kosteus- ja sisäilmaongelmat

Isoystävää ja jättimäkeä ikävä – Pohjan koulun pienimpien arki siirtyi takaisin päiväkodille

Tilaajille

Pohjan koulun ensi- ja toisluokkalaiset ja heidän opettajansa Pauliina Seppälä saivat tietää kevätlukukauden ensimmäisellä viikolla, että heidän on lähdettävä pois koulun tiloista koulun sisäilmaongelmien takia. Koulun kolmas- ja neljäsluokkalaisten yhdysluokka jäi rakennuksen uudisosassa sijaitsevaan luokkaansa. Koulun vanhimmat oppilaat, viides- ja kuudesluokkalaisten ryhmä, siirtyivät opiskelemaan koulun ruokalaan. Ensi- ja toisluokkalaiset muuttivat Kuhmalahden päiväkodille tammikuun lopulla. Materiaalia…

Kuhmalahtelaiset haluavat uuden koulun 1.–6.-luokkalaisille päiväkodin viereen

Tilaajille

Opetus Pohjan koulussa Kuhmalahdella on päättymässä kuluvan kevätlukukauden lopussa sisäilmaongelmien takia. Ensi- ja toisluokkalaiset opettajansa kanssa ovat jo siirtyneet käymään koulua päiväkodin tiloissa. Siitä, miten koulun oppilaiden vanhemmat toivoisivat lastensa koulunkäynnin järjestyvän jatkossa, käytiin keskustelua Pohjan koulussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa viime torstaina. Keskusteluissa kävi ilmi, että lasten vanhempien ja muiden Kuhmalahden kouluasioista kiinnostuneiden päällimmäinen toive on…

Altistuminen epäpuhtauksille paikoin todennäköistä Suoraman koulussa – ilmanpuhdistimet ensiavuksi, remontti alkaa kesällä

Tilaajille

Suoraman koulun kuntotutkimusten perusteella on tehty arvio tilojen käyttäjien altistumisolosuhteista ja terveysvaikutuksista. Altistuminen mikrobiepäpuhtauksille on rakennuksessa paikoin todennäköistä. Merkittävin riski liittyy osaan ensimmäisen kerroksen opetustiloja, joissa lattiarakenteessa ja ulkoseinän eristeissä todettiin mikrobivaurioita. Rakennuksessa tullaan tekemään toimenpiteitä mahdollisen altistumisen vähentämiseksi. Väliaikaisena toimenpiteenä tiloihin on tuotu ilmanpuhdistimia. Korjaussuunnittelu on aloitettu kuntotutkimusten yhteydessä todettujen vaurioiden osalta. Korjaustavan varmistamiseksi…

Kautialan koulussa todettiin kohonnutta kosteutta ja vaurioita liikuntasalissa, opetukseen liittyvistä järjestelyistä tiedotetaan lähiaikoina

Tilaajille

Kangasalalaisessa Kautialan koulussa viime kesän ja syksyn aikana tehdyissä kuntotutkimuksissa on todettu vaurioita ja kohonnutta kosteutta lattian sekä maanvastaisten seinien eristeissä liikuntasalin osalla. Rakennuksen ulkoseinärakenteessa todettiin useita riskitekijöitä, mutta tarkastetuissa kohdissa ei todettu vaurioita. Yläpohjan rakenteissa todettiin vesijälkiä ja aistinvaraisesti arvioiden mikrobikasvua. Tutkimusten perusteella suositellaan liikuntasalin lattiarakenteen ja maanvastaisten seinärakenteiden korjausta. Lisäksi ulkoseinärakenteiden riskirakenteiden sekä…

Pohjan koulun kellaritilat ja liikuntasali suljetaan sisäilmaongelmien vuoksi – luokkatiloihin ilmanpuhdistimet ensi viikolla

Tilaajille

Kuhmalahdella sijaitsevassa Pohjan koulussa on esiintynyt mahdollisesti sisäilmaan liitettävää oireilua. Koulun liikuntasalissa ja sen yhteydessä olevissa pukuhuone- ja varastotiloissa on todettu poikkeavaa mikrobiperäistä hajua, ja tilojen käyttöä on suositeltu rajoitettavaksi. Tehdyissä tutkimuksissa kellarissa todettiin kohonnutta kosteutta betonirakenteissa sekä mikrobivaurioita maata vasten olevissa seinärakenteissa. Lisäksi välipohjien eristeissä todettiin mikrobivaurioita osassa tutkituista kohdista. Näiden tutkimusten ja rakennuksessa…

Pälkäneellä halutaan tietoa sisäilmakorjausten vaikutuksista

Tilaajille

Pälkäneellä aiotaan teettää sisäilmatutkimuksia kiinteistöissä, joissa on aiemmin havaittu sisäilmaongelmia ja sen myötä tehty korjauksia. Tekninen lautakunta on päättänyt sisäilmatutkimuksista Kostian koulun alakerran korjatuissa tiloissa, Pälkäneen terveyskeskuksessa, Mikkolakodissa, Haaparinteen kuntoutuskodissa ja Viirikukon päiväkodissa. Tutkimukset aiotaan tehdä vielä kuluvan talven aikana. Tutkimuksilla halutaan saada lisätietoa siitä, miten tehdyt korjaustoimenpiteet ovat eri kiinteistöissä vaikuttaneet. Kustannukset on määrä…

Pikkolan urheilutalossa sisäilmaongelmia – jatkuvaa tai pitkäaikaista oleskelua tiloissa suositellaan välttämään

Tilaajille

Pikkolan urheilutalossa Kangasalla on todettu sisäilmaongelmia. Pikkolan koulun yhteydessä sijaitsevan urheilutalon liikuntasalin lattiarakenteessa on todettu kohonnutta kosteutta sekä eristemateriaalissa mikrobivaurioita. Lattiarakenteen alapuolella kulkevassa putkikanaalissa on todettu voimakas mikrobiperäinen haju. Lisäksi ulkoseinärakenteen eristeessä on todettu paikallisia mikrobivaurioita.

Suoraman koulussa tutkitaan sisäilmaa

Tilaajille

Hiljattain remontoidun Suoraman koulun alkuperäisessä osassa on tehty kuntotutkimuksia Kangasalla. Tarkoituksena on ollut selvittää rakenteiden kuntoa ja mahdollisia sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksissa todettiin paikoin kohonnutta kosteutta lattiarakenteessa. Lisäksi ulkoseinän eristeissä todettiin vaurioita ja merkkiainekokeella ilmavuotoa eristetilasta sisäilmaan. Kaupungin sisäilmatyöryhmän mukaan tilojen käytölle ei ole toistaiseksi asetettu suosituksia tai rajoituksia. Tutkimuksia kosteuden syyn ja seinärakenteessa todettujen…

Ruutanan päiväkoti käyttökieltoon Kangasalla

Ruutanan päiväkodin väki siirtynee pois nykyisistä tiloista syksyyn mennessä. Päiväkotirakennuksen kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa on käynyt ilmi, että mikrobiepäpuhtaudet voivat todennäköisesti kulkeutua sisäilmaan. Rakennuksesta löytyi mikrobivaurioita kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen seinien rakenteissa sekä yläpohjan eristeissä, minkä lisäksi rakenteiden ilmatiiviydessä havaittiin puutteita. Työterveyshuolto katsoi pitkäaikaisen altistumisen rakennuksen olosuhteille lisäävän astman ja hengitystieoireiden vaaraa. Sen johdosta ympäristöterveydenhuollosta…