Uutiset

Rakennusvalvonta kehottaa tarkkaavaisuuteen

Erityisesti maneesien ja teräsristikkohallien omistajien kannattaa luoda silmät ylös taivaisiin – kenties myös lumet rakennuksen katolta. Talven lumikuorma alkaa olla raskaimmillaan, ja vaikka tänä talvena onkin päästy varsin vähällä, on katoilla paikoin melkoinen kuorma. Tarkastusinsinööri Jouko Jauhia Kangasalan kunnan rakennusvalvonnasta toivoo isojen hallien omistajien tarkastavan silmämääräisesti ristikoiden ja pystyrakenteiden kuntoa. – Jos mitään ei löydy,…

Pälkäne lisää avoimuutta

Pälkäneen kunnanhallitus aikoo lisätä avoimuutta kunnan kokouskäytännöissä. Hallitus aikoo kevään aikana ottaa käyttöön kattavasti kunnan kokoushallinnossa käytäntöjä, joita on esitetty aiemmin tehdyssä kuntalaisaloitteessa. Aloitteessa esitettiin, että kunnan toimielinten esityslistat julkaistaan internetissä heti niiden valmistuttua ja liitteet julkaistaan esityslistan ja pöytäkirjan mukana. Lisäksi aloitteessa pyydettiin, että mikäli jokin asia on välttämätöntä tuoda kokoukseen esityslistan ulkopuolelta, siitä…

”Työläs purkaminen ei välttämättä näkyisi laadussa ja hinnoissa”

Pälkäneen kunta kaipaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa vielä enemmän huomiota sosiaalipalveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmista antamassaan näkemyksessä kunta muistuttaa, että kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus toimintakatteesta on noin 65 prosenttia ja suurin osa tästä koostuu sosiaalipalveluista. – Jos kovin suuriin yksikköihin, esimerkiksi koko Pirkanmaan laajuiseen alueeseen, ajauduttaisiin, johtaisi uudistus kuntien taloudellisen määräysvallan merkittävään heikkenemiseen, kannanotossa…

Tiekuntien tietoja päivitetään myös Sydän-Hämeessä

Suomen metsäkeskuksen hallinnoimassa Mutkat Suoriksi -hankkeessa on käynnissä pirkanmaalaisten yksityisteiden tiekuntien yhteystietojen päivityskampanja, jossa halutaan muistuttaa tietojen päivityksen tärkeydestä ja tehdä ilmoittamisesta mahdollisimman helppoa. Kaikille tiedossa oleville tiekunnille lähetetään kirje, jossa pyydetään saattamaan tiekunnan yhteystiedot ajan tasalle. Pälkäneellä kirjeet on lähetetty 145, ja Kangasalla puolestaan 240 tiekunnalle. Kirjeiden ansiosta moni uinunut tiekunta on herännyt ja…

Myytävästä asunnosta vaaditaan kesästä alkaen energiatodistus

Vuoden 1980 jälkeen valmistuneiden asuntojen myyjiltä ja vuokraajilta vaaditaan energiatodistusta kesäkuusta alkaen. Ennen vuotta 1980 rakennetut pientalot tarvitsevat energiatodistuksen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä heinäkuusta 2017 alkaen. Alle 50-neliöisistä pientaloista ei edellytetä energiatodistusta. Jos pientalon arvo on vähäinen, voidaan käyttää ”kevennettyä” energiatodistusta, eli todistuksen kirjoittajan ei tarvitse tulla kiinteistölle arvioimaan energian kulutusta. Uusi laki energiatodistuksesta on…

Kaavoitus katsoo Suoraman suuntaan

Tulevaa asemakaavoitusta ohjaavan Suoraman osayleiskaavan tavoitteet on määritelty ja saatettu kunnanhallituksen hyväksyttäviksi. Tavoitteiden perusteella aiotaan laatia erilaisia rakennemallivaihtoehtoja yleiskaavaluonnosten pohjaksi. Tavoitelaadinnan yhteydessä Suoraman alueelle luonnosteltiin jo neljä erilaista kehityskuvaa. Yleiskaavatasolla tavoitteita asetellaan asumiselle, palveluille, työpaikoille ja liikkumiselle. Suoramalla pyritään tuomaan talotyypeiltään ja omistusmuodoltaan monipuolista asuntotuotantoa – myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja erityisesti vanhuksille soveltuvia asuntoja. Merkittäviä…

Sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestämisvaihtoehdot nähtävillä

Tampereen seudun alueellinen jätehuoltoviranomainen valmistelee sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmän tarkistamista uuden jätelain nojalla. Järjestämisvaihtoehtoja on kaksi, nykyisen kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen jatkaminen tai siirtyminen uuteen, kunnan järjestämään järjestelmään. Asiaan liittyvää materiaalia on Kangasalla ja Pälkäneellä nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla 5. huhtikuuta saakka. Lisäksi aineisto on luettavissa jätehuoltojaoston internet-sivuilla osoitteessa www.tampere.fi/jatehuoltojaosto. Asia koskeen sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetuksen…

Haapasen paluu teknisenä johtajana

Reilu vuosi sitten eläkkeelle jäänyt kehitysjohtaja Rauno Haapanen palaa väliaikaisesti Pälkäneen kunnan palvelukseen. Haapanen ottaa väliaikaisena teknisenä johtajana hoitaakseen teknisen lautakunnan esittelijän ja teknisen osaston johtajan tehtävät. Kunnanjohtajalle annettiin kuitenkin Tommolan jätevedenpuhdistamoon liittyvien asioiden hoito toistaiseksi. Väliaikaisratkaisuun päädyttiin, koska virkaan valittu Matti Vesava pääsee aloittamaan työnsä Pälkäneellä vasta huhtikuussa. Vastaavasti tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi ja…

Mökkeily taantuu Pälkäneellä

kesä, mökki, laituri, kuvituskuva, Else-Marja Laukkanen,

”Mökkeily Pälkäneellä on taantumassa. Kuitenkin täällä eletään edelleen harhassa, että kunta olisi mökkikuntien aatelia”, kirjoittaa Paavo Virkkunen. Kukkolan kesäasukas kritisoi Pälkäneen rakennusjärjestystä, joka ei suosi sitä, että mökkiläiset asettuisivat rannoille pysyvästi asumaan tai hyödyntäisivät loma-asuntojaan monessa polvessa ja ympäri vuoden. Pälkäneen tulevaa kehitystä linjataan tuoreessa kehityskuvassa. Virkkusen mielestä kesäasukkaat on sivuutettu siinä käytännössä kokonaan.

Lukion työryhmä täydentyi

Pälkäneen kunnanhallitus on tehnyt uusia henkilövalintoja. Uuteen lukion kehittämistyöryhmään valittiin Mirva Kittilän, Matti Aaltosen ja Mauri Nestin lisäksi Tero Ahlqvist ja Maisa Vehkalahti. Puheenjohtajana toimii Ahlqvist. Kehittämistyöryhmään valitaan myös lukion edustaja. Lukion toimintaa tukemaan vuonna 2011 perustettu työryhmä kokoontui aiemmassa kokoonpanossa 11 kertaa ja laati kehittämisehdotuksia sisältävän loppuraportin viime vuoden lopulla. Sekä kunnanhallitus että sivistyslautakunta…