ari nieminen

Mielipide: Tavase oy:n rahankäyttö ja kaksoisroolit epäselviä

Tilaajille

Tavase oy:n rahoitus- ja osakkeenomistusjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan yhtiön kustannukset minimoidaan, kunnes lupapäätösasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Tammikuussa yhtiön osakkaiden kokouksessa päätettiin Tampereen edustajan toimesta, että toimintaan käytetäänkin 0,32 miljoonaa. Lisärahaa tarvittiin muun muassa Pälkäneen tuotantoalueella tehtyihin uusiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Tavase hakee jälleen rakennuslupaa, Pälkäne on pudotettu hakemuksesta pois ja lupaa haetaan vain Kangasalan alueelle

Tilaajille

Tekopohjavesilaitos Tavase Oy hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta uudelleen rakennuslupaa Vehoniemen-Isokankaan harjualueelle. Lupaa haetaan nyt vain Kangasalan alueelle. Pälkäne on pudotettu tämänhetkisistä lupahakemuksista pois, koska korkein hallinto-oikeus määräsi Pälkäneelle kaavaillun tuotantoalueen osalta voimaan aluehallintoviraston tekemän hylkäävän ympäristölupapäätöksen. Tavasen uusi hakemus herättää suuttumusta alueen asukkaissa. Vehoniemen ja Raikun kylissä sekä Pälkäneellä onkin herännyt kansalaisliike, joka kerää…

Oikeus tutustui Tavase-alueisiin

Aluehallintovirasto hylkäsi puolitoista vuotta sitten Tavase Oy:n lupahakemuksen, koska Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin suunniteltu tekopohjavesilaitos toisi merkittäviä haittoja Natura-alueille. Nyt vedenhankintayhtiö hakee laitokselle lupaa valitusteitse. Ympäristöasioihin erikoistunut Vaasan hallinto-oikeus on käsitellyt valtavaa Tavase-aineistoa kohta puolentoista vuoden ajan. Viime viikolla hallinto-oikeus järjesti katselmuksen paikan päällä. Tiistaina kierrettiin Kangasalla Vehoniemenharjussa ja Hiedanperänlahden rannassa. Keskiviikkona hallinto-oikeus tutustui Pälkäneen…

Kangasalan on edullista irtautua Tavasesta

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kangasala hyväksyy sopimuksen Tavasen velkojen maksamisesta ja jatkorahoituksesta, mutta ei käytä mahdollisuutta irtautua Tavasesta. Esitys halventaa valtuuston vuonna 2012 tekemää irtautumispäätöstä. ”Kysymyksessä on ennakkotapaus. Se, kummat painavat enemmän – ympäristöarvot vai ympäröivän yhteiskunnan tarpeet”, toteaa kunnanjohtaja Auvinen Tavasen lupapäätöksestä (KS 18.12.). AVI:n päätöksen mukaan Tavase ei ole välttämätön vesihuollon turvaamiseksi, sen…

Turhake-Tavase jälleen kuntien kimpussa

Tavase Oy:n hallitus on lähettänyt omistajakunnilleen erikoisen tiedustelun. Yhtiö kysyy, vaarantaako Valkeakosken kaupungin investointipäätös pintavesilaitokseen sekä irtautumispäätös tekopohjavesiyhtiöstä Tavase Oy:n osakassopimuksen toteutumisen. Tiedustelun todellisia motiiveja on vaikea ymmärtää. Me kysymme, miksi Tavase Oy:n annettaisiin tuhota valtakunnallisesti arvokkaita harjuja, luonnonsuojelu- ja Natura-alueita sekä Vehoniemen kulttuurimaisemaa. Nämä alueet ovat myös tamperelaisten virkistysalueita. Miksi paikallisten asukkaiden viihtyvyys ja…

Tavase olisi lainvastainen

Pälkäneen kunnantalolla on jäänyt viimeisen vuosikymmenen aikana tekemättä valtava määrä työtä Tavasen vuoksi. Tekopohjavesihankkeen eri lupavaiheet ovat työllistäneet kuukausikaupalla kunnan viranhaltijoita, ennen kaikkea kunnanjohtajaa. Vedenhankintayhtiö hakee parhaillaan ratkaisevaa toimilupaa laitokselleen. Siksi myös lupahakemuksesta annetut muistutukset ovat ratkaisevan tärkeitä. Vuosikaudet Tavasen kanssa vääntäneillä on suuri vaara sokeutua asialle. Suuret linjat unohtuvat ja aletaan keskittyä lillukanvarsiin. Sen…