Pälkäneen kunta

Kunta kartoittaa perheiden ajankäyttöä

Viime keväänä valtakunnallisesti toteutetun kouluterveyskyselyn mukaan pälkäneläisistä neljäs- ja viidesluokkalaisista 68,3 prosenttia kokee, että perheellä on riittävästi yhteistä aikaa. Tulos on hyvä verrattuna koko maan tasoon, mutta kysyttäessä samaa asiaa 8. ja 9. luokkalaisilta, tilanne on muuttunut, sillä heistä vain 56,3 prosenttia kokee, että perheellä on riittävästi yhteistä aikaa. Koko maan tasolla vastaava lukema on…

Hyväksyä vai eikö, siinä pulma

Pälkäneen valtuustolta odotetaan linjausta siihen, miten kunnan tulisi suhtautua sopimukseen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sopimus, jolla kunta olisi mukana alueellisen jätehuoltolautakunnan toiminnassa, hyväksyttäisiin Pälkäneen osalta – mutta tietyin edellytyksin. Kunnanhallitus toivoo valtuuston edellyttävän, että vastuukuntana toimiva Tampereen kaupunki aloittaa neuvottelut jätehuoltolautakunnan kokoonpanon muuttamiseksi. Nämä neuvottelut tulisi aloittaa mahdollisimman pian, ja samalla tulisi…

Kunta kauppaa Salinmäkeä

Pälkäneen kunnanhallitus ei lämmennyt Pälkäne-Seuran pyynnölle harkita vielä aietta myydä Myttäälän entinen koulurakennus. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että jo aiemmin kaupittelulistalle joutuneen kiinteistön myyntiin viemistä jatketaan. Samalla hallitus pyysi teknistä tointa selvittämään entisen koulun vieressä sijaitsevan, Pälkäne-Seuran käyttöön luovutetun erillisen Alkmanin talon saattamista sähköverkon piiriin. Hallitus myös toivoo etsittävän korvaavat tilat seuran omistamalle museoesineistölle, joka…

Veronkorotuksille ”ei” Pälkäneellä

Veronkorotusten mahdollisuutta pohtinut Pälkäneen kunnanhallitus päätyi lopulta näkemykseen, jonka mukaan verotaso pidettäisiin nykyisellään. Hallituksella oli arvioitavana sekä kiinteistöverojen pieniä nostoja että tuloveroprosentin puolen prosenttiyksikön korotus. Nämä päätettiin kuitenkin jättää toteuttamatta, koska niiden vaikutus – yhteensä arviolta hieman yli 600 000 euroa – nähtiin joka tapauksessa riittämättömänä ensi vuoden talousarvion kääntämisessä plussan puolelle. Lisäksi kunnalla on vielä…

Rantakaavoja nähtäville

Jylhäniemen ja Mattilan ranta-asemakaavat asetetaan nähtäville Pälkäneellä. Jylhäniemen kaavassa on tarkoitus selvittää rantarakentamisoikeuden määrä ja sijoittuminen alueella, jonka kaava kumoutui hallinto-oikeudessa vuonna 2006. Kaavoitettava alue koostuu niemestä ja kahdesta saaresta Kukkian rannassa Puutikkalan suunnalla. Mattilan ranta-asemakaavassa tarkoituksena on nostaa vanhojen loma-asuntotonttien rakennusoikeuden määrä nykyiselle sallitulle enimmäistasolle Seitsyessä Roineen rannassa.

Askel kotiin päin oli askel hyvään suuntaan

Ennestään tuttu seutu työympäristönä on ollut omiaan helpottamaan Esa Hirvojärven töiden aloittamista, sillä valmistautumisaika uusiin kuvioihin jäi varsin lyhyeksi. – Paikka tuli kesällä vähän yllättäen auki, ja varmaankin vajaan kahden viikon päästä yhteydenotosta olin jo aloittanut työt. En asiaa harkinnut kuin oikeastaan yhden puhelinkeskustelun verran, rakennustarkastaja Hirvojärvi muistelee. Tietyllä tapaa harkinta-aikaa oli kyllä ollut viittä…

Asiantuntija palvelee kunnantalon kollegoita ja kuntalaisia

– Realismi ja selkokielisyys ovat varmaan niitä ominaisuuksia, joita talousjohtaja eniten tarvitsee. Voin olla itsekin vähän sellainen ideoiden alas ampuja, mutta ei viranhaltijan kuulu antaa omien henkilökohtaisten näkemystensä värittää tietoa, jota tuottaa luottamushenkilöille, sanoo Pälkäneen tuore talousjohtaja Merja Vihtiälä. Virkaan valintansa jälkeen hän on vieraillut ahkerasti Pälkäneellä ollakseen perillä kunnan eri kolkkien asioista; tutuiksi tulivat…

Asukkaita saa terveellä järjellä ja yhteistyöllä

Asumisen ilta Nuijantalossa viime viikolla tarjosi mahdollisuuden tutustua paikalliseen tontti- ja asuntotarjontaan, rahoitusmahdollisuuksiin ja rakentamisen vaihtoehtoihin. Esittelypuheenvuorojen ohella kävijät pääsivät tutustumaan erilaisten asumisen ammattilaisten näyttelypisteisiin ja tutkimaan esimerkiksi Pälkäneen kunnan tonttitarjontaa paikan päällä. Asumisen illan järjestivät Kangasalan seudun Osuuspankki  ja Pälkäneen kunta yhdessä. Osuuspankin puolesta puhui toimitusjohtaja Mika Kivimäki, jolla oli selvitti erityisesti nykyistä alhaisen…