Kostia-Areena

Liikuntahallin kaava nähtäville

Liikuntahallin rakentamisen Pälkäneen yhteiskoulun läheisyyteen mahdolliseksi tekevä asemakaava tulee luonnoksena nähtäville tällä viikolla. Kaavan tiimoilta järjestetään myös keskustelutilaisuus. Lahdentiehen rajautuvaa suunnittelualuetta on osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen kasvatettu kolminkertaiseksi eli noin 25 600 neliömetriin. Näin halutaan saada nivottua yhteen rivitalokiinteistö ja sen viereinen viher- ja pysäköintialue; esimerkiksi uutta, hiekkakentäksi kaavailtua 50-paikkaista pysäköintialuetta suunnitellaan yhteiseksi sekä koulun…

Maakuntaliitolta tukea liikuntahallihankkeelle

Pirkanmaan liitto suhtautuu myönteisesti Pälkäneen liikuntahallihankkeeseen. Maakuntahallitus näkee positiivisena sen, että uusia liikuntapaikkarakentamisen hankkeita olisi myös Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella. Pirkanmaalta on ehdotettu lähivuosille kahdeksaa liikuntapaikkojen investointihanketta, joista Pälkäneen Kostia-areena on ainoana kirjattu vuodelle 2017. Liitto olisikin valmis lisäämään investointikohteita vuodelle 2017, jotta Pirkanmaalle tulisi liikuntapaikkahankkeita väestöosuutta vastaavasti. Liiton lausunto aluehallintovirastolle jalostuu edelleen esitykseksi opetus- ja…

Liikuntahallille haluttiin antaa mahdollisuus

Valtuusto päätti antaa tunnin keskustelun jälkeen liikuntahallille mahdollisuuden ja myöntää hallin suunnitteluun 15 000 määrärahan ensi vuodelle. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Timo Ailio (sd) esitti asian valmistelun keskeyttämistä ja suunnittelumäärärahojen sekä seuraaville vuosille taloussuunnitelmaan kirjatun yli viiden miljoonan euron varauksen poistamista. – Tässä taloustilanteessa meillä ei ole varaa, vaan rahat pitää käyttää sellaisiin kohteisiin, jotka…

Isompi parempi, tuumasi kunnanhallitus

Pälkäneen kunnanhallitus on päättänyt, että liikuntahallihanketta lähdetään viemään eteenpäin kahdesta vaihtoehdosta suuremman pohjalta. Kaksi pelikenttää, kuntosalin, 150 henkilön katsomon, varaston sekä pukuhuone- ja pesutilat sisältävä halli on hankesuunnitelmassa hahmoteltu noin 3600-neliöiseksi. Kahden eri vaihtoehdon välillä valinnut kunnanhallitus katsoi, että kaksikenttäinen halli vastaisi paremmin kovaan salivuorojen kysyntään ja lisäisi liikkumisen mahdollisuuksia. Samalla salibandyareenana toimiva Regon tehdashalli…