Uutiset

Rantakaavoja nähtäville

Jylhäniemen ja Mattilan ranta-asemakaavat asetetaan nähtäville Pälkäneellä. Jylhäniemen kaavassa on tarkoitus selvittää rantarakentamisoikeuden määrä ja sijoittuminen alueella, jonka kaava kumoutui hallinto-oikeudessa vuonna 2006. Kaavoitettava alue koostuu niemestä ja kahdesta saaresta Kukkian rannassa Puutikkalan suunnalla. Mattilan ranta-asemakaavassa tarkoituksena on nostaa vanhojen loma-asuntotonttien rakennusoikeuden määrä nykyiselle sallitulle enimmäistasolle Seitsyessä Roineen rannassa.

Lahdentien suunnitelmat odottavat hyväksyntää ja rahoitusta

Liikenneviraston hyväksymä Lahdentien parantamisen tiesuunnitelma saapuu Pälkäneelle ja Kangasalle nähtäville. Huutijärven ja Laitikkalan välistä tieosuutta koskeva suunnitelma on ollut esillä jo aiemminkin – Ely-keskus on lähtenyt laatimaan parantamissuunnitelmaa vaaralliseksi katsotulle tielle siitäkin huolimatta, ettei sen toteuttamiselle ole ollut rahoitusta. Tilanne ei ole muuttunut; toteutusaikataulusta ei edelleenkään ole tietoa. Turvallisuuden kohentamiseen tähtäävässä suunnitelmassa esitetään muun muassa…

Talviajan nopeusrajoituksiin siirrytään huomisesta alkaen

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset otetaan käyttöön Pirkanmaan maanteillä torstaista alkaen eli samaan aikaan kuin muuallakin Suomessa. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on vaihdettu. Talviajan alennetuilla nopeusrajoituksilla voidaan pienentää olennaisesti onnettomuusriskiä, joka muutoin kohoaisi selvästi pimeillä ja liukkailla syys- ja talvikeleillä. Etenkin tähän vuodenaikaan alennetuilla nopeusrajoituksilla pienennetään pimeyden ja hirvieläinten aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä…

Työllisyystilanne koheni edelleen syyskuussa

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli syyskuussa merkittävästi matalampi kuin viime vuoden syyskuussa, kertoo Pirkanmaan työllisyyskatsaus. Maakunnan työttömyysaste oli viime kuun lopussa 11,2 prosenttia eli jonkin verran korkeampi kuin koko maan keskiarvo 10,5 prosenttia. Pälkäneellä työllisyystilanne oli Pirkanmaan parhaita: työtä vailla oli 8,1 prosenttia työikäisestä väestöstä. Pienin työttömyysaste – 7,4 prosenttia – kirjattiin Ruovedellä, jonka lisäksi alle…

Kannan säätelyllä suuri vaikutus hirvieläinonnettomuuksien määrään

Pirkanmaan ELY-keskus ehdottaa yhdessä Satakunnan ja Hämeen Riistakeskuksen ja alueellisten riistanhoitoyhdistysten kanssa laatimassaan hirvieläinonnettomuuksien vähentämissuunnitelmassa liki paria sataa toimenpidettä, joilla Pirkanmaan tieliikenteen hirvieläinonnettomuusmäärää voidaan vähentää. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuustyötä. Erityisen merkittävä rooli hirvieläinonnettomuuksien vähentämisessä on Suomen riistakeskuksen koordinoimalla ja paikallisten riistanhoitoyhdistysten toteuttamalla suunnitelmallisella eläinkantojen säätelyllä. Maanteiden hirvieläinonnettomuudet vähenevät lähes samassa suhteessa kantojen pienentymisen…

Tekopohjavesilaitos kuivasi järven

Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin kaavaillun tekopohjavesilaitoksen turkulaista ”sisarlaitosta” epäillään Virttaankankaalla sijaitsevan Kankaanjärven kuivumisesta. Paikalliset asukkaat sanovat, että järven pinta laski jo reilut 15 vuotta sitten, kun Virttaankankaalla tehtiin tekopohjavesilaitoksen imeytyskokeita. Tänä vuonna 0,6 hehtaarin kokoisen pikkujärven pinta on laskenut parilla metrillä. Natura-alueella sijaitseva harvinainen suppajärvi on pohjaveden pintaa ylempänä. Se saa vetensä sade- ja sulamisvesien…

Kangasalan Vasemmistoliiton johto uudistui

Vasemmistoliiton Kangasalan osaston johtokunta uudistui 10. lokakuuta pidetyssä syyskokouksessa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kunnanvaltuutettu Iikka Nikkinen. Johtokuntaan valittiin Timo Rautanen (varapuheenjohtaja.), Pertti Salo (taloudenhoitaja) ja Harri Jouhki, Marja Pekkarinen, Anne Soimajärvi sekä varajäseniksi Ranja Aukee ja Jorma Mäntylä. Iikka Nikkinen on 32-vuotias järjestelmäasiantuntija. Hän asuu puolisonsa Annan kanssa Kuhmalahdella. Nikkinen tiesi jo nuorena, että politiikka on…

Lietekuljetukset pitää kilpailuttaa EU:n laajuisesti

Pirkanmaan Jätehuollon on kilpailutettava uudelleen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset. Markkinaoikeus kumosi Jätehuollon toukokuussa 2016 tekemän hankintapäätöksen, jolla lietteiden kuljetukset jaettiin neljän tarjoajan kesken. Työnsä menettäneet pienyrittäjät valittivat 3,76 miljoonan euron hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Valituksissa vedottiin muun muassa siihen, että hankintamenettelyssä suosittiin suuria yrityksiä. Tarjouspyynnön vaatimuksia pidettiin liian raskaina pienyrittäjälle, jolla on vain yksi auto. Lisäksi valittajat…

Kangasalla kehitetään ravinnekierron mallia ja kokeillaan rakennekalkitusta Pakkalanjärveen

Pirkanmaalla on alkamassa neljä bio- ja kiertotalouden sekä vesienhoidon edistämiseen tähtäävää hanketta hallitusohjelman kärkihankerahoituksella. Ympäristöministeriö myönsi rahoitusta neljälle hankkeelle, jotka toteuttavat hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta. – Kärkihankerahoituksella halutaan tukea innovatiivisia kokeiluja. Erilaiset hankkeet täydentävät toisiaan mainiosti ja ne voivat hyödyttää koko Pirkanmaan ympäristöä ja taloutta, kun vesien ja vesiluonnon tilaa sekä…