Kostian koulu

Kostian koulun sisäilmatyöryhmän kokous: LVI-ryhmä tutkii koulun ilmanvaihtoa, työsuojelutarkastaja muistutti aikataulujen venymisen mahdollisuudesta

Tilaajille

LVI-työryhmä on aloittanut toimintansa pälkäneläisellä Kostian alakoululla. Ryhmään kuuluu edustajia kunnan teknisestä toimesta, Inspector Sec Oy:stä sekä Optiplanista. Ryhmän tarkoituksena on sisäilmaongelmista kärsivän koulun ilmanvaihdon tutkiminen. Kostian koulun ilmanvaihdon automatiikka on tarkastettu ja sen mukaiset muutokset on tehty. Tarjous jatkotutkimusten osalta on saatu, ja se menee käsittelyyn teknisen lautakunnan seuraavaan kokoukseen. Näiden tutkimusten perusteella selviää,…

Neljä vaihtoehtoa Kostian koulun korjaustarpeista – toteutusvaihtoehdoissa on esillä myös väistötila tai kokonaan uusi koulu

Tilaajille

Laajan kunto- ja sisäilmatutkimuksen Kostian koululle tehneen Inspector Sec Oy:n tutkimuspalvelujohtaja Mikko Salin on antanut neljä vaihtoehtoista arviota sisäilmaongelmista kärsivän  koulun korjaustarpeista. Esillä ovat olleet kevyt malli, raskas malli, väistötila ja uusi koulu. Toteutettavasta vaihtoehdosta kerrotaan siinä vaiheessa, kun asiasta on päätetty virallisesti. Ennen varsinaisia koulun korjaustoimenpiteitä koulun ilmanvaihto on säädettävä toimimaan optimaalisesti, ja tämä…

Kostian koululle perustettiin oma sisäilmatyöryhmä – ensimmäinen kokoontuminen ensi torstaina

Tilaajille

Sisäilmaongelmista kärsivälle pälkäneläiselle Kostian koululle on perustettu oma sisäilmatyöryhmä, jossa on edustettuna kaikki keskeiset sidosryhmät ja asiantuntijat. Ryhmän tavoitteena on saada kaikki sidosryhmät sitoutumaan samoihin tavoitteisiin, pitää kaikki asianosaiset ajan tasalla, ottaa kantaa tilojen käyttöön, reagoida akuutteihin kysymyksiin, antaa toimeksiantoja, seurata korjaavia toimia ja niiden vaikuttavuutta sekä seurata tutkimusten ja korjausprosessin kulkua. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen…

Tuore tutkimusraportti: Kostian koulussa tehtiin mikrobilöydöksiä ja mitattiin korkeita kosteuspitoisuuksia, kivikoulussa altistuminen sisäilmaoireille on todennäköistä

Tilaajille

Pälkäneläisen Kostian koulun kuntotutkimusraportti on valmistunut. Inspector Sec Oy:n teettämä kattava kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus paljastaa koulussa useita korjaustarpeita. Tutkimuksessa todettiin, että kivikoulun paine-ero ulkoilmaan nähden oli erittäin suuri: kivikoulussa on kova alipaine. Kivikoulun välipohjista löytyi mikrobivaurioita, joiden laajuus tulee selvittää lisätutkimuksilla. Kivikoulun korkeamman osan yläpohjasta löytyi mikrobivaurioita palopermannon alapuolisesta paperi- ja mineraalivillakerroksesta. Kellarikerroksen alapohjassa…

Kysyimme ehdotuksia alakouluverkosta: kannatusta saivat niin kahden kuin kolmen alakoulunkin malli, osa vastaajista näki, että koulujen lakkautuksilla ei kerry todellisia säästöjä

Tilaajille

Sydän-Hämeen Lehden nettisivuilla viime perjantaina julkaistussa gallupissa kysyttiin, millainen alakouluverkko Pälkäneellä tulisi olla. Vastaajat saivat kyselyssä valita ne koulut, jotka heidän mielestään tulisi Pälkäneellä säilyttää. Gallupiin oli kertynyt keskiviikkoon kello 14 mennessä yli 400 vastausta. Suuri osa vastaajista kannatti kahden koulun mallia, jossa säilytettävät koulut olisivat joko Kostian koulu ja Aitoon koulu tai Kostian koulu…

Jos alakouluja suljetaan, miten Kostian koulun tilat riittävät?  

Tilaajille

  Pälkäneellä mietitään kolmen alakoulun sulkemista. Talousarvioesityksessä ehdotetaan Harhalan koulun ja Rautajärven koulun lakkauttamista lukuvuoden 2020–21 alusta. Aitoon koulu lakkautettaisiin vuotta myöhemmin. Harhalasta ja Aitoosta oppilaat siirrettäisiin Onkkaalassa sijaitsevaan Kostian kouluun. Kostian koulussa on nyt oppilaita 281. Tämänhetkisen oppilasennusteen mukaan koulussa olisi vuoden 2021 syksyllä 252 oppilasta. Mahdollisten kouluverkkomuutosten myötä koulussa olisi syksyllä 2021 80…

Kostian koulun kellarikerroksen luokkatiloissa havaittiin selviä viitteitä mahdollisesta terveyshaitasta – myös liikuntasalista ja kivikoulun ilmanvaihdosta löytyi korjattavaa

Tilaajille

Pälkäneläisen Kostian koulun kellarikerroksen luokkatiloissa on havaittu selviä viitteitä mahdollisesta terveyshaitasta. Osassa kellarin maanvastaisia rakenteita havaittiin kohonneita kosteuksia ja putkikanaalien osalta myös mikrobivaurioita. Epäpuhtauksien mahdollista kulkeutumista sisäilmaan ei ole vielä selvitetty. Varovaisuusperiaatteen vuoksi ja riskien minimoimiseksi kellarin luokkatilat otetaan korjaustarpeen arvioinnin ajaksi pois käytöstä. Oppilaat siirrettiin pois kellarikerroksen opetustiloista viime viikolla. Myös koulun liikuntasalissa havaittiin…

Tätä Kokista ei juoda, vaan sillä pelataan jalkapalloa – Kostian jalkkis eli Kokis avattiin virallisesti

Tilaajille

Kun Kostian koululaiset palasivat syksyllä kouluun, koulun pihassa odotti mukava yllätys: etupihalle oli ilmestynyt kesäloman aikana uusi jalkapallokenttä. – Nyt meillä on jalkapallokenttä myös 1–2-luokkalaisille. Isommat oppilaat pelailevat välitunneilla takapihan Ässä-kentällä, mutta pienet ovat tähän asti pelanneet etupihalla paikassa, jossa maa oli epätasainen ja pallo karkaili kentältä jatkuvasti pois, pälkäneläisen Kostian koulun opettaja Hanna Al-Saedi…