koulu

”Yhteistyö sujuu, liian työlästä, vanhempia kuormittavaa” – lue, miten kyselyyn vastanneet arvioivat etäopetuksen sujuvuutta

Tilaajille

Etäopiskelua on nyt takana reilut kolme viikkoa. Kysyimme Sydän-Hämeen Lehden nettisivuilla huoltajien, opiskelijoiden ja koululaisten sekä opettajien tunnelmia etäopiskelusta. Kyselyyn tuli muutamassa päivässä lähes 70 vastausta. Eniten vastauksia kertyi opiskelijoilta/koululaisilta sekä huoltajilta. Opettajilta tai koulun muulta henkilökunnalta vastauksia tuli kymmenen kappaletta. Kyselyyn vastanneista 38 prosenttia koki, että etäopiskelu on sujunut hyvin. 29 prosenttia vastanneista oli…

”Elämänkatsomustiedon valitsee yhä useampi” – Pälkäneelläkin pohditaan entistä enemmän uskonnollisten asioiden osuutta koulujen arjessa

Tilaajille

Apulaisoikeusasiamies katsoi viime viikon ratkaisussaan, että koulun joulujuhlan järjestäminen kirkossa on oppilaiden yhdenvertaisuuden ja uskonnonvapauden näkökulmasta ongelmallista. Ratkaisu käynnisti julkisuudessa vilkkaan keskustelun koulun joulujuhlien järjestämisestä kirkossa. Osassa pälkäneläiskoulujakin uskonnollisten elementtien näkymistä koulun arjessa on viime aikoina pohdittu aiempaa enemmän. Esimerkiksi Anna Tapion koululla Aitoossa on mietitty kuluvalla syyslukukaudella sitä, missä määrin koulun aamunavauksiin voi sisältyä…

Opin tietä on hyvä tutkia

Tilaajille

Elokuu merkitsee monessa perheessä arkeen palaamista tai uudenlaisen arjen alkua koulujen alkamisen myötä. Valmistautuminen on paikallaan, vaikka se sitten olisikin tehty niin sanotusti lyhyen oppimäärän tai peräti pikakurssin periaatteita noudattaen. Pienimpien koululaisten perheissä yksi tärkeä valmistautumisen osa on tulevan koulureitin läpikäyminen yhdessä. Auton ikkunasta tuttu reitti voi kävely- tai pyörätiellä kuljettuna avata vanhempien silmiä hankalista…

Maailman parhaat

Tilaajille

Suomen koulutusjärjestelmä on yksi koko maailman parhaista, ellei jopa paras. Tämä koulutusjärjestelmä on monin tavoin onnistunut, eikä varmasti vähiten opettajien ansiosta. Suomessa on maailman parhaat opettajat ja ehkä ne kaikista parhaimmat ovat, syystä tai toisesta, eksyneet Pälkäneelle. Olen käynyt koko 11-vuotisen ’’koulu-urani’’ Pälkäneellä. Kävin kuusi vuotta ala-astetta Kostian koulussa. Tämän jälkeen kolme vuotta Pälkäneen yhteiskoulussa….

Koulutie ja monta polkua

Tilaajille

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kriisissä. Näinkin kuulee kärjistettävän, kun puhutaan suomalaisten heikentyneestä menestyksestä kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa. Osa suomalaistutkijoista ei näe mielekkäänä arvostella tai mullistaa koko koulutusjärjestelmää saatujen tutkimustulosten perusteella. Siinä, missä ainakin nyky-Yhdysvalloissa luultavasti todettaisiin tutkimus väärin tehdyksi ja epäluotettavaksi, on Suomessa kuitenkin ryhdytty mieluummin tarkastelemaan omaa toimintaa ja kehittämään sitä. Monissa yhteyksissä ratkaisuksi on nostettu etenkin…

Kavereita vai koulua varten?

Oppilas tarvitsee strategisia taitoja pärjätäkseen kouluympäristön sosiaalisissa tilanteissa. Koulun sosiaaliseen ympäristöön ei ole aina helppo heittäytyä, vaan sosiaaliset tilanteet ovat usein paineistettuja ja jännitteisiä. – Koululainen kiinnittyy toisaalta kavereihin ja toisaalta itse koulutyöhön. Tutkimukseni perusteella näyttää siltä, että koululaiset joutuvat välillä tekemään valintaa sen suhteen, kiinnittyvätkö he ensisijaisesti vertaisryhmään eli kavereihin vai koulutyöhön, elokuun loppupuolella…

Parakkeja ja kampuksia

Toisen asteen opiskelijat ovat entistä liikkuvampia. Ennen valinta tehtiin kotipaikkakunnan lukion ja lähimmän ammattikoulun välillä. Nykyisin kartoitetaan lähikaupunkien erikoislinjat ja ollaan valmiita kulkemaan kiinnostavaan kouluun entistä kauemmas. Kilpailu opiskelijoista nostattaa kaupungintaloja komeampia koulurakennuksia pitkin Pirkanmaata. Esimerkiksi Valkeakoski profiloitui koulukaupungiksi rakentamalla tiiviin kampuksen, joka mahdollistaa lukion ja ammattikoulun tiiviin yhteistyön. Muun muassa yhdistelmätutkinnot vetävät kouluun väkeä…

Koulurakennukset ovat tiensä päässä

Sydän-Hämeen Lehden vaalikonevastaajien mielestä kyläkoulu voidaan lopettaa Pälkäneeltä, kun sen oppilasmäärä painuu alle 32:n. Pälkäneläisehdokkaat asettavat rajan 27 oppilaaseen. Kommenteissaan ehdokkaat huomauttavat, että yksiselitteisen rajan asettaminen on mahdotonta. Toisaalta etukäteen päätetty oppilasraja mahdollistaisi sen, että kylä osaa varautua, jopa vaikuttaa koulun kohtaloon. Lisäksi muistutetaan, että koulun kohtalosta päätettäessä on otettava huomioon muun muassa rakennuksen kunto…