kuha

Hellekesät ovat kasvattaneet kuhakannat ennätysmäisiksi

Tilaajille

Pirkanmaalla selvitettiin vuosina 2017‒2019 kuhakantojen tilaa kahdessa tutkimuksessa. Kuhajärvien kalastusselvityksessä tutkailtiin saaliiden kehittymistä ja kalastuksen vaikutuksia. Kuhakantojen geneettisen perimän selvityshankkeessa tarkasteltiin kuhakantojen välisiä perinnöllisiä eroja. Kuhakannat ovat vahvistuneet 2010-luvulla huippuunsa perinteisillä kuhavesillä, kuten Pyhäjärvellä, Kulo-Rautavedella ja Ruovedellä sekä muuallakin monin paikoin. Saaliit ovat parantuneet käytännössä riippumatta järvien erilaisista alamitta-, solmuväli- ym. kalastusrajoituksista. Kuhanpyynnissä verkkokalastajat käyttävät…

Kuhan alamitta pitäisi päättää paikallisesti

Silmäkooltaan 45–50 millimetrin kalaverkot tulevat yhdessä yössä käyttökelvottomiksi, jos kuhan alamitta sisävesillä nostetaan ilman siirtymäkautta 45 senttimetriin. Lisäksi kuhasaaliit pienenisivät vähintään 3–4 vuodeksi, arvioi Pirkanmaan kalatalouskeskus. Kalatalouskeskus esittää, että alamitan säätely etenkin kuhan osalta jätetään paikallisille kalatalousalueille, jotka tuntevat parhaiten oman alueensa olosuhteet ja tarpeet. Puheenjohtaja Hannu Wirola Kangasalta muistutti Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen kevätkokouksessa, että Suomi…

Isoimmat kalan vonkaleet laskettava takaisin veteen

Kalastajat ovat seuranneet tyrmistyneinä kalastuslain valmistelua. Loppuvuodesta eduskunnalle annettuun lakiesitykseen liittyy asetus, jolla kuhalle ja hauelle määrätään sekä ala- että ylämitat. Mikäli asetus hyväksytään esitetyssä muodossa, yli 70 senttimetrin kuhat ja 90 senttimetrin hauet on jatkossa päästettävä takaisin veteen. Molempien alamitaksi ehdotetaan 45 senttimetriä. Nykyisin hauella ei ole alamittaa. Mikäli osakaskunnat tai kalastusalue eivät ole…

Pikkukoulujen palvelujen tuottajien valinta helmikuussa

Kangasalan kunta on luopumassa ateria-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalveluista kuudella koululla. Näihin etsitään toimijoita kilpailutuksella, joka on määrä toteuttaa talven aikana. Tavoitteena on saada tarjouspyynnöt hiottua kuntoon marraskuussa ja tarjouspyynnöt kuntaan tammikuussa. Kangasalan kunta ostaa kilpailutuksen Kuntien Hankinnat Oy:ltä eli Kuhalta, joka arvioi tekevänsä valintaesityksen helmikuun puolivälissä. Tarjoukset tehdään nykyisiin oppilasmääriin perustuen, ja uudet palvelutuotantotavat on…

Sopu alkaa rakoilla

Kangasalan ruokahankinnat ovat olleet jopa kymmeniä prosentteja pienemmät kuin naapureista ainakin Pirkkalalla, mitä kotimaisuuteen tulee. Kilpailua korostavan Euroopan Unionin direktiivi kieltää suoraan suosimasta, muttei kiellä asettamasta arviointiperusteita, jotka ajavat saman asian. Kangasalan kesällä eläkkeelle jäävä ruokapalvelupäällikkö Päivi Lehti, Ruoka-Suomi -teemaryhmän erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö Heidi Valtari ja Kuntien hankintapalvelut KuHa Oy:n toimitusjohtaja Petri Mäkinen olivat kertomassa ja…