Maakuntakaava

Tavase-taistelu jatkuu

Tilaajille

Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin kaavailtu tekopohjavesilaitos on työllistänyt hanketta vastustavaa Pälkäneen kuntaa ja maanomistajia reilun 20 vuoden ajan. Tampereen seutua palveleva vesitehdas toisi rajoituksia ja kahlitsisi kuntakeskuksen kasvua. Kunta on puolustanut etuaan lakimiesten ja pohjavesiasiantuntijoiden avulla. Maanomistajista puolestaan on tullut melkoisia pohjavesiasiantuntijoita, kun he ovat seuranneet maitaan uhkaavaa hanketta ja haastaneet Tavasen konsulttiarmeijan. Taustatukea jättiurakkaan…

Palauttaako KHO Tavase-varauksen maakuntakaavaan?

Tilaajille

Pirkanmaan liitto katsoo, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus ylitti toimivaltansa ja meni muuttamaan maakuntakaavaa, kun se supisti teknisen huollon kehittämisen kohdealuetta Pälkäneen keskustan kaava-alueilla. Oikeus pyyhki maakuntakaavan pohjavesialuemerkinnän työpaikka- ja taajamatoimintoihin kaavoitetuilta Kankaanmaan teollisuusalueelta ja Taustin asuinalueelta. Hallinto-oikeus hyväksyi Pälkäneen maakuntakaavavalituksen toukokuisessa ratkaisussaan. Pirkanmaan liitto hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Pälkäneellä maakuntakaavan aluevaraus on nähty osana Tavase-tekopohjavesihanketta. Kunta…

Pyyhkikää viivat kartoista

Pitäisi mökki laittaa. Naapurit vain eivät lämpene hankkeelle, sillä se tulisi heidän mailleen. Ja lupaviranomainenkin nihkeilee, sillä rakennuspaikka sattuu olemaan suojelualuetta. Mutta ei hätää, vaikka rakennuslupa menee nurin. Pistetään ensin valitus sisään ja sitten kaavamuutos vetämään. Kaavamuutoksen perusteluissa ei takerruta luparivanomaisen nuhteisiin, vaan vedotaan hanketta puolustavaan valitukseen. Suurin piirtein näin toimii maakuntaliitto, joka on edelleen…

Luonnos työstetään ehdotukseksi loppuvuodesta

Maakuntahallitus käy syksyn aikana läpi maakuntakaavan luonnoksesta saatuja palautteita, joihin aletaan seuraavaksi tehdä vastineita. Lisäksi edessä siintävät lisäselvitykset muun muassa ampumaratoihin liittyen, Natura 2000 -alueiden tarveharkinta ja kaavaehdotuksen vaikutusten arviointi. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys arvioi, että ehdotus maakuntakaavasta tulee nähtäville ensi vuoden alussa. Kaavaluonnoksesta antoivat kevään ja kesän aikana lausuntoja kuntien lisäksi muun muassa yhdistykset ja…

Kylät muistettava maakuntakaavassa

Pirkanmaan maakuntakaava on luonnosvaiheessa. Huhujen mukaan ja maakuntakaavaluonnoksen esittelytilaisuuksissa on voitu todeta, että maakuntakaavaan on merkitty selvästi entistä vähemmän ns. kehitettäviä kyliä. Toisaalta eteläiseltä Pirkanmaalta kaavoittaja on kertonut löytäneensä ”uusia kyliä”. Toisin sanoen kyliä, jotka saavutettavuussummatarkastelussa ovat osoittautuneet palveluverkon pienimmiksi solmukohdiksi. Vaikka nämäkin kylät ovatkin ulkoiselta rakenteeltaan hajakyliä. Maakuntakaava varautuu 120 000 uuden asukkaan Pirkanmaalle…

Pälkäne on valkoinen aukko

Pirkanmaan maakuntakaavan luonnos asetetaan ensi viikolla kuukaudeksi kuntiin nähtäville. Vuoteen 2040 tähtäävä kaava on kiteytys siitä, mikä on kuntien yhteinen tahtotila maankäytöstä. Mukaan on sovitettu maankäytön erilaiset muodot ja intressiryhmien erilaiset tavoitteet. Maakuntakaava pyrkii vahvistamaan maakunnan kilpailukykyä, kehittämään sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista yhdyskuntarakennetta sekä tukemaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta.   Kangasala noteerataan maakuntakaavassa…

Pirkanmaan tuulivoima-alueista havainnekuvia

Pirkanmaan liitto on laatinut havainnekuvat tekeillä olevaan Pirkanmaan maakuntakaavaan ehdolla olevista tuulivoima-alueista. Alueita on yhteensä 27, ja ne ovat valikoituneet potentiaalisiksi maakunnallisesti merkittäviksi tuulivoima-alueiksi maakuntakaavaa varten laadituissa tuulivoimaselvityksissä. Alueiden joukossa ovat Pohjan ja Vehkajärven välille sijoittuva alue 34 Kuhmalahdella Pälkäneen ja Kangasalan rajalla, Pälkäneellä Luopioisissa Kyynärön suunnalla sijaitseva Hirvivuoren ja Saarikonmäen alue 39, Siitaman alue…

Maakuntakaava valmistuu pitkän kaavan mukaan

Pälkäneellä tällä viikolla tehtävät pohjavesikairaukset ovat vain yksi osa Pirkanmaan maakuntakaavan valmistelutyötä, mutta pälkäneläisittäin kyseessä on yksi kaavavalmistelun keskeisimmistä kohdista. – Pälkäneelle on iso asia, miten pohjavesialueet määritellään, eikä ole yhdentekevää miten se etenee. Pälkäneen näkökulmasta pitäisi pystyä ratkaisemaan asia niin, ettei puoli Onkkaalaa ole pohjavesialuetta, sanoo pälkäneläinen maakuntavaltuutettu Rainer Zeitlin (kok). Hän pitää paikallisesti…