luonnonsuojelualue

Myötämielisyyttä luonnonsuojelualueille

Kangasalan kunnanhallitus oli myötämielinen saamalleen esitykselle, että Laipanmaassa sijaitsevaan Hanhiluponkorpeen perustetaan luonnonsuojelualue. Kunta on katsonut Sahalahdella sijaitsevan alueen olevan sopiva kohde valtioneuvoston ”Luontolahjani satavuotiaalle” -kampanjaan, joka tavoitteena on saada jokaiseen maakuntaan vähintään sata hehtaaria uusia suojeltuja alueita. Suojeltavaksi haettava korpimainen ja suotakin sisältävä alue on pinta-alaltaan noin 2,2 hehtaaria. Lisäksi hallitus tuki elinvoimalautakunnan esitystä, jossa…

Luontoyhdistys toivoo luonnonsuojelualuetta

Kangasalan luonto ry esittää, että Kangasalan kunta osallistuisi Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen perustamalla kunnan omistamille maille uuden luonnonsuojelualueen. Mahdollinen alue, joka täyttää luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset, on yhdistyksen mukaan esimerkiksi Lemposen lehto Vatialan koillispuolella. Samalla kunta osallistuisi maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhdessä käynnistämään Luontolahja Suomelle -kampanjaan, johon kaupunkeja ja kuntia kannustetaan muiden maanomistajien tavoin osallistumaan. Luontoyhdistys…