Kangasalan kaupunki

Kangasalan kaupunki aloittaa yhteistoimintaneuvottelut ja valmistelee lomautuksia

Kangasalan kaupunki on joutunut sulkemaan toimintayksiköitä koronavirustilanteen johdosta valtioneuvoston linjausten edellyttämällä tavalla. Kaupunki on sulkenut esimerkiksi kirjastot sekä liikunta- ja nuorisotilat. Ryhmätoiminnot on keskeytetty. Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat pienentyneet. Koulut ovat siirtyneet pääosin lähiopetuksesta etäopetukseen. Lisäksi henkilöstöä on siirretty etätyöhön valtioneuvoston linjauksen mukaisesti. Osassa yksiköitä työ on tilanteen takia vähentynyt siten, että työtä ei ole tarjota…

Kangasalan kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet perutaan loppuviikon ajalta

Osana koronavirusvarautumistaan Kangasalan kaupunki peruu loppuviikon ajalta kaikki kaupungin järjestämät yleisötilaisuudet sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ryhmätoiminnot, muun muassa liikunta- ja nuorisotyön ryhmät. Tavoitteena on ehkäistä viruksen leviämistä tartuntaketjuselvitysten ollessa vielä kesken. Ensi maanantaina asiaa linjataan uudelleen sen hetkisen tilanteen ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Koronavirustilanteen vuoksi kaupunginsairaalan osastoille on torstaista alkaen asetettu vierailukielto. Kiellolla pyritään varmistamaan potilaiden…

Kangasalan kaupungin tilinpäätös kääntyi plussalle

Tilaajille

Kangasalan kaupungin tuleva tilinpäätös kääntyi alkuvuoden negatiivisista näkymistä 0,4 miljoonaa euroa plussalle. Tulorahoituksen myönteinen kehitys – kasvua edellisestä vuodesta 3,1 prosenttia eli 6,5 miljoonaa euroa – ja toimintakulujen maltillinen nousu tekivät tuloksen kohenemisen mahdollisiksi.  Myös sijoitusomaisuuden tuotto, 2,3 miljoonaa euroa, vaikutti positiivisen tuloksen syntyyn. – Kuntatalous on ollut viime vuosina erittäin haastavassa tilanteessa, joten on…

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma: Raikun ja Vilpeilän koulut lakkautettaisiin, Ruutanaan väläytellään yhtenäiskoulua Ruutanan ja Havisevan alueen oppilaille

Tilaajille

Kangasalan sivistyslautakunta ja elinympäristölautakunta käsittelevät tiistain kokouksissaan kaupungin tuoretta päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmaa vuosille 2020–2030. Suunnitelmassa on perattu kaupungin eri alueiden lapsimäärän kehitystä ja olemassa olevien koulurakennusten kuntoa, joiden pohjalta suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä. Pikkolan-Keskustan alueelle esitetään uutta rakennusta pienten lasten yksikölle Pikkolan päiväkodin tilalle. Yksikköön tulisi kuusi ryhmää varhaiskasvatukselle, 0–2-luokkien opetusryhmiä ja kolme vuorohoidon ryhmää. Vesaniemen…

Kangasalan kaupunki pisti Pohjan koulun kiinteistöstä määräalan myyntiin

Tilaajille

Kangasalan kaupunki myy Kuhmalahdella sijaitsevan Pohjan koulun kiinteistöstä määräalan tarjouskaupalla. Pohjan koulu lopetti toimintansa viime keväänä. Rakennus on ylittänyt teknisen käyttöikänsä ja vaatii peruskorjauksen. Rakennus sisältyy myytävään määräalaan purkukuntoisena. Myytävään alueeseen voidaan sisällyttää myös vanhat Pohjan kansakoulun piha-alueet. Vanhalla koulun pihalla sijaitsee pihakenttä, joka on toiminut talvisin luistelukenttänä. Piha-alueella on myös vanhoja talousrakennuksia, jotka ovat…

Kangasalalaiset pääsevät kertomaan näkemyksiään päiväkoti- ja kouluverkosta

Tilaajille

Kangasalan kaupunki valmistelee päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman päivitystä. Edellinen päiväkotien ja koulujen palveluverkkosuunnitelman toimenpideohjelma on aikanaan laadittu vuosille 2014–2020. Palveluverkkosuunnitelma toimii pohjana tarkemmille palveluverkkoa ja investointeja koskeville päätöksille, jotka valmistellaan päätöksentekoon erikseen. Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä päiväkoti- ja kouluverkosta asukaskyselyn kautta. Asukaskyselyyn voi vastata verkkokyselylomakkeella osoitteessa: https://my.surveypal.com/Asukaskysely-paivakoti–ja-kouluverkkoselvitys-2020-31.1.2020—kopio Kysely löytyy myös kaupungin verkkosivujen Osallistu…