jätehuoltolautakunta

Monopolille oikeus laskuttaa tyhjästä

Kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksen yhtä epäkohtaa, eli sitä että asiakas joutuu maksamaan yli 60 euroa hukkakäyntimaksua vaikka kieltää Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n reitillä olevalle tontilleen tunkeutumisen, ei Pirkanmaan Jätehuollon edustajan mukaan peritä. Mikäli kyseistä hukkakäyntimaksua ei peritä, miksi valmisteluaineiston taksaluonnoksessa sivulla 11 ja julkisesti kuulutetun taksaesityksen sivulla 12 lukee: ”Hukkakäyntimaksu peritään myös, mikäli asiakas…

Pälkäne hyväksyi jätehuoltolautakunnan pitkin hampain

Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi pitkään pallotellun sopimuksen jätehuollon viranomaislautakunnasta. Osa Pirkanmaan kunnista ei ole allekirjoittanut uutta sopimusta, koska se toisi Tampereelle enemmistön lautakunnassa. Myös Pälkäne täydensi päätöstään ponnella, jossa kaupunkia vaaditaan käynnistämään neuvottelut paikkajaosta vielä tämän vuoden aikana. Pälkäne edellyttää, että millään kunnalla ei saa olla lautakunnassa enemmistöä. Kiistaa lautakunnan paikkajaosta on kärjistänyt lietekuljetusten keskittämispäätös, joka…

Jätehuolto ei ole poikkeushakemuksia käsittelevä viranomainen

Sydän-Hämeen Lehdessä (SHL 4.10.) kerrottiin, ettei Pirkanmaan Jätehuolto Oy käsittele pälkäneläisten asioita. Jätehuoltoviranomaisen alainen viranhaltija on lähettänyt jätemaksuista tai jätehuoltomääräyksistä poikkeusta hakeneille asukkaille tiedotteen käsittelyn viivästymisestä. Viranomainen ei voi käsitellä hakemusta, koska Pälkäneen kunta ei ole hyväksynyt sopimusta yhteisestä jätehuoltoviranomaisesta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy ei käsittele poikkeushakemuksia eikä siten ole lähettänyt tai voinut lähettää hakijoille asiaan…

Jätehuolto ei käsittele pälkäneläisten asioita

Pääosan jätteistään lajitteleva ja kompostoiva pälkäneläispariskunta haki maaliskuussa pidennystä jäteastian tyhjennysväliin, koska roskiksen pohjalle kertyy pussillinen kuukaudessa. Keväällä hakemuksen perään kyseleville pahoiteltiin kiireitä, mutta kesäkuun lopussa jätehuolto kertoikin, ettei pälkäneläisten asioita käsitellä. Syyskuun lopussa pariskunta sai Pirkanmaan Jätehuollolta kirjeen. Siinä kuntien omistama jäteyhtiö ilmoittaa, ettei se käsittele Pälkäneen ja viiden muun kunnan asioita, koska ne…

Sanelua ja kiristystä

Tampere toimii Pirkanmaan alueella vastuukuntana jätehuollon viranomaistehtävissä. Kun kaupunki uudisti organisaatiotaan, viranomaisena toimiva jätehuoltojaosto muutettiin lautakunnaksi. Kaupunki yrittää edelleen pitää vallan käsissään: lautakunnan 12 jäsenestä seitsemän valittiin Tampereelta. Lietejupakassa kyykytetyt reunakunnat eivät suostu saneluun, vaan pyrkivät korjaamaan valtasuhteet. Jäteyhtiön 17 osakkaasta kymmenen vastusti sitä, että Tampereella on enemmistö lautakuntapaikoista. Vastustajista osa hyväksyi sopimuksen, mutta edellytti…