lietekuljetus

Eerola-Yhtiöt hoitaa lietteiden kuljetuksen

Uudelleenkilpailutus ei tuonut juurikaan muutoksia Pirkanmaan lietekuljetuksiin. Kilpailutuksen voittanut Eerola-Yhtiöt hoitaa kuljetukset koko maakunnassa Mouhijärveä ja Suodenniemeä lukuun ottamatta. Siellä parhaan tarjouksen teki paikallinen Kuljetusliike Finska Oy. Lietekuljetukset kilpailutettiin uudelleen kolmen vuoden ajaksi, koska markkinaoikeus kumosi syksyllä edellisen hankintapäätöksen, jolla Pirkanmaan Jätehuolto Oy jakoi lietteiden kuljetukset neljän tarjoajan kesken. Uusi kilpailutus tehtiin EU:n laajuisena, kuten…

Lietesota – taistelu tuulimyllyjä vastaan?

Sydän-Hämeen Lehden päätoimittaja Tommi Liljedahl pohdiskeli (SHL 25.10.2017) jo vuosia käytyä lietesotaa ja siihen liittyen pienempien kuntien vaikuttamisen mahdollisuuksia varoitellen taistelusta tuulimyllyjä vastaan. Lietesodassa on kysymys lietteenkuljetuksen siirtymisestä kiinteistöhaltijan sopimusperusteisesta järjestelmästä kunnan eli käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopoliksi. Pohdinnassa mentiin aivan suomalaisen demokratian ytimeen. Päätöksenteon avoimuus, mahdollisuus vallan haastamiseen ja vaihtoehtojen esittäminen mahdollistavat toimivan demokratian….

Lietekuljetukset pitää kilpailuttaa EU:n laajuisesti

Pirkanmaan Jätehuollon on kilpailutettava uudelleen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset. Markkinaoikeus kumosi Jätehuollon toukokuussa 2016 tekemän hankintapäätöksen, jolla lietteiden kuljetukset jaettiin neljän tarjoajan kesken. Työnsä menettäneet pienyrittäjät valittivat 3,76 miljoonan euron hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Valituksissa vedottiin muun muassa siihen, että hankintamenettelyssä suosittiin suuria yrityksiä. Tarjouspyynnön vaatimuksia pidettiin liian raskaina pienyrittäjälle, jolla on vain yksi auto. Lisäksi valittajat…

Jätehuolto ei käsittele pälkäneläisten asioita

Pääosan jätteistään lajitteleva ja kompostoiva pälkäneläispariskunta haki maaliskuussa pidennystä jäteastian tyhjennysväliin, koska roskiksen pohjalle kertyy pussillinen kuukaudessa. Keväällä hakemuksen perään kyseleville pahoiteltiin kiireitä, mutta kesäkuun lopussa jätehuolto kertoikin, ettei pälkäneläisten asioita käsitellä. Syyskuun lopussa pariskunta sai Pirkanmaan Jätehuollolta kirjeen. Siinä kuntien omistama jäteyhtiö ilmoittaa, ettei se käsittele Pälkäneen ja viiden muun kunnan asioita, koska ne…

Sanelua ja kiristystä

Tampere toimii Pirkanmaan alueella vastuukuntana jätehuollon viranomaistehtävissä. Kun kaupunki uudisti organisaatiotaan, viranomaisena toimiva jätehuoltojaosto muutettiin lautakunnaksi. Kaupunki yrittää edelleen pitää vallan käsissään: lautakunnan 12 jäsenestä seitsemän valittiin Tampereelta. Lietejupakassa kyykytetyt reunakunnat eivät suostu saneluun, vaan pyrkivät korjaamaan valtasuhteet. Jäteyhtiön 17 osakkaasta kymmenen vastusti sitä, että Tampereella on enemmistö lautakuntapaikoista. Vastustajista osa hyväksyi sopimuksen, mutta edellytti…

Ammattitaidon puute johti virheelliseen lieteselvitykseen

Alueellisen jätehuoltojaoston puheenjohtaja, Tampereen apulaispormestari Pekka Salmi (sd) ymmärsi täysin oikein (SHL 8.2.2017), että 24.4.2013 jätehuoltojaostossa tehdyn jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen liitteenä oleva Pöyry Finland Oy:n 28.2.2013 päivätty selvitystyö kuljetusjärjestelmien tilasta Pirkanmaalla perustui virheellisiin käsityksiin. Pöyry Finland Oy korjasi virheet uudessa 28.9.2015 lieteselvityksessä Kymen jätelautakunnan alueelle. Salmen kirjoituksesta jäi epäselväksi, miltä osin olen lainannut tehtyjä selvityksiä virheellisesti. Toivoisin,…

Lietekuljetuksissa on noudatettava lakia

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston jäsen Aarne Raevaara väittää, että sako- ja umpikaivolietteen jätteenkuljetusjärjestelmäpäätös olisi perustunut virheelliseen tietoon (Sydän-Hämeen Lehti 1.2.2017). Kirjoitus sisälsi virheellisiä väitteitä, jotka on syytä korjata. Raevaara viittaa kuljetusjärjestelmäpäätöksen yhteydessä vuonna 2013 tehtyihin selvityksiin ja väittää arvioiden syntyvän lietteen määrästä olleen virheellisiä. Jätehuoltojaoston päätöksen perusteena oli kokonaisvaltainen harkinta. Keskitetyllä järjestelmällä varmistetaan jätelain vaatimusten täyttyminen….

Lietepäätös perustuu virheelliseen arvioon

Jätehuoltoviranomaisena Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n alueella toimiva alueellinen jätehuoltojaosto on luonut täysin uuden monopolin. Palvelut heikkenevät. Hinnat nousevat mahdollisesti jätelain vastaiselle tasolle. Huomattava määrä alan yrittäjiä joutuu lopettamaan toimintansa. Näin on tapahtunut vaikka asukkaat, yrittäjät ja kunnat ovat hakemuksillaan ja valituksillaan halunneet täysin toisenlaisia ratkaisuja. Jaostossa on keskusteltu tiukkasanaisesti, ratkaisut eivät ole olleet yksimielisiä. Olen vastustanut…

Kiinteistönhaltijan järjestämä jätehuolto täyttää kaikki jätelain vaatimukset, edistää elinkeinotoimintaa sekä asukkaan etua

Jätelain mukaan asumisessa syntyvän jätteen kuljetukset voi hoitaa kahdella tavalla. Lähes koko Pirkanmaan alueella on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä jätehuolto lietekuljetuksissa, jossa kotitaloudet voivat itse valita ja kilpailuttaa palvelutarjoajansa. Samalla palveluntarjoajat vastaavat osaltaan lietejätteiden asianmukaisesta käsittelystä sekä toimintansa jatkuvasta kehittämisestä jätehuoltoviranomaisten valvovan silmän alla. Toinen vaihtoehto on kunnan järjestämä keskitetty kuljetusjärjestelmä, jossa kunnalla tai kunnan/kuntien omistamalla…

Lietekuljetuksista vielä

Pekka Salmi (SHL 28.10.) on lietekuljetuksen osalta siltä osin oikeassa, että jätteenkuljetustavat ovat järjestämistavasta riippumatta samanarvoisia. Vielä edellisessä kirjoituksessaan ja erityisesti jätehuoltojaostossa asiaa päätettäessä Salmella näyttää olleen virheellinen käsitys. Valitettavasti faktatiedot, jätelain vaatimukset tai kuntien perustellut hakemukset eivät ratkaisseet asiaa. Kiinteistönhaltijan sopimusperusteinen järjestelmä äänestettiin keväällä 2013 kunnan eli käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n järjestämistavaksi Tampereen nykyisen…