koulut

”Tavoitteena on, että jokainen kantaisi vastuuta toiminnastaan ja voisi kokea itsensä arvokkaaksi” – Huutijärven koulussa kansainvälisyydessä nähdään paljon hyvää

Tilaajille

Tavoitteena on kielitaidon ja tietotekniikkaosaamisen ohessa oppia kantamaan vastuuta omasta käyttäytymisestä ja toiminnasta. Toiveissa on löytää uusia työkaluja oppilaiden opiskelumotivaation parantamiseksi ja työrauhan edistämiseksi luokassa. Huutijärven koulun Act Green -kansainvälisyysprojekti ei suinkaan ole ylätason teoriaa ja maiden lippujen värittelyä vaan ruohonjuuritasolle tuotavaa asiaa. – Opimme projektitehtävien myötä erilaisia tapoja vaikuttaa muihin ihmisiin ja asioihin, minkä…

Siirtokelpoisuus on puhuttava ratkaisu – josta ei luultavasti päästä Kangasallakaan koskaan eroon

– Luokkatilat ovat ihan ok, kunhan käytävillä ei kuljeta. Kaikki äänet sieltä ja yläkerrasta kuuluvat luokkaan ja häiritsevät. Ja käytävät on tosi ahtaat, ulkovaatteiden riisuminen ja pukeminen tungoksessa on hankalaa, sanoo kuudesluokkalainen Ellinoora Saarinen. Hän viettää ennen yläkouluun siirtymistä vielä tämän lukuvuoden Vatialan koulun siirtokelpoisissa tiloissa – eli niin sanotuissa parakeissa. Niitä on Vatialan koulun…

Kouluille päätettiin alkamisajat – Kangasala linjasi jo pääsiäislomaa keväälle 2021

Tilaajille

Monen muun kunnan tavoin koulu alkaa Pälkäneellä ensi syksynä torstaina 8. elokuuta. Syyslukukaudella on 92 koulupäivää ja kevätlukukaudella 95 koulupäivää. Näin ollen syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12. ja kevätlukukausi lauantaina 30. toukokuuta. Matkan varrella vietetään syyslomaa 14.–18. lokakuuta, talvilomaa 24.–28. helmikuuta ja pääsiäislomaa 10.–13. huhtikuuta. Lisäksi koulutyön keskeyttävät itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, helatorstai ja helatorstaita seuraava perjantai. Kangasalla…

Koulujen lomat selvillä jo pitkälle

Koululaisilla on vielä hyvä tovi joululomaa jäljellä ennen vajaan sadan koulupäivän kevätrypistystä, mutta kunnissa on jo linjattu seuraavienkin lomien alkamis- ja päättymisajankohtia. Ensi syksynä sekä Pälkäneellä että Kangasalla koulujen lukuvuosi alkaa torstaina 9. elokuuta. Molemmissa kunnissa syysloma on tuttuun tapaan viikolla 42. Yhtä lailla perinteiseen tapaan Pälkäneellä on lauantaikoulupäivä 1. syyskuuta. Molemmissa kunnissa syyslukukausi päättyy…

Pälkäneellä koulunsa aloitti 79 ekaluokkalaista

Koulutiensä aloittavien määrä on sekä Pälkäneellä että Kangasalla hieman viime vuotta suurempi. Pälkäneellä ensimmäisen luokan oppilaita on tänä syksynä 79 ja Kangasalla viimeisimpien tietojen mukaan jonkin verran yli 450. Suurin ekaluokkalaisten virta Pälkäneellä käy kohti Kostian koulua, jossa aloitti 49 oppilasta. Kaikkiaan 322 oppilaan Kostian koulu on oppilasmäärältään kunnan suurin. Pälkäneen pienimpään, 28 oppilaan Harhalan…

Sivistyskeskus haluaa ensi vuodelle hyvinvoivia kuntalaisia

Sivistyskeskus tasapainoilee Kangasalla ensi vuoden talousarvion laadinnassa kahden strategisen tavoitteen, hyvinvoivan kuntalaisen ja palveluverkon tehostamisen, kanssa. Yhtä lailla nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä joudutaan tavoittelemaan niukkenevilla avustuksilla liikuntaseuroille ja nuorisojärjestöille. Myös kirjastopalvelujen aineistomäärärahoja leikataan tuntuvasti. Kunnanhallituksen antama eurokehys ei sisällä opetuksen ja kasvatuksen saralle henkilöstölisäyksiä, vaan päinvastoin tavoitteena on vähentää koko kunnan henkilöstömäärää vajaalla 40:llä vuosina 2016–17….

Hallitus ei ottaisi pienryhmäavustusta

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kangasalan kunta ei ottaisi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta opetusryhmien pienentämiseen. Ministeriö myönsi kunnalle tarkoitukseen runsaat 540 000 euroa lukuvuodelle 2015–16. Kunnanjohtaja Oskari Auvisen mukaan avustuksen vastaanottaminen merkitsisi kaavailtujen säästöjen vesittymistä sekä vuoden 2015 että vuoden 2016 osalta. Kunnassa on laskettu kasvatuksesta ja opetuksesta saatavan nipistettyä tämän ja kahden seuraavan vuoden aikana…