Markku Lehtinen

Kunnallinen rakennuttaminen syyniin

Kunnallisessa rakennussuunnittelussa, urakoinnissa ja remonttien valvonnassa on vielä paljon opittavaa. Kaavoituksessa näyttää olevan käytössä lyhytnäköinen, sinne tänne roiskimisen suuntaus. Kun kuvitellaan (lue halutaan ja toivotaan) kunnan asukasluvun kasvavan, tehdään harkitsemattomia kaavoitusratkaisuja. Liian usein päätökset perustuvat toivoajatteluun. Kun kunnan varat ovat pakkasen puolella, halutaan pelastajiksi uusia veronmaksajia, lisääntyneiden menojen maksumiehiksi. Kaavoituksen pitäisi perustua faktoihin. Kaavoitettavaksi ajateltu…

Onkkaalassa kiitetään katujen auraajia

Harvoin uutisissa annetaan myönteistä ja kiittävää palautetta. Vielä harvemmin se kohdistuu katujen hoitotoimenpiteisiin. Onkkaalasta kuuluu kummia, siellä kiitetään katujen aurauksesta. Auraus on tärkeä osa teiden kunnossapitoa. Valitettavan usein unohdetaan loskan auraus. Autoliikenteen lisäksi kunnollinen tienhoito edistää myös pienten koululaisten  ”työmatkaturvallisuutta”. Kangasala kunta on ryhtynyt ajamaan alas Pohjan- ja Kautialan koulujen toimintaa. Koulujen huono kunto on helposti löydetty peruste esittää lopettamissyyksi. Mistäköhän…

Ely-keskusten toimintaa pitäisi valvoa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) on kuin valtio valtiossa. Se käyttää valtaansa maakunnittain jaetuista toimipisteistä käsin. Ely-keskuksille on annettu hyvin laaja toimintapiiri yhteiskuntamme eri osa-alueilla. Ne hoitavat muun muassa työmarkkinoiden toiminta- ja työllisyysasioita, yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehityspalveluita, maaseutuyrittäjyys- ja elinvoimaisuuspalveluja, elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittämistä, ympäristönsuoleluasioita, luonnon monimuotoisuudenhoitoa, kulttuuriympäristöä, vesivarojen käyttöä ja -hoitoa, sekä liikenneasioiden…

Joustavuutta edunvalvontaan

Ay-liikkeen tehtävänä on jäsenten työolosuhteiden, taloudellisten etujen ja sosiaalisen toiminnan edunvalvonta. Tällä en tarkoita sosialistista toimintaa. Tulisi aina huomioida kulloinkin vallitsevat taloudellispoliittiset realiteetit ja eri alueiden muuttuvat tekijät ts. paikallinen sopiminen luo monen työntekijän mielestä parhaat tulokset sekä työilmapiirin. Ei ole olemassa tilanteita, joissa voisi sanoa ”saavutetuista eduista ei voi luopua”. Muuttaminen ei aina tarkoita…

Kansalaisvelvollisuus

Jokaisella Suomen miehellä on velvollisuus puolustaa isänmaataan. Tämä tapahtuu suorittamalla asepalvelus laissa määrättynä aikana. Viime aikoina on otettu esille, muka säästösyistä, naisten vapaaehtoisen asepalvelun vähentäminen. Nostan hattua niille naisille, jotka ovat vapaaehtoisesti ottaneet osaa isänmaan puolustuskoulutukseen. Tätä mahdollisuutta ei heiltä saa vastaisuudessakaan rajoittaa, vaan kannustaa. Viimeksi on otettu somessa käsittelyyn Jehovan todistajat, jotka on vapautettu…

Perusarvot kunniaan

Tilaajille

Koti, uskonto ja isänmaa ovat perusarvoja, jotka ovat kestäneet sukupolvelta toiselle. Median välityksellä näitä arvoja loataan nykyisin surutta. Kansalaisten omanarvontuntoa aliarvioidaan ylikansallisella ”some soopalla”. Meille tyrkytetään ja arvomaailmaamme luodaan paineita muuttaa arvojamme. Meidän ei tarvitse ottaa tavoitteeksi sekoittaa värejä, kulttuureita, samoja sukupuolia tai kumarrella muita uskontoja. Meillä on oma kansallinen identiteettimme. Pelkäämme tuoda sitä julki,…

Maaseudun alasajopolitiikkaa

Maaseutua alas ajetaan ja samalla poljetaan siellä vielä asuvien kansalaisoikeuksia. Ensisijaisesti sen voi havaita palveluiden lopettamisella ja siirroilla kaupunkeihin. Postipalveluiden ja lehtien saapumisaikoja myöhennetään. Postikonttoreita ja pankkien konttoreita lopetetaan. Sosiaali- ja terveyspalveluita siirretään isompiin yksikköihin. Kauppapalveluita joudutaan etsimään pitkänkin ajomatkan päästä. Jos et omista autoa, joudut turvautumaan harventuneisiin linja-autovuoroihin tai käyttämään taksipalveluita. Maaseutu pitää meidät…

Teiden ylläpidosta ja rataliikenteen suunnittelusta

Hallitusohjelmassa luvattiin lisää rahaa teiden kunnossapitoon. Tieväli Kangasala – Kuhmoinen on vilkkaasti liikennöity. Sitä käyttää muun muassa raskas kalusto reittinään Tampereen ja nelostien välillä. Tien kunto on paikoin heikko. Heikkokuntoinen ja paikoin kapea tie lisää onnettomuusriskejä. Mitä Kangasalan kaupunki on tehnyt kyseisen asian kohentamiseksi? Rataliikenteen pitkänajan suunnitelmissa on otettu esille kolme tärkeää ratahanketta. Helsingistä Tallinnaan,…

Baarirock toimii myös levyllä

Kaveriporukka vietti viitisen vuotta sitten iltaa Pälkäneen uimarannalla. Kitarat soivat ja laulu raikui vielä paluumatkalla Kostianvirran partaalla. – Jätkien kanssa siinä mietittiin, että mentäisiinkö keikalle, Jaakko Sorrela muistelee. Tuumasta tartuttiin toimeen. Seurue pysähtyi ottamaan promokuvat ja piti sillan alla pikaisen bändikokouksen, jossa yhtyeelle keksittiin nimi. Herran pallot – tai pallit jos niin halusi ymmärtää –…