avustukset

Pälkäne jakoi Kostian Kahlaajille 2700 euroa nuorisojärjestöavustusta

Tilaajille

Pälkäneen kunta myöntää vuosittain avustuksia liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten toiminnan tukemiseen. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyillle yhdistyksille ja seuroille. Nuorisotoiminnan avustuksiin on nuorisopalveluiden talousarviossa varattu 9 000 euroa. Avustuksia jaettaessa painotetaan paikallista harkintaa. Toiminnan aktiivisuutta kuvaa yhdistyksen järjestämien tapahtumien ja toimintojen määrä ja useus. Nuorisotoiminnan avustushakemuksia tuli määräaikaan mennessä viideltä toimijalta. Avustuspäätöksissä painotetaan lapsille ja nuorille…

Avustuksia yhdistyksille

Sosiaali- ja terveyslautakunta on myöntänyt yhteensä 20 400 euroa avustuksia kangasalalaisille järjestöille ja yhdistyksille. Avustuksia myönnettiin 11 hakijalle – pienin jaettu summa oli 300 euroa ja suurin Mannerheimin Lastensuojeluliitolle myönnetty 9000 euron summa. Kunnan avustustoiminnan yleisten periaatteiden mukaan avustustoiminnalla tuetaan kangasalalaisia yleishyödyllisiä yhteisöjä, joiden toiminta edistää kuntalaisten ennalta ehkäisevää ja hyvinvointia lisäävää toimintaa. Lisäksi sosiaali-…

Nuorisoavustuksia jäi jakamatta 3400 euroa

Vapaa-aikapalveluiden talousarvioon varatusta 28 000 euron summasta nuorisoyhdistysten vuosiavustuksiin jäi käyttämättä 3400 euroa Kangasalla. Hakuaikana eli maaliskuun loppuun mennessä kuntaan tuli yhdeksän hakemusta. Suurin myönnetty vuosiavustus oli 5500 euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pohjaa avustusten jaossa keskeinen myöntämisperuste on yhdistyksen järjestämä säännöllinen lasten ja nuorten toiminta. Avustuksen suuruus määräytyy edellisen vuoden toteutuneen toiminnan pisteytyksen mukaan. Lisäksi avustuksen…

Avustusta liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on jakanut veikkausvoittovaroista 270 000 euroa avustusta liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen neljän eri maakunnan alueelle. Pirkanmaalla hankeavustuksia avustusta saavat muun muassa Kangasalan ja Pälkäneen kunnat. Pälkäneelle on myönnetty 8000 euroa Parasta Pälkäneellä – Hyvinvointia terveysliikunnasta -hankkeeseen. Kangasalla avustusta saa 18 000 euroa kuitannut varhaiskasvatuksen Pienet linnut iloisesti liikkeelle Kangasalla -hanke. Lisäksi valtakunnallisen Liikkuva…