Kangasalan kaupunki

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma: Raikun ja Vilpeilän koulut lakkautettaisiin, Ruutanaan väläytellään yhtenäiskoulua Ruutanan ja Havisevan alueen oppilaille

Tilaajille

Kangasalan sivistyslautakunta ja elinympäristölautakunta käsittelevät tiistain kokouksissaan kaupungin tuoretta päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmaa vuosille 2020–2030. Suunnitelmassa on perattu kaupungin eri alueiden lapsimäärän kehitystä ja olemassa olevien koulurakennusten kuntoa, joiden pohjalta suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä. Pikkolan-Keskustan alueelle esitetään uutta rakennusta pienten lasten yksikölle Pikkolan päiväkodin tilalle. Yksikköön tulisi kuusi ryhmää varhaiskasvatukselle, 0–2-luokkien opetusryhmiä ja kolme vuorohoidon ryhmää. Vesaniemen…

Kangasalan kaupunki pisti Pohjan koulun kiinteistöstä määräalan myyntiin

Tilaajille

Kangasalan kaupunki myy Kuhmalahdella sijaitsevan Pohjan koulun kiinteistöstä määräalan tarjouskaupalla. Pohjan koulu lopetti toimintansa viime keväänä. Rakennus on ylittänyt teknisen käyttöikänsä ja vaatii peruskorjauksen. Rakennus sisältyy myytävään määräalaan purkukuntoisena. Myytävään alueeseen voidaan sisällyttää myös vanhat Pohjan kansakoulun piha-alueet. Vanhalla koulun pihalla sijaitsee pihakenttä, joka on toiminut talvisin luistelukenttänä. Piha-alueella on myös vanhoja talousrakennuksia, jotka ovat…

Kangasalalaiset pääsevät kertomaan näkemyksiään päiväkoti- ja kouluverkosta

Tilaajille

Kangasalan kaupunki valmistelee päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman päivitystä. Edellinen päiväkotien ja koulujen palveluverkkosuunnitelman toimenpideohjelma on aikanaan laadittu vuosille 2014–2020. Palveluverkkosuunnitelma toimii pohjana tarkemmille palveluverkkoa ja investointeja koskeville päätöksille, jotka valmistellaan päätöksentekoon erikseen. Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä päiväkoti- ja kouluverkosta asukaskyselyn kautta. Asukaskyselyyn voi vastata verkkokyselylomakkeella osoitteessa: https://my.surveypal.com/Asukaskysely-paivakoti–ja-kouluverkkoselvitys-2020-31.1.2020—kopio Kysely löytyy myös kaupungin verkkosivujen Osallistu…

Kun kouluun ei enää ilmoittauduta erikseen, miten kaveritoiveet saa välitettyä eteenpäin?

Tilaajille

Kangasalla ei enää ilmoittauduta kouluun erikseen, vaan pelkästään esiopetukseen ilmoittaudutaan. Koulut saavat tulevien ykkösluokkalaisten tiedot automaattisesti oppilashallinto-ohjelmasta. Toisesta kunnasta Kangasalle muuttavien oppilaiden tiedot ilmoitetaan lähimmän koulun kansliaan tai sivistyskeskukseen. Aiemmin vanhemmat ja tulevat ekaluokkalaiset saivat toivoa ilmoittautumisen yhteydessä kavereita samalle luokalle. Miten kaveritoiveet huomioidaan uudessa systeemissä, Kangasalan opetuspäällikkö Merja Lehtonen? – Koulutulokkaista täytetään esiopetuksessa vanhempien…

Kangasalan kaupunki vastaa kohuun: koulujen joulujuhlien virsilinjaus peruutetaan

Kangasalan kaupunki vastaa perjantai-iltaisessa tiedotteessaan koulujen joulujuhlien virsilinjauksesta nousseeseen kohuun. Julkisuudessa on keskusteltu tänään vilkkaasti linjauksesta, jonka mukaan Enkeli taivaan -virren aikana ei saa koulujen joulujuhlissa nousta seisomaan.   Kaupungin tiedotteessa todetaan, että linjausta käsiteltiin 21. marraskuuta pidetyssä rehtorikokouksessa, jossa rehtorit nostivat esille kyseisen virren säkeistön 10 laulamiseen liittyvän seisomaan nousemisen. Kokouksessa todettiin yhteisesti, että valtakunnalliseen ohjeistukseen nojautuen virren voi koulun juhlissa laulaa. Samalla sovittiin yhteisestä paikallisesta toimintatavasta niin,…

Sairaanhoitopiirin valtuusto ei hyväksynyt esitettyä talousarviota, budjetti yli 20 miljoonaa alijäämäinen

Tilaajille

Sairaanhoitopiirin valtuusto ei hyväksynyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuoden 2020 talousarviota hallituksen esittämässä muodossa. Äänestysten jälkeen valtuusto päätti, ettei alijäämäistä budjettia voi tasapainottaa palauttamalla hinnat alennuksia edeltäneelle tasolle. Sairaanhoitopiirin ensi vuoden budjetti jäi sen vuoksi valtuuston kokouksen jälkeen yli 20 miljoonaa alijäämäiseksi. Valtuuston päätöksen mukaan kunnille budjetoitu erikoissairaanhoidon palvelujen myynti voi olla korkeintaan sairaanhoitopiirin tarjouksen mukainen. Kuntayhtymän…