avi

Tavase aikoo jatkaa Pälkäneellä – suunnitelmia on muutettava niin, ettei Keiniänrannan Natura-alue vaarannu

Tilaajille

Pälkäneellä juhlittiin elokuun lopussa Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) Tavase-ratkaisua. Siinä katsottiin, ettei vedenhankintayhtiö voi rakentaa tekopohjavesilaitosta Pälkäneelle, koska se voisi vaarantaa Keiniänrannan Natura-suojellun tervalepikon. Pälkäneläisten ilo oli ennenaikainen, sillä Tavase aikoo täydentää hakemustaan tai muuttaa suunnitelmiaan niin, että lupaprosessia voitaisiin jatkaa myös Syrjänharjussa. Kangasalan Keisarinharju-Vehoniemenharjun alueelle sijoittuvien tuotantoalueiden osalta KHO ei nähnyt Natura-vaaroja. Tavaselle annettiin lokakuun…

Terveysasemilla pääsee ajoissa hoitoon

Aluehallintovirasto uhkasi Kangasalan terveyskeskusta kesällä uhkasakolla, koska se ei ollut toimittanut tietoja siitä, pääsevätkö asiakkaat määräajassa hoitoon. Kunnanhallitus toteaa AVI:lle antamassaan vastauksessa, että hoito järjestyy määräajassa, mutta tiedot tästä eivät ole välittyneet AVI:lle teknisen virheen vuoksi. ”Potilastietojärjestelmäpalvelimet on siirretty helmikuussa 2017 Kangasalan kunnan omasta konesalista Tieto Oyj:n konesaliin Tampereelle. Palvelinsiirron yhteydessä on jäänyt tekemättä tietoliikenneavaukset…