Ely-keskus

Ely-keskusten toimintaa pitäisi valvoa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) on kuin valtio valtiossa. Se käyttää valtaansa maakunnittain jaetuista toimipisteistä käsin. Ely-keskuksille on annettu hyvin laaja toimintapiiri yhteiskuntamme eri osa-alueilla. Ne hoitavat muun muassa työmarkkinoiden toiminta- ja työllisyysasioita, yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehityspalveluita, maaseutuyrittäjyys- ja elinvoimaisuuspalveluja, elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittämistä, ympäristönsuoleluasioita, luonnon monimuotoisuudenhoitoa, kulttuuriympäristöä, vesivarojen käyttöä ja -hoitoa, sekä liikenneasioiden…

Vesien hoitoa ja käyttöä ohjataan valtakunnallisesti

Suomessa vesiensuojelua ja sen rahoitusta ohjataan alueellisten vesienhoitosuunnitelmien kautta. – Vesienhoitosuunnitelmat pohjautuvat EU:n vesipuitedirektiiviin, jonka vaatimukset ovat kansallisessa lainsäädännössä sisällytetty Lakiin vesien ja merenhoidon järjestämisestä, vesiyksikön päällikkö Heidi Heino Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoo. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vuosien 2016–2021 vesienhoitosuunnitelman nimi on Vesien tila hyväksi yhdessä. Siihen liittyy myös ELY-keskuksen laatima toimenpideohjelma, joka ohjaa vesiensuojeluun liittyvää työtä erityisesti…

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon!

Kukkiajärvi on karu, mutta erityisen kaunis ja luontoarvoiltaan monipuolinen vesistö. Sen merkitys paikallisille on suuri ja se tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia virkistäytyä veden äärellä. Jotta tulevaisuudessakin järvi olisi käyttökelpoisuudeltaan ja ekologiseltaan tilaltaan hyvä, tarvitaan myös kolmannen sektorin laajaa yhteistyötä järven hyväksi. Paikallisten asukkaiden ja intressiryhmien merkitys vesienhoidon edistäjinä ja toimeenpanijoina on suuri ja merkitys tulee lähitulevaisuudessa…

Pälkäne kärsii Tavasesta jo nyt

Tilaajille

Pälkäne vastustaa kuntakeskukseen suunniteltua tekopohjavesilaitosta ennen kaikkea sen tuomien rajoitusten ja haittojen vuoksi. Vaikka 25 vuotta vireillä olleen hankkeen toteutuminen on edelleen epävarmaa, kunnan kehitystä haittaavat rajoitukset ovat tulossa niskaan jo nyt pohjavesialueen muutoksen myötä. Tavase-hankkeen alkuvaiheessa ympäristökeskus hälvensi pälkäneläisten pelkoja siirtämällä pohjavesialueen rajan nykyiselle paikalleen harjun yli kulkevan sähkölinjan kohdalle. Nyt ympäristökeskuksen perillinen Ely-keskus…

Lautakunta käsitteli aurausvalituksia

Tekninen lautakunta käsitteli viime kokouksessaan reklamaatioita, joita etenkin kunnan tekninen toimi on saanut vastaanottaa tämän talven aikana useita. Valitukset ovat koskeneet paitsi kunnan kaavateiden aurauksia ja hiekoituksia myös Ely-keskuksen omistamien Onkkaalantien, Keskustien ja Luopioisten kirkonkylän Keskitien kuntoa. Lisäksi yhtä lailla Destian urakoimista Keskustien ja Onkkaalantien jalankulku- ja pyöräteistä on jätetty kirpeää palautetta. Lautakunta totesi, että…

Haussa ideoita kansainvälisen osaamisen ja kasvuhakuisten toimialojen vauhdittamiseen

Onko sinulla idea, miten maaseutua pitäisi kehittää? Syntyisikö ideasta hanke, joka voisi toimia valtakunnan laajuisesti? Jos ideasi liittyy kansainvälisen osaamisen lisäämiseen tai sellaisen kasvuhaluisen toimialan vauhdittamiseen, jossa toimijoita ei vielä ole paljon, siinä saattaa olla mahdollisuuksia valtakunnalliseksi hankkeeksi. Ideahaulla etsitään nyt maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Tällä hakukierroksella haetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan…

Vajoava rivitalo Pälkäneellä

Vajoava kunta yrittää maksattaa eläkeläisvanhuksilla aikaisemmin tekemänsä virheen. Tontti on ollut vuosina 1960–1980 kymmenen metriä syvä hiekkamonttu, joka on kunnan toimesta pidetty kaatopaikkana. Useiden silminnäkijöiden mukaan sinne on viety kaikkea mahdollista kaatopaikkajätettä. Mattolainaamon työntekijä on itse minulle kertonut useita kertoja vieneensä loppuun käytetyt matot, jotka kunnan traktori työnsi etukuormaajalla monttuun. Tämän jälkeen monttu on kunnan…

Pälkäneen luvattomat pohjavesitutkimukset

Sydän-Hämeen Lehden pääkirjoituksessa 20.4. todetaan, ettei ELY-keskus vastannut maanomistajalle hänen esittämiinsä kysymyksiin tutkimuksista. Vastaus tuli lopulta, kiitos siitä ELY:n viranhaltijoille. Haluan korjata minulle toimitetussa vastauksessa ja ELY-keskuksen Sydän-Hämeen Lehdessä 20.4.2017 esittämässä vastineessa olleita virheellisiä tietoja seuraavasti. Kuten aiemmista kirjoituksista selvisi, Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt laajan, luvattoman pohjavesitutkimuksen Pälkäneellä. Onkkaalan, Taustin ja Kankaanmaan alueella olevista noin…

ELY:n tiedotus tökkii

Maanomistajaa kiinnostaa, mitä hänen mailleen suunnitellaan. Yleensä metsissä ja pelloilla häärivät mittaajat eivät tiedä hyvää. Kohta neljännesvuosisadan vireillä ollut Tavase-tekopohjavesihanke on iskenyt ensimmäiset paalutuksensa monen pälkäneläisen maille. Vedenhankintayhtiö sai pitkän valitusprosessin kautta luvan asentaa pohjavesiputkia, joiden kautta se tutkii pohjaveden korkeutta ja laatua. Tavasen puuhat kiinnostavat muitakin kuin maatalousyrittäjiä, sillä laitos tulisi Kankaanmaan teollisuusalueen kupeeseen….

Pälkäneen vesinäytteet osa normaalia vesien tilan seurantaa

Vastine kirjoitukseen 12.4. ELY-keskusta epäillään luvattomista tutkimuksista. Sydän-Hämeen Lehti uutisoi 12.4. ELY-keskusta epäiltävän luvattomista vesitutkimuksista Pälkäneellä. Maanomistaja oli tavannut mailtaan Rambollin näytteenottajan, ja epäili tämän olevan liikkeellä asiattomasti. Harmillisesti lehti ei ollut tarkistanut asiaa ELY-keskuksesta, josta harhaanjohtavat väittämät olisi voitu oikaista. ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu lain mukaan järjestää vesien seuranta ja pohjavesien tilan luokittelun valmistelu sekä…