KHO

Palauttaako KHO Tavase-varauksen maakuntakaavaan?

Tilaajille

Pirkanmaan liitto katsoo, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus ylitti toimivaltansa ja meni muuttamaan maakuntakaavaa, kun se supisti teknisen huollon kehittämisen kohdealuetta Pälkäneen keskustan kaava-alueilla. Oikeus pyyhki maakuntakaavan pohjavesialuemerkinnän työpaikka- ja taajamatoimintoihin kaavoitetuilta Kankaanmaan teollisuusalueelta ja Taustin asuinalueelta. Hallinto-oikeus hyväksyi Pälkäneen maakuntakaavavalituksen toukokuisessa ratkaisussaan. Pirkanmaan liitto hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Pälkäneellä maakuntakaavan aluevaraus on nähty osana Tavase-tekopohjavesihanketta. Kunta…

Tavasen hallitus ratkaisee, miten tekopohjavesihankkeessa edetään

Tilaajille

Tekopohjavesilaitosta Pälkäneelle suunnittelevan Tavase Oy:n hallitus kokoontuu pikapuolin pohtimaan, miten hanke jatkuu Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen. – Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Pälkäneen Keiniänrannan Natura-vaikutusten arviossa on epävarmuutta. Luonnonsuojelulain mukaan lupaa ei voida myöntää, jos on epävarmuutta siitä, aiheuttako hanke vaikutuksia Natura-arvoille, toimitusjohtaja Petri Jokela sanoo. Tavasen tarkoituksena oli rakentaa laitos, joka tuottaa tekopohjavettä keskimäärin 70…

Tavase palasi tynkänä alkuruutuun

Tilaajille

Tavase-tekopohjavesihanke palaa 15 vuoden lupaprosessin jälkeen lähtöruutuun lähes kolmanneksella karsittuna. Vedenhankintayhtiö jätti lupahakemuksensa nykyisin aluehallintovirastona tunnetulle lupaviranomaiselle vuonna 2003. Korkeimman hallinto-oikeuden viime viikolla antama ratkaisu palauttaa hakemuksen Kangasalan tuotantoalueiden osalta aluehallintoviraston käsittelyyn. Pälkäneellä piti tuottaa vettä keskimäärin 20 000 kuutiota vuorokaudessa. Noin 25 vuoden ajan tutkittu Syrjänharju osoittautui kuitenkin mahdottomaksi paikaksi vesitehtailulle, koska harjun juurella on…

Tavase tuli Pälkäneen osalta päätöksen

Tilaajille

Pälkäne katsoo Tavasen tekopohjavesilaitoksen lupahakemuskäsittelyn tulleen kunnan osalta päätökseen. Kunnan torstaisessa tiedotteessa todetaan, että Korkein hallinto-oikeus oli Keiniänrannan Natura-alueen osalta samaa mieltä kuin lupahakemuksen hylännyt aluehallintovirasto. ”Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei esitetyn selvityksen perusteella ei ollut poissuljettua, ettei hanke heikentäisi merkittävästi alueen luonnonarvoja”, kunta toteaa. Kunta on vastustanut tekopohjavesihanketta, koska se voisi tuoda haittoja ja rajoituksia…

Onnittelut Pälkäneelle

Tilaajille

– Onnittelut Pälkäneelle, joka pääsee eroon Tavasesta. Se hieman ihmetyttää, miten tekopohjavesihanke saa vaarantaa Kangasalan Natura-alueet, vaikka Pälkäneellä se ei ole mahdollista, Kangasalan luonto ry:n puheenjohtaja Jorma Mäntylä sanoo. Tavasen lupa päätyi korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn Pälkäneen ja Kangasalan luonnonsuojelujärjestöjen, Pälkäneen kunnan sekä maanomistajien valituksen vuoksi. KHO katsoi, ettei tekopohjavesilaitosta voi rakentaa Pälkäneen Syrjänharjuun, koska se…

Syrjänharju säästyy tekopohjavesilaitokselta

Tilaajille

Tavase Oy ei voi rakentaa Pälkäneen Syrjänharjuun tekopohjavesilaitosta, koska se uhkaisi vieressä olevaa Keiniänrannan Natura-suojeltua tervalepikkoa. Kangasalla Keisarinharju-Vehoniemenharjun alueella lupakäsittelyä voidaan jatkaa, mikäli vedenhankintayhtiö niin haluaa. Korkeimman hallinto-oikeuden torstaina antama ratkaisu pakottaa vedenhankintayhtiön pohtimaan, kannattaako tekopohjavesihanketta jatkaa. Pälkäneellä oli tarkoitus valmistaa noin kolmasosa tarvittavasta vedestä ja sen kautta rakentaa putket Valkeakosken läpi Akaaseen. Korkeimman hallinto-oikeuden…

Kangasalan luonto ry.: Yhteenveto Korkeimman hallinto-oikeuden katselmuksessa Kangasalla 12.6.

Pääväittämä: Tekopohjavesilaitos pitäisi tutkimusten mukaan sijoittaa talousmetsään, jossa ei ole merkittäviä säilytettäviä luonnonarvoja.1 Tavase Oy ei ole tänään eikä 15 vuoden aikana kyennyt perustelemaan miksi laitos halutaan rakentaa Vehoniemen-Syrjänharjulle, jossa on merkittäviä maisema-arvoja, luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueita, maataloutta, asuin- ja teollisuusalueita sekä Pälkäneen kuntakeskus. Perusteluja: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto perusteli päätöksensä hylätä Tavase Oy:n…

”Erittäin inhottavaa toimintaa”

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös olla muuttamatta hallinto-oikeuden päätöstä, jonka mukaan Aapiskukon asemaakaavaa ei saa muuttaa, nostatti kiukkuisia puheenvuoroja valtuustossa. Toivoa ei silti heitetty kokonaan. Päätös tarkoittaa sitä, että Aapiskukon mittarikentälle ei voida osoittaa kaavassa uutta paikkaa. Pirkanmaan Ely-keskus ei ole suostunut myöntämään polttoainemyynnille uutta ympäristölupaa, joten KHO:n päätös ajoi yrityksen toiminnan umpikujaan. – Jos tämä ei…