päiväkodit

Ryhmäkokoihin ei kosketa Kangasalan päiväkodeissa

Tilaajille

Ryhmäkokoja ei pienennetä Kangasalan päiväkodeissa, ja jatkossakin yli kolmevuotiaiden ryhmissä yhtä aikuista kohti on kahdeksan lasta. Valtuustoaloitteessa oli esitetty ryhmäkokojen pienentämistä yhdellä lapsella. Sivistyskeskuksen mukaan tämän toteuttaminen olisi merkinnyt isoja investointeja ja vuosittaisia lisämenoja, vaikka se olisikin laskenut palvelusetelimenoja. Vaihtoehdoksi nostettiin myös lisähenkilöstön palkkaaminen ruuhkatilanteita varten, mutta sivistyskeskuksessa parhaana nähtiin jatkaminen nykyisellä mallilla. Valtuusto hyväksyi…

Varhaiskasvatuksella vaarallista ratsastusta

Sivusta, mutta niin läheltä seuranneena, olen aivan hämmästynyt, kuinka osaa valtuutettuja vietiin kuin pässiä narussa kesäkuun valtuustossa. Valtuutettu, joka ei ole kuullut asiantuntijoita, perehtynyt faktoihin, voi palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Valtuutettu, joka on unohtanut mitä hänelle on kerrottu tai ryhmäpaineen takia tekee kuntalaisia kohtaan hirveän virheen, voisi ottaa myös aikalisän ja yhtyä palautusesitykseen saadakseen varmuutta…

Aloite pienemmistä päiväkotiryhmistä

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämisen puolesta on tehty valtuustoaloite Kangasalla. Aloitteen mukaan yli kolmivuotiaiden ryhmissä yhtä kasvatuksen ammattilaista kohti olisi enintään seitsemän lasta, jolloin ryhmäkoko on korkeintaan 21 lasta. Määrä on ollut kahdeksan lasta yhtä aikuista kohden vuodesta 2016 lähtien. Aloitteen lukeneen Stiina Lahikaisen (vihr) mukaan Kangasalan päiväkodeissa on kaikkiaan 73 ryhmää, joista 41:ssä on suurennettu ryhmäkokoa…

Sivistyskeskus haluaa ensi vuodelle hyvinvoivia kuntalaisia

Sivistyskeskus tasapainoilee Kangasalla ensi vuoden talousarvion laadinnassa kahden strategisen tavoitteen, hyvinvoivan kuntalaisen ja palveluverkon tehostamisen, kanssa. Yhtä lailla nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä joudutaan tavoittelemaan niukkenevilla avustuksilla liikuntaseuroille ja nuorisojärjestöille. Myös kirjastopalvelujen aineistomäärärahoja leikataan tuntuvasti. Kunnanhallituksen antama eurokehys ei sisällä opetuksen ja kasvatuksen saralle henkilöstölisäyksiä, vaan päinvastoin tavoitteena on vähentää koko kunnan henkilöstömäärää vajaalla 40:llä vuosina 2016–17….