Pälkäneen kunta

Ely-keskukselta valui rahaa viemäriin

Pirkanmaan Ely-keskus on jakanut  575 000 euroa vesihuoltohankkeiden edistämiseen Pirkanmaalla tänä vuonna. Sydän-Hämeestä avustusta sai Raikunseudun vesiosuuskunta 25 000 euroa ja Pälkäneen kunta 5000 euroa. Ely-keskuksen mukaan rahoituksen myöntämisessä on otettu huomioon vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa, vesihuoltoverkoston laajentaminen maaseudulle ja haja-asutusalueille sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen. Avustusta on suunnattu viemäriverkostojen laajentamiseen haja-asutusalueille hajajätevesiasetuksen toteutumisen edistämiseksi. Hakemuksia…

Kostiakodin pyykki pestään kunnan pesulassa

Pälkäneen kunnanhallitus on hyväksynyt Pälkäneen seudun Vanhustenkotiyhdistys ry:n esityksen Kostiakodin pyykkipalvelujen siirtämisestä kunnan pesulaan. Kostiakodin asiakaspyykkihuollon aikaisemmat sopimukset päättyivät tämän vuoden alkupuolella. Kostiakodin pyykki on jo maaliskuussa pesty kunnan pesulassa väliaikaisen sopimuksen turvin, koska aikaisemmat sopimukset ehtivät umpeutua eikä muuta väliaikaista toimijaa saatu järjestettyä. Pälkäneen kunnalle järjestely sopii hyvin, koska se tehostaa kunnan pesulan toimintaa…

Haapasen paluu teknisenä johtajana

Reilu vuosi sitten eläkkeelle jäänyt kehitysjohtaja Rauno Haapanen palaa väliaikaisesti Pälkäneen kunnan palvelukseen. Haapanen ottaa väliaikaisena teknisenä johtajana hoitaakseen teknisen lautakunnan esittelijän ja teknisen osaston johtajan tehtävät. Kunnanjohtajalle annettiin kuitenkin Tommolan jätevedenpuhdistamoon liittyvien asioiden hoito toistaiseksi. Väliaikaisratkaisuun päädyttiin, koska virkaan valittu Matti Vesava pääsee aloittamaan työnsä Pälkäneellä vasta huhtikuussa. Vastaavasti tekninen johtaja Hanna-Kaisa Lahtisalmi ja…

Liike on lääkettä

– Ennen kävelin portaissa kaiteesta kiinni pitämällä. Nykyään kävelen reteästi keskellä rappusia, ilman tukea. Kai sitä täytyy seuraavaksi kiskaista korkkarit jalkaan, Eeva-Liisa Hyryläinen nauraa. Hyryläinen on yksi seitsemästä ikäihmisten voima- ja tasapainokoulun osallistuneesta kuntoilijasta. Ryhmä kokoontui loppusyksystä ja alkuvuodesta Luopioisissa. – Olen niin tyytyväinen siitä, että lähdin mukaan. Molemmissa lonkissani on proteesit, ja harjoittelun aloittaminen…

Rajalanniemestä lähtee reklamaatio

Pöyry Finland Oy:n antama selvitys Rajalanniemen alueen suunnittelusta ei tyydyttänyt Pälkäneen kunnanvaltuustoa. Kunta on päättänyt pyytää asian tiimoilta urakoitsijalta vastineen ja reklamoida suunnittelutyön tehneelle Pöyrylle. Kunta ajautui Rajalanniemen asuinalueen kanssa ongelmiin, kun kunnallistekniikan rakentaminen koitui ennakoitua huomattavasti kalliimmaksi. Laadittujen suunnitelmien mukaan louhittavaa arvioitiin kertyvän rakentamisen yhteydessä noin 1800 kuutiota, mutta töiden kestäessä arviota korjattiin 8000…

Kangasalla sosiaalityöntekijällä 49 asiakasperhettä, Pälkäneellä 35

Kangasalla yhdellä sosiaalityöntekijällä on keskimäärin 49 asiakasperhettä. Pälkäneellä vastaava lukema on 35. Lukemat käyvät ilmi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tuoreesta selvityksestä. Selvityksen mukaan kolmasosassa alueen kunnista eli yhteensä 29 kunnassa sosiaalityöntekijällä on asiakkaita / asiakasperheitä enemmän kuin suositeltava määrä, 35 asiakasta. Osassa kuntia yhden sosiaalityöntekijän asiakkaana saattoi olla jopa 145 lasta / perhettä. Suurimmat asiakasmäärät…

Juhlinta alkaa taistelupaikalla

Pälkäneen kunta on määrittänyt päälinjat Kostianvirran taistelun 300-vuotisjuhlan viettoon. – Kunnan virallisia tapahtumia vuoteen mahtuu neljä, kertoo kulttuurituottaja Marketta Vaismaa. Ensimmäinen tilaisuus ajoittuu kesäkuuhun, jolloin vihitään käyttöön ensimmäinen osa kunnan maaseutupuistoa. Puistohankkeen on tarkoitus valmistua osina useampana vuonna, ja lopputuloksena on Onkkaalan läpi Peltoniemestä Väinö Sipilän tielle ulottuva opastettu, rantamaisemia ja kulttuurikohteita hyödyntävä ulkoilureitti. Kostian…