leväseuranta

Kirkkojärvellä sinilevää viimeisellä seurantaviikolla

Kangasalan Kirkkojärvessä havaittiin vähän sinilevää viime viikolla. Pirkanmaalla levähavaintoja tehtiin yhteensä seitsemällä seurantapaikalla, joista kolmella paikalla leviä oli runsaasti. Järviwikin leväbarometrin mukaan sinileviä on ajankohtaan nähden hieman normaalia enemmän. Sinileväesiintymät eivät ole poikkeuksellisia syksyisin, sillä pintavesien jäähtyessä vesimassat sekoittuvat, ja tämä voi nostaa alempien vesikerrosten fosforia levien käyttöön. Tyynellä säällä sinilevä muodostaa veden pinnalle harsomaisen…

Sinilevähavainnot vähentyneet

Järviwikin leväbarometrin mukaan sinileviä on ajankohtaan nähden hieman normaalia vähemmän Pirkanmaalla. Viime viikolla havaittiin vähän sinilevää Kangasalan Kirkkojärven lisäksi Tampereella Pyhäjärvessä Pyynikin ja Rantaperkiön uimarannoilla sekä Kaukajärvessä, Valkeakoskella Vanajavedessä Sääksmäen siltojen kohdalla, Virroilla Vähä Valkeajärvessä, Sastamalassa Houhajärvessä, Nokialla Pyhäjärven Lehtiniemessä ja Halkoniemen uimarannassa sekä Ikaalisissa Kyrösjärvessä Hämylänlahdella. Lisäksi vahvistamattomien yleisöhavaintojen mukaan leviä oli vähän Lempäälän…

Lämmin sää lisäsi levää

Elokuun toisella viikolla lämmennyt ja tyyntynyt ilma sai sinilevät runsastumaan. Pirkanmaan leväseurannan murheenkryyni on Kangasalan Kirkkojärvi. Sen lisäksi sinilevää oli runsaasti Pyhäjärvessä Vesilahden kirkonkylän rannassa ja Lempäälän Mäyriänrannassa sekä Nokian Tottijärvellä. Vähäisiä sinilevähavaintoja on tehty myös Sastamalan Houhajärvellä ja Pyhäjärvellä Nokian Lehtiniemessä. Sinileviä on ajankohtaan nähden hiukan normaalia enemmän. Järvien pinnoilla näkyy myös kuusen suopursuruostesienen…

Puutikkala mukaan leväseurantaan

Valtakunnallinen sinileväseuranta käynnistyi viime viikolla. Pirkanmaalla viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain 39 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Tänä kesänä leväseurannassa on mukana kaksi uutta paikkaa, Pälkäneellä Puutikkalan uimaranta ja Virroilla laivaranta. Kangasalla levätilannetta seurataan Roineella, Vesijärvellä, Ukki-järvellä ja Kirkkojärvellä. Pälkäneellä levähavaintoja kerätään Puutikkalan lisäksi Pakanrannassa, Aitoon Uusikylän uimarannassa ja Luopioisten uimarannassa. Leväseurannan ensimmäisellä viikolla…

Kesän leväseuranta käyntiin

Valtakunnallinen sinileväseuranta käynnistyi viime viikolla. Pirkanmaalla viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain 38 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Viikolla 22 ei havaittu levää Pirkanmaan alueen havaintopaikoilla. Yleensä sinilevät alkavat lisääntyä juhannuksen jälkeen vesien lämmetessä. Sisävesissä tavattavat sinilevälajit voivat tuottaa myrkkyjä, ja sinileväesiintymiin on aina suhtauduttava mahdollisesti myrkyllisinä. Jos veden seassa näkyy pieniä määriä sinilevähippuja, siinä…

Kangasalan Kirkkojärvessä runsaasti sinilevää

Kangasalan Kirkkojärvessä havaittiin viime viikolla runsaasti sinilevää. Kirkkojärvellä on tehty levähavaintoja jo aiemminkin tänä kesänä. Levää havaittiin viime viikolla seitsemästä muustakin Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnalliseen leväseurantaan kuuluvasta paikasta. ELY-keskukseen ilmoitettiin vähäisistä sinileväesiintymistä myös muun muassa Längelmäveden Pappilanselältä. – Sinileväesiintymät ovat usein paikallisia, ja levätilanne voi muuttua nopeasti tuuli- ja sääolosuhteiden mukaan. Leväseurannan havainnot kertovat levätilanteen havaintopaikalla…

17-asteisessa vedessä edelleen sinilevää

Sinilevähavaintoja tehtiin Pirkanmaalla syyskuun toisella viikolla kaikkiaan kymmenellä Ely-keskuksen seurantapaikalla. Aiempien viikkojen tapaan levä kiusasi edelleen Pakanrantaa Pälkäneen Mallasvedellä ja Kangasalan Kirkkojärveä. Molemmissa levätilanne luokiteltiin vähäiseksi, kuten viidellä muullakin seurantapaikalla eri puolilla Pirkanmaata. Runsaita sinilevähavaintoja tehtiin Pyhäjärvellä Nokialla. Leväseurannan ulkopuolisia havaintoja Ely-keskukselle ilmoitettiin kaksi, mutta kumpikaan näistä ei ollut Pälkäneen tai Kangasalan alueelta. Järvivesien lämpötila…

Sinilevää yhä Pälkäneellä ja Kangasalla

Vain yhdessä Pirkanmaan Ely-keskuksen leväseurantapaikalla on havaittu runsaasti sinilevää tällä viikolla. Runsaasta levästä kärsi edellisviikkojen tapaan Kangasalan Kirkkojärvi. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sai myös muutaman yleisöhavainnon sinilevistä kuluvalla viikolla. Toinen näistä oli runsas levähavainto Pälkäneen Mallasvedellä Pakanrannassa. Vähäisiä sinileväesiintymiä havaittiin yhdessätoista seurantapaikassa – muun muassa Kangasalan Vesijärvellä, Valkeakosken Vanajavedellä Sääksmäen sillan luona ja Oriveden…

Syksy ajamassa levät pois Sydän-Hämeestä

Pirkanmaan Ely-keskuksen leväseurannassa sinilevähavaintojen määrä nousi edellisviikosta, mutta Pälkäneellä ja Kangasalla tilanne alkaa uimareiden kannalta näyttää vihdoin aiempaa paremmalta. Vain Kangasalan Kirkkojärvellä tehtiin havainto vähäisestä leväesiintymästä. Kaikkiaan sinilevää esiintyi viime viikolla 14:llä Pirkanmaan Ely-keskuksen seurantapaikalla. Pyhäjärvellä havaittiin runsaasti sinilevää Lempäälässä, Nokialla ja Vesilahdella sekä vähän levää Pirkkalassa ja Nokialla. Vähäiset levämäärät kirjattiin havainnoiksi myös Vanajavedellä…