kangasalan valtuusto

Kangasalla pääosin kirkasta mutta pilviä horisontissa – Valtuustoryhmien puheenjohtajia huolettavat kasvavat investoinnit ja sote-asiat

Tilaajille

  Millaisena Kangasalan vuoden 2019 näkevät talousarviosta päättämässä olleet luottamushenkilöt?   Sahalahdentien lupaus voimassa? ”Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemyksen mukaan talousarviossa ja taloussuunnitelmassa painotetaan pääosin oikeita asioita. Hyvinä painopisteinä esiin voi nostaa muun muassa nuorisotyöhön ja nuorten kesätyöllistämiseen panostamisen, vanhusten kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen panostamisen ja kuntalaisten osallisuuden lisäämisen palveluiden kehittämiseen. Panostukset viestintäresursseihin ja ajassa elävään kaupunkikuvaan…

Aloite avoimuuden lisäämisen puolesta

Kangasalla toivotaan, että kaupungissa kohennettaisiin asukkaiden ja valtuutettujen mahdollisuuksia saada tietoja konserniyhtiöiden toiminnasta. Asiasta tehdyssä valtuustoaloitteessa esitetään tätä varten kaupungin konserniohjeeseen tehtäväksi määräyksiä yhtiöiden tiedottamisesta. Lisäksi valtuustoaloitteessa esitetään, että konserniyhtiöiden hallitusten jäsenien toimikausi tulee rajata yhtäjaksoisesti enintään kahdeksaan vuoteen.

Budjettilisäykset jäivät lopulta vähiin valtuustosalissa

Kirjautuneille

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille, latukone ja uusia virkoja – valtuutettu Simo Arran (kesk) sanoin Kangasalan ensi vuoden talousarvio oli valtuutetuille helppo hyväksyä, koska se ei sisältänyt lakkautuksia tai kriittisiä heikennyksiä. Täysin yksinkertaista hyväksyminen ei kuitenkaan ollut. Esitetyt satsaukset saivat valtuutettujen toiveiden tynnyrin aukeamaan, ja perinteiseen tapaan budjetti-illassa puhuttiin lopulta monesta muutosehdotuksesta. Salissa tehdyistä ehdotuksista tyrmätyiksi…

Miljoonien ylijäämästä löytyi moitittavaa

Harva olisi takavuosien alijäämäpaineissa uskonut, miten palvelujen kurjistumista koskevat murheet ovat yhä läsnä miljoonien ylijäämätuloksesta huolimatta, mietti kokoomuksen Mika Ollila Kangasalan valtuustossa. Kaupungin viime vuoden tilinpäätöstä käsitellyt valtuusto tuntui laajemminkin suhtautuvan varautuneesti talouslukuihin, jotka päällepäin vaikuttivat mairittelevilta. Kangasalan viime vuosi jäi plussalle poistojen ja arvonalennusten jälkeen 11,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksesta esitettiin muodostettavaksi peräti kahdeksan…

Vatialan koulun kaava hyväksyttiin taas

Vatialan koulun uusi kaava saatiin hyväksyttyä toistamiseen valtuustossa Kangasalla. Kaava tuli uudelleen hyväksyttäväksi sen jälkeen, kun maakuntamuseo valitti aiemmasta päätöksestä ja kaupunki päätti oikeuskäsittelyn sijaan lähteä kaavan kanssa uudelle lausuntokierrokselle. Valmistelumateriaalia täydennettiin selvityksillä Vatialan koulun kunnosta, sen rakennustaiteellisesta arvosta ja koko kaupungin koulurakentamisesta, ja maakuntamuseolta pyydettiin lausunto. Kaupunki varautuu koulurakennuksen valmistumisen mahdolliseen viivästymiseen sen sijaan,…

Miksi aktiivimallin leikkuri viuhuu Kangasalla?

Tilastokeskuksen ja Kelan tietojen mukaan Kangasalla 358 työtöntä ei ole täyttänyt vuoden alusta voimaan astunutta aktiivisuusvelvoitetta. Kaupungin vasemmistovaltuutettujen mukaan määrä on yli 51 prosenttia peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavista työttömistä – ja poikkeuksellisen suuri muihin samankokoisiin kuntiin verrattuna. Vasemmistoliiton edustajien jättämässä valtuustoaloitteessa toivotaankin Kangasalla selvitettävän, miksi niin moni ei ole pystynyt täyttämään aktiivisuusehtoa. Samalla voitaisiin kartoittaa,…

Kangasala myönsi 24 miljoonan euron vastatakauksen keskuspuhdistamolainoille

Kangasalan kaupunki myönsi omalta osaltaan vastatakauksen lainalle, jonka Tampereen kaupunki oli jo antanut kaupunkiseudun jätevesistä tulevaisuudessa huolehtivalle Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy:lle. Kangasalan omavelkainen takausosuus on noin 23,7 miljoonaa euroa; lupavaiheessa olevan puhdistamohankkeen kokonaisrahoitustarpeeksi on arvioitu noin 310 miljoonaa euroa. Osakkaina yhtiössä on kuusi kuntaa. Takauksesta päätti Kangasalan valtuusto maanantaisessa kokouksessaan. Keskuspuhdistamohankkeeseen liittyvän pykälän lisäksi valtuuston…

Aloite pienemmistä päiväkotiryhmistä

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämisen puolesta on tehty valtuustoaloite Kangasalla. Aloitteen mukaan yli kolmivuotiaiden ryhmissä yhtä kasvatuksen ammattilaista kohti olisi enintään seitsemän lasta, jolloin ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta. Määrä on ollut kahdeksan lasta yhtä aikuista kohden vuodesta 2016 lähtien. Aloitteen lukeneen Stiina Lahikaisen (vihr) mukaan Kangasalan päiväkodeissa on kaikkiaan 73 ryhmää, joista 41:ssä on suurennettu ryhmäkokoa…

Tilaa uudelle yksityiselle päiväkodille

Kangasalla Asemantien ja Kortesuontien kulmauksessa sijaitsevalle tontille, joka on alun perin kaavoitettu liikerakentamisen käyttöön, osoitetaan tontti yksityiselle päiväkodille. Uutta käyttötarkoitusta varten tonttia laajennettiin viereiselle puistoalueelle. Valtuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen viimeisimmässä kokouksessaan. Kaupungin mukaan päivähoidon palveluverkko pyritään saamaan päivähoitotarpeen pohjalta kattavaksi niin, että myös ilman omaa autoa liikkuvat vanhemmat voivat saada lapsensa hoitoon.