päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma

Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma: Raikun ja Vilpeilän koulut lakkautettaisiin, Ruutanaan väläytellään yhtenäiskoulua Ruutanan ja Havisevan alueen oppilaille

Tilaajille

Kangasalan sivistyslautakunta ja elinympäristölautakunta käsittelevät tiistain kokouksissaan kaupungin tuoretta päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmaa vuosille 2020–2030. Suunnitelmassa on perattu kaupungin eri alueiden lapsimäärän kehitystä ja olemassa olevien koulurakennusten kuntoa, joiden pohjalta suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä. Pikkolan-Keskustan alueelle esitetään uutta rakennusta pienten lasten yksikölle Pikkolan päiväkodin tilalle. Yksikköön tulisi kuusi ryhmää varhaiskasvatukselle, 0–2-luokkien opetusryhmiä ja kolme vuorohoidon ryhmää. Vesaniemen…

Kangasalalaiset pääsevät kertomaan näkemyksiään päiväkoti- ja kouluverkosta

Tilaajille

Kangasalan kaupunki valmistelee päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelman päivitystä. Edellinen päiväkotien ja koulujen palveluverkkosuunnitelman toimenpideohjelma on aikanaan laadittu vuosille 2014–2020. Palveluverkkosuunnitelma toimii pohjana tarkemmille palveluverkkoa ja investointeja koskeville päätöksille, jotka valmistellaan päätöksentekoon erikseen. Kuntalaisilla on nyt mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä päiväkoti- ja kouluverkosta asukaskyselyn kautta. Asukaskyselyyn voi vastata verkkokyselylomakkeella osoitteessa: https://my.surveypal.com/Asukaskysely-paivakoti–ja-kouluverkkoselvitys-2020-31.1.2020—kopio Kysely löytyy myös kaupungin verkkosivujen Osallistu…

Minne kouluun Kangasalla vuonna 2030 – kouluverkkosuunnitelma elää tilanteiden muuttuessa

Jos kaikki olisi mennyt suunnitelmien mukaan, Pitkäjärven koulun laajennus olisi nyt valmis, Lamminrahkan koulu nousisi kovaa vauhtia ja Ruutanan päiväkodin peruskorjauskin olisi jo tehtynä. Toisin kuitenkin kävi. Vuonna 2015 Kangasalla hyväksytty päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma linjasi muutama vuosi sitten näkemyksiä siitä, missä muodossa koulu- ja päiväkotiverkkoa voitaisiin ylläpitää tulevaisuudessa. Tähtäin asetettiin aina vuoteen 2030 asti –…