kosteus- ja sisäilmaongelmat

Pohjan koulun kellaritilat ja liikuntasali suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi – luokkatiloihin ilmanpuhdistimet ensi viikolla

Tilaajille

Kuhmalahdella sijaitsevassa Pohjan koulussa on esiintynyt mahdollisesti sisäilmaan liitettävää oireilua. Koulun liikuntasalissa ja sen yhteydessä olevissa pukuhuone- ja varastotiloissa on todettu poikkeavaa mikrobiperäistä hajua, ja tilojen käyttöä on suositeltu rajoitettavaksi. Tehdyissä tutkimuksissa kellarissa todettiin kohonnutta kosteutta betonirakenteissa sekä mikrobivaurioita maata vasten olevissa seinärakenteissa. Lisäksi välipohjien eristeissä todettiin mikrobivaurioita osassa tutkituista kohdista. Näiden tutkimusten ja rakennuksessa…

Pälkäneellä halutaan tietoa sisäilmakorjausten vaikutuksista

Tilaajille

Pälkäneellä aiotaan teettää sisäilmatutkimuksia kiinteistöissä, joissa on aiemmin havaittu sisäilmaongelmia ja sen myötä tehty korjauksia. Tekninen lautakunta on päättänyt sisäilmatutkimuksista Kostian koulun alakerran korjatuissa tiloissa, Pälkäneen terveyskeskuksessa, Mikkolakodissa, Haaparinteen kuntoutuskodissa ja Viirikukon päiväkodissa. Tutkimukset aiotaan tehdä vielä kuluvan talven aikana. Tutkimuksilla halutaan saada lisätietoa siitä, miten tehdyt korjaustoimenpiteet ovat eri kiinteistöissä vaikuttaneet. Kustannukset on määrä…

Pikkolan urheilutalossa sisäilmaongelmia – jatkuvaa tai pitkäaikaista oleskelua tiloissa suositellaan välttämään

Kirjautuneille

Pikkolan urheilutalossa Kangasalla on todettu sisäilmaongelmia. Pikkolan koulun yhteydessä sijaitsevan urheilutalon liikuntasalin lattiarakenteessa on todettu kohonnutta kosteutta sekä eristemateriaalissa mikrobivaurioita. Lattiarakenteen alapuolella kulkevassa putkikanaalissa on todettu voimakas mikrobiperäinen haju. Lisäksi ulkoseinärakenteen eristeessä on todettu paikallisia mikrobivaurioita.

Suoraman koulussa tutkitaan sisäilmaa

Kirjautuneille

Hiljattain remontoidun Suoraman koulun alkuperäisessä osassa on tehty kuntotutkimuksia Kangasalla. Tarkoituksena on ollut selvittää rakenteiden kuntoa ja mahdollisia sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksissa todettiin paikoin kohonnutta kosteutta lattiarakenteessa. Lisäksi ulkoseinän eristeissä todettiin vaurioita ja merkkiainekokeella ilmavuotoa eristetilasta sisäilmaan. Kaupungin sisäilmatyöryhmän mukaan tilojen käytölle ei ole toistaiseksi asetettu suosituksia tai rajoituksia. Tutkimuksia kosteuden syyn ja seinärakenteessa todettujen…

Ruutanan päiväkoti käyttökieltoon Kangasalla

Ruutanan päiväkodin väki siirtynee pois nykyisistä tiloista syksyyn mennessä. Päiväkotirakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa on käynyt ilmi, että mikrobiepäpuhtaudet voivat todennäköisesti kulkeutua sisäilmaan. Rakennuksesta löytyi mikrobivaurioita kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen seinien rakenteissa sekä yläpohjan eristeissä, minkä lisäksi rakenteiden ilmatiiviydessä havaittiin puutteita. Työterveyshuolto katsoi pitkäaikaisen altistumisen rakennuksen olosuhteille lisäävän astman ja hengitystieoireiden vaaraa. Sen johdosta ympäristöterveydenhuollosta…

Hyvä, paha sisäilma

Kuvittelenko vain, että kurkkua kuivaa ja nenä tuntuu tukkoiselta? Tässä tapauksessa tuskin: käyttökelvottomaksi todetun ja suljetun Vatialan koulun vanhan osan ilmanvaihto on säädetty alipaineiseksi uuteen osaan verrattuna, jotta epäpuhtauksia ei pääsisi kulkemaan laajennusosaan. Vastaus alun kysymykseen ei kuitenkaan ole usein yhtä itsestään selvä. – Se on äärimmäisen haastavaa ratkaista. Oireet eivät välttämättä liity mitenkään kiinteistöön…

Kunnantalolta jouduttaneen evakkoon

Pälkäneen kunnantalon korjaussuunnittelun on tarkoitus käynnistyä alkuvuodesta. Sisäilmaongelmista kärsivän rakennuksen kuntoa on selvitelty vuoden verran, ja tuoreimpana toimenpiteenä otettiin näytteitä talon ulkorakenteista loppuvuodesta. Teknisen johtajan Matti Vesavan saamien tietojen mukaan tehdyt löydökset ovat vanhaa perua ja luonteeltaan sellaisia, etteivät ne laajene – eikä korjauksissa tarvitse sen vuoksi hosua. Tulokset eivät kuitenkaan ole antaneet riittävän tarkkaa…

Päiväkodin sisäilmaa tekohengitetään Ruutanassa

Ruutanan päiväkodissa tehdään alkuvuodesta kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Kangasalan tekninen keskus on jo aloittanut lisätutkimusten ja sisäilmaa parantavien ratkaisujen suunnittelun. Korjaustoimet aiotaan käynnistää mahdollisimman pian; rakennuksessa lisätään ilmanvaihtoa ja tilat ylipaineistetaan. Päiväkotiosastot varustetaan ilmanpuhdistimilla. Kesällä tehdyn kuntoarvion ja aiempien tutkimusten mukaan päiväkodin vanhassa osassa on rakenteita, joissa on vaurioitumisriski. Rakenneavauksissa on todettu mikrobiperäistä hajua ja…

Kiinteistöjen korjaukset nielivät rahaa

Pälkäneen kunnan kiinteistöjen vesivahinkojen, kosteus- ja sisäilmaongelmien sekä lämmitysjärjestelmien korjaukset ovat nielleet tänä vuonna arvioitua enemmän rahaa. Kunnanvaltuusto myönsi teknisiin palveluihin 150 000 euron lisämäärärahan. Ylityksestä 50 000 euroa on aiheutunut yleisten alueiden kunnostus- ja uudelleenrakennustöistä ja 100 000 euroa kiinteistöjen korjaus- ja muutostöistä. Suurimman yksittäisen ylityksen aiheutti palveluasunnoiksi muutettu Luopioisten vanhainkoti. Kukkiakodossa korjattiin ja…