännyt ja…

Myytävästä asunnosta vaaditaan kesästä alkaen energiatodistus

Vuoden 1980 jälkeen valmistuneiden asuntojen myyjiltä ja vuokraajilta vaaditaan energiatodistusta kesäkuusta alkaen. Ennen vuotta 1980 rakennetut pientalot tarvitsevat energiatodistuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä heinäkuusta 2017 alkaen. Alle 50-neliöisistä pientaloista ei edellytetä energiatodistusta. Jos pientalon arvo on vähäinen, voidaan käyttää ”kevennettyä” energiatodistusta, eli todistuksen kirjoittajan ei tarvitse tulla kiinteistölle arvioimaan energian kulutusta. Uusi laki energiatodistuksesta on…