metsänomistaja

Käävät vaikuttavat myönteisesti metsiin – ne lahottavat oksia uudelleen kiertoon

Tilaajille

Metsänomistajat ovat usein kammoksuneet metsissään näkyviä pökkelöitä ja niissä olevia kääpiä. Käävät ovat herättäneet epäluuloa, että koko metsä joutuu niiden kynsiin ­– siispä siistitään metsä, tehdään siitä steriili, puhdas puiden kasvaa. Käävät ovat kuitenkin hyvin tärkeä eliöryhmä metsän hyvinvoinnille. Meillä tunnetaan reilut 200 kääpälajia, osa hyvin vaikeasti tunnistettavia, mutta tavallisimmat oppii määrittämään helposti erilaisissa metsissä…

Hakulinen on konsultti, joka ei lähetä laskua

Metsänomistajille on alkuvuodesta lähtien ollut tarjolla täysin maksuton Metsään.fi -verkkopalvelu, josta jokainen löytää ajantasaiset tiedot omasta metsästään. Palvelu on suunniteltu monipuoliseksi työkalupakiksi, josta selviävät kuviokohtaisten puustotietojen lisäksi hoito- ja hakkuuehdotukset seuraaville viidelle vuodelle tulo- ja menoarvioineen. Palvelusta löytyvät myös monipuoliset kartat ja ilmakuvat sekä tiedot mahdollisista luontokohteista. Siellä ovat myös metsäalan yrittäjät, joille omistaja voi…

Maaseudun eläkeläismiehet omistavat Pirkanmaan metsät

Yksityiset metsänomistajat omistavat valtaosan sekä Suomen että Pirkanmaan metsistä. Yhtiöt ja valtio omistavat kumpikin noin kymmenen prosenttia metsätalousmaista. Pirkanmaan reilut 50 000 yksityistä metsänomistajaa omistavat yhteensä 658 000 hehtaaria metsätalousmaata. Metsätiloja maakunnassa on 25 700. Suurin osa niistä on alle 50 hehtaarin kokoisia. Keskimääräinen metsätilankoko on 26,5 hehtaaria. Yksityiset omistavat metsää joko yksin tai sukulaisensa kanssa…

METSO-ohjelma lähestyy metsänomistajia

Pirkanmaalla kokeillaan jo toista vuotta suoraa tiedottamista metsänomistajille. Noin sata metsänomistajaa tulee saamaan lähiaikoina kirjeen, jossa kerrotaan tilalla olevasta mahdollisesta METSO-kohteesta. Pälkäneelle ja Kangasalle kirjeitä lähtee kaikkiaan noin 40 kappaletta. – Mitään takuuta kohteen kelpaamisesta METSOon eli metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaan ei voida antaa ennen kuin kohde on arvioitu maastossa. Maastoon lähdetään vain maanomistajan pyynnöstä. Suorasta…