Uutiset

Kouluverkko palaa tarkasteluun

Kevään aikana Pälkäneellä on nousemassa uudelleen tapetille kunnan alakouluverkon pohdinta, jossa otettiin aikalisä viime valtuustokaudella. Kunnassa kannetaan huolta pienten koulujen oppilasmäärien kehityksestä ja kustannuksista osana kuntatalouden tasapainottamista. Kunnan sivistyslautakunta tarttui kouluasiaan jo viime viikolla. Lautakunta päätyi äänestyksen jälkeen esittämään, että kolmeopettajainen koulu muuttuu kahden opettajan kouluksi, jos kolmen edellisen vuoden oppilasmäärä ja syksyn tilastointipäivän oppilasmäärä…

Pälkäneellä siirrytään jaetun johtajuuden malliin

Aito Säästöpankin Luopioisten konttorin johtaja Jorma Martikainen siirtyy eläkkeelle heinäkuun alussa. Hän jää vuosilomalle 30. maaliskuuta. Martikainen ehti tehdä Aito Säästöpankissa lähes 16 vuoden työuran: ensin pankinjohtajana Pälkäneen konttorissa ja vuodesta 2010 alkaen Luopioisissa. Kaikkiaan miehelle ehti kertyä pankkivuosia 41. Martikainen aloitti uransa Tampereen Aluesäästöpankin Laitikkalan konttorissa vuonna 1980. TAPin pilkkomisen yhteydessä vuonna 1993 hän…

Säästöpankki jatkoi kasvuaan

Aito Säästöpankki jatkoi viime vuonna kasvuaan. Uusia asiakkaita pankki keräsi 2651, ja asiakasmäärä kasvoi 600:lla. – Henkilökohtainen, helposti saavutettavissa oleva palvelu, nopea päätöksenteko ja pankin suomalaisuus ovat kilpailuvalttejamme, toteaa Aito Säästöpankin pankinjohtaja Sanna Lahtinen. Pälkäneen konttoria johtava Lahtinen kertoo, että Aito Säästöpankki menestyi hyvin palvelun laatua ja asiakasuskollisuutta mittavissa tutkimuksissa, kuten EPSI-Rating ja Asiakkuusindeksi 2012…

Tavasen Natura-arviointi on puutteellinen

Pirkanmaan ELY-keskus pitää Tavasen Natura-arviontia puutteellisena. Alueellinen ympäristöviranomainen vaatii tarkennuksia sekä Pälkäneen että Kangasalan Natura-selvityksiin. Pälkäneellä Tavase aikoo rakentaa tekopohjavesilaitoksen lähimmillään 160–170 metrin päähän Natura-suojellusta Keiniänrannan tervalepikosta. Kangasalla vedenhankintayhtiö puolestaan haluaisi tehdä osan imeytysalueista ja vedenottokaivoista Vehoniemenharjun Natura-alueille.   Imeytyskoe vähensi lepikon virtausta ELY-keskus edellyttää Tavaselta parempaa mallinnusta, jolla varmistetaan, ettei Keiniänrannan tervalepikkoon purkautuvan veden…

Pauli Kiuru Alkon hallintoneuvostoon

Valkeakoskelainen kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) on nimitetty Alko Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi. Asiasta päätti hallitus torstaina. Alkon hallintoneuvossa on 12 jäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Sari Sarkomaa. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että yhtiön asioita ja hallintoa hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaan. Hallintoneuvoston vastuulla on myös lainmukaisuuden, yhtiöjärjestyksen määräysten ja yhtiökokousten päätösten noudattamisen valvonta. Hallintoneuvoston seuraa alkoholiolojen…

Valtuustossa potkittiin vauhtia Tavase-eroon

Kangasalla tehdyssä valtuustoaloitteessa esitetään vauhditettavaksi kunnan irtautumista tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:stä. Neuvotteluja on käyty tuloksetta pian jo vajaan vuoden; valtuusto teki yhtiöstä erkanemispäätöksen viime vuoden huhtikuussa. Tänä aikana Tavase Oy on saanut Aluehallintovirastolta tutkimusluvan Vehoniemenharjulle ja yhtiö on myös jättänyt Aluehallintovirastolle uudistetun lupahakemuksen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi Kangasalle ja Pälkäneelle Vehoniemenharjun ja Isokankaan alueille. Aloitteen mukaan irtaantumisen vauhdittamisen…

Monta hakua päällä Kangasalla

Kangasalla ovat nyt haussa asuntojen korjaus- ja energia-avustukset tälle vuodelle. Korjausavustuksia myönnetään muun muassa vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen, kuntoarvioihin ja hissin rakentamiseen. Energia-avustusta voi puolestaan saada esimerkiksi energiakatselmuksen tekemiseen ja ikkunoiden uusimiseen. Asuinrakennuksen on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä, ja hakijan on ennen hakemuksen jättämistä selvitettävä mahdollisten lupien tarve. Osa avustuksista myönnetään sosiaalisin perustein, joihinkin tarvitaan…

Hermannin laajennus valmiiksi vuodenvaihteessa

Päiväkoti Hermannin laajennustöitä koskevat tarjouspyynnöt on pistetty liikkeelle ja vastauksia odotetaan takaisin pääsiäisen tienoilla. Pälkäneen varhaiskasvatuksen päällikön Marja-Liisa Lehdon mukaan päiväkodin uusi, kolmas osasto saadaan käyttöön toivottavasti jo vuodenvaihteessa. Aikataulu on tiivis, mutta Hermannin päiväkotikin rakennettiin yhtä lailla noin kahdeksassa kuukaudessa. Uuteen runsaaseen 20 lapsen osastoon tulee siirtymään kunnan vuorohoito, ja yöhoidolle järjestetään kunnolliset puitteet…

Valtuusto mietti järjestämistapaa

Ei markkinaehtoiselle mallille, kyllä Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan järjestämälle palvelusopimusasetuksen mukaiselle liikenteelle. Kangasalan valtuusto kävi pitkähkön ja varsin värikkään keskustelun joukkoliikenteen järjestämisestä jatkossa Kangasalan kunnan alueella. Varsinaisen päätöksen järjestämistavasta oli jo aiemmin laatinut kunnanhallitus, ja valtuuston käskyvallassa oli lähinnä määrärahan myöntäminen kasvaviin kustannuksiin. Palvelusopimusasetuksen mukaisessa eli PSA-mallissa joukkoliikennettä kaupunkiseudulla suunnittelee ja kilpailuttaa joukkoliikennelautakunta, jossa kunnilla on…

826 allekirjoitti rantasaunan puolesta

Yli 800 nimeä kerännyt Kuhmalahden Rantasauna-adressi luovutettiin valtuustokokouksen alla kunnan päättäjille maanantaina. – Rantasauna alueineen on todellakin virkeä hyvinvoinnin keskus, jota tulee vaalia. Tätä mieltä ovat myös tämän adressin allekirjoittajat, joiden kannanotolla tulee olla merkitystä päätöksenteossa, totesi adressin valtuuston ja hallituksen edustajille sekä kehitysjohtaja Jarmo Kivinevalle jättänyt Esa Lappalainen. Adressissa vaaditaan Kuhmalahden rantasaunan ja siihen…