Helena Väisänen

”Säästäkää edes pala metsää ehjänä”

Lastenlinnan alueella Onkkaalassa sijaitseva noin 11 hehtaarin suuruinen metsäalue on tarkoitus kaavoittaa pientaloalueeksi. Satumetsäksi nimetty paikka kävelypolkuineen ja marja- ja sienipaikkoineen on lähialueen asukkaille tärkeä virkistysalue, jonka suojelemisesta ja jättämistä kokonaan luonnontilaiseksi on herätetty keskustelua. Suomen Luonnonsuojeluliiton Pälkäneen seutu ry. esitti taannoin Satumetsän rauhoittamista tai kaavoitushankkeen jäädyttämistä, mihin Pälkäneen kunnanhallitus ei suostunut. Sen mukaan viime…

Pälkäne päivitti uuden rakennusjärjestyksensä

  Pälkäne on tehnyt rakennusjärjestykseen Ely-keskuksen vaatimat muutokset. Päättäjät kiittivät ohjaavaa ja opastavaa asiakirjaa keväällä loistavaksi, mutta Ely-keskus valitti siitä hallinto-oikeuteen, koska rakennusoikeus määräytyi tontin koon mukaan. Ely-keskus vaati neliömääräistä enimmäisrakennusoikeutta, vaikkei rakennusjärjestystä laatinut Helena Väisänen löytänyt vaatimukselle oikeudellisia perusteita. Uudessa rakennusjärjestyksessä määrätään, että rantatontille saa rakentaa korkeintaan 170 neliömetriä ja muualle 300 neliömetriä. Ely-keskus…

ELY-keskus valitti rakennusjärjestyksestä

Pälkäneläispäättäjät kiittelivät kunnan uutta rakennusjärjestystä Suomen nykyaikaisimmaksi, kun ripeästi valmisteltua asiakirjaa hyväksyttiin keväällä valtuustossa. Pirkanmaan ELY-keskukselle rakennusjärjestys ei kuitenkaan kelvannut. Se on valittanut asiasta hallinto-oikeuteen. ELY-keskus haluaa rakennusoikeudelle neliömääräisen ylärajan. Uudessa rakennusjärjestyksessä rakentamisen enimmäismäärä määräytyy tontin koon mukaan. Asuinrakennusten enimmäiskoko on kymmenen prosenttia tontin koosta. Rannalla kaikkien rakennusten kerrosala saa olla enintään seitsemän prosenttia tontin…

Ohjaava rakennusjärjestys keräsi kiitosta päättäjiltä

– Meillä on varmaan Suomen nykyaikaisin rakennusjärjestys, kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Laesterä kiitteli rakennusjärjestystä uusinutta työryhmää ja konsulttina toiminutta Helena Väisästä. – Oli melkoinen taidonnäyte, että näin iso paperi pystyttiin valmistelemaan näin nopeasti ja joustavasti. Myös kokoomuksen valtuustoryhmää vetävä Rainer Zeitlin jakoi kiitosta heinäkuun alussa voimaan tulevalle uudelle rakennusjärjestykselle. Se ei ole kieltokokoelma, vaan opastava ja…

Kevyt, salliva ja ratkaisukeskeinen

”Parempaan suuntaan tämä on menossa, kun ei tarvitse joka asiasta olla lupaa hakemassa”, kiteytyi arvio pois lähtevän yleisön keskuudessa sen jälkeen, kun uutta rakennusjärjestystä esittelevä tilaisuus oli päättynyt Pälkäneen kunnantalolla. Paikalla ollut yleisö oli oivaltanut pelin hengen oikein; tavoitteena on ollut laatia uudesta rakennusjärjestyksestä kevyt, salliva ja ratkaisukeskeinen. – Se vapauttaa sen, mikä kunnan on…

Yhteistyö vie Pakkalan kyläkaavaa eteenpäin

Pakkalan kyläkaavan laatijoiden ja kaava-alueen asukkaiden, erityisesti maanomistajien, yhteistyö käynnistyi viime viikon tiistaina pidetyllä kuulemistilaisuudella. Kaavan laatija Helena Väisänen esitteli Vilpeilän koululuokan täyttäneelle yleisölle kaavan lähtökohtia, tavoitteita ja aikataulua. Suunniteltuun kaava-alueeseen kuuluvat Pakkalan ja Taustialan kyläalueet. Kaavoituksella halutaan lisätä kylien asukasmäärää, helpottaa rakennusluvan saantiprosessia ja ohjata uutta asutusta jo olemassa olevan kunnallistekniikan lähelle. – Kylän…

Ison-Pennontien linjausta viilataan vielä

Valmisteilla oleva Kuhmalahden Pento-Ojan asemakaava poistaa toteutuessaan Ison-Pennontien ja Kivisalmentien risteyksen, kun Ison-Pennontien ja Kuhmalahdentien liittymä siirtyy nykyiseltä paikaltaan jonkin verran Sahalahden suuntaan. Muutosta perustellaan turvallisuussyillä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteys kirkonkylälle säilyisi nykyisellä paikallaan, vain autoilijat joutuisivat kiertämään uuden reitin kautta. Viime torstaina yleisölle esitellyssä kaavaluonnoksessa herätti närää juuri Ison-Pennontien alkupäätä koskeva uusi linjausesitys. –…

Kylät tiivistyvät kulttuurimaisemassa

Ei ole kovin helppo kaavoittaa uusia asuintontteja alueelle, jossa on 16 muinaisjäännöstä ja 16 suojeltua, kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennuskohdetta. Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalta alueelta löytyy myös linnuston ja monimuotoisuuden vuoksi arvokkaita luonnonympäristöjä. Epaalan–Kuulialan osayleiskaava on vihdoin tulossa valtuuston hyväksyttäväksi. Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen on saanut sovitettua alueelle 71 uutta tonttia. Uusi rakentaminen tiivistää Epaalan ja Kuulialan kulttuurihistoriallisesti…