Pälkäneen kunnanhallitus

Kunta hakee ruoka- ja siivouspalveluista miljoonan säästöjä – Ruokaa valmistettaisiin jatkossa vain Harjutuulessa ja Kukkiakodossa

Tilaajille

Pälkäneen kunta voisi säästää viiden vuoden aikana reilun miljoonan keskittämällä ruoanvalmistusta uudelleen käyttöön otettavaan Harjutuulen keittiöön ja Kukkiakotoon. Näin arvioidaan kunnan ateria- ja siivouspalveluista tehdyssä selvityksessä, jonka pohjalta kunnanhallitus päätti ryhtyä selvityksessä esitettyihin toimiin. Mallissa lasten ja nuorten – eli koulujen ja varhaiskasvatuksen – ruokatuotanto keskittyisi Harjutuuleen ja ikäihmisten ruokatuotanto Kukkiakotoon. Säästö kertyisi pitkälti henkilöstökustannuksista,…

Pälkäneen tavoite edelleen kolmessa vuodessa plussalle – talousarvioehdotuksessa muun muassa ryhmäperhepäiväkotien lakkautuksia

Tilaajille

Pälkäneen ensi vuoden talousarviota lähdettiin valmistelemaan tilanteessa, jossa lähivuosille arvioitiin keskimäärin 1,5 miljoonan euron vuotuinen alijäämä. Lähtökohdaksi otettiin silti, että kunnan talous saadaan kolmessa vuodessa eli vuoden 2021 loppuun mennessä nostettua nollatuloksen tuntumaan – ja sen jälkeen hilattua ylijäämäiseksi. Taloutta on tarkoitus kohentaa muun muassa sivistystoimessa laaditun toimenpidesuunnitelman avulla. Säästöjen ja lapsimäärän vähenemisen johdosta palveluverkkoa…

Kunnanhallitus äänesti veronkorotuksista

Tilaajille

Pälkäneen kunnanhallitus päätyi äänestyksen jälkeen esittämään kunnanvaltuustolle tuloveroasteen nostamista ensi vuonna 21,50 prosenttiin. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5–2; hallitukselle tarjotussa pohjaesityksessä tarjottiin vielä isompaa korotusta 21,75 prosenttiin. Tänä vuonna kunnallisvero on 21 prosenttia. Myös vakituisten asuinrakennusten kiinteistöverosta äänestettiin. Korotuksesta pidättäytymisen sijaan hallitus päätyi äänin 5–2 esittämään kiinteistöveron nostamista pohjaesityksen mukaisesti 0,48 prosenttiin nykyisestä 0,45…

Pälkäne setvii kiinteistöjensä käyttötarkoituksia

Tilaajille

Pälkäneen kunnanhallitus sysäsi tekniselle keskukselle teetettäväksi selvityksen, jossa on määrä käydä läpi kunnan kiinteistöjen kuntoa sekä nykyisiä ja mahdollisia tulevia käyttötarkoituksia. Tarkastelussa ovat kaikki kunnan kiinteistöt, myös vuokrakohteet. Selkeimmin linjauksia odotetaan kuitenkin tyhjillään olevan Harjutuulen vanhainkodin ja uuden liikuntakeskuksen myötä tyhjenneen kuntosalikiinteistön osalta. Selvityksen pohjaksi on esitetty esimerkiksi pohdintaa siitä, voisiko remonttia odottavan kunnanviraston toiminta…