Kuhmalahden Kirkonkylän Hirvimiehet

Nuoret kävivät tutustumassa hirvijahtiin

Joulua edeltävällä viikolla Kuhmalahden kirkonkylän hirvimiehillä oli nuoria jahtivieraita. Ryhmä Aitoon koulutuskeskuksen opiskelijoita oli tutustumassa hirvenmetsästykseen. Ryhmän vetäjänä toimi hirviseurueemme jäsen, koulutuskeskuksessa ohjaajana toimiva Lasse Peltola. Aitoon koulutuskeskuksen ryhmällä oli Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ulkoilupäivä teemalla ”Luonto kuntouttaa”. Hanketyöntekijä Riikka Juutinen oli huoltajana mukana. Juutinen kertoi, että Laipanmaan metsäalue tarjoaa monia hankkeeseen sopivia tutustumis- ja…

Hirvijahti jatkuu tammikuulle

Tilaajille

Syksyn hirvenmetsästyskausi jatkuu ensi kertaa tammikuun puoliväliin. Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka päätavoitteena on vähentää riistaeläinten aiheuttamia vahinkoja ja tarvetta poikkeuslupiin. Jatkokausi tuntuukin olevan tarpeen, sillä lupamäärien mukaiset tavoitteet ovat työn takana, erityisesti lupaehdoissa suositeltujen vasamäärien osalta. Esimerkiksi Kuhmalahden kirkonkylän hirvimiesten jahdissa vasoja on nähty niukasti, ja kaksoisvasoja ei ole tavattu yhtään. Näyttää siis siltä,…

Hirvijahdit alkavat

Sydän-Hämeen hirviseurueiden jahdit alkavat lauantaina 13. lokakuuta. Hirvien määrä on lisääntynyt, ja kaatolupia on viime vuotta enemmän. Seurueet ovat pitkin vuotta talkoilla valmistelleet jahtia ja kunnostaneet ampumapaikkoja. Kuhmalahden Kirkonkylän Hirvimiesten talkoissa viime lauantaina vietiin uusia ampumatorneja maastoon. Viime vuosina kirkonkylän seurue on tehnyt uudet tornit lahonsuojatuista aineksista, joten tornit kestänevät vuosikymmeniä.

Perheenjäsenet mukana jahdissa

Kuhmalahden Kirkonkylän Hirvimiehillä oli viime lauantaina Perhejahtipäivä eli perheenjäseniä oli kutsuttu mukaan jahtiin. Tapahtumaa juhlistettiin kakkukahveilla ja nostamalla siniristilippu salkoon. Hieno syyssää teki jahtipäivästä hienon ulkoilutapahtuman. Punanuttuja oli metsässä tuplasti tavanomaiseen jahtipäivään verrattuna. Saalista ei onnistuttu saamaan, mutta muutama hirvi kyllä nähtiin. Kirkonkylän porukalla jahti on tänä syksynä onnistunut kohtalaisesti; puolet tavoitemäärästä on jo saatu….