pengertie

Sammakko väistäköön ihmistä

Lehdessämme oli (SHL 27.9.2017) todella hämmästyttävä kertomus jonkin sammakon aiheuttamasta tarpeesta siirtää pengertien paikkaa Hirvonsalmessa. Tämä on nyt taas esimerkki siitä, miten yhden asian liikkeen äänekkäät kannattajat voivat aiheuttaa haittaa ihmisten järkeville toimille ja hankkeille. Milloin se on valkoselkätikka, milloin liito-oravan papana, jokin hyönteinen tai kukkanen ja nyt sitten sammakko, jonka elinpiirin takia jotakin hanketta…

Pengertie törmäsi viitasammakkoon

Kymmenen vuotta vireillä olleen Hirvonsalmen pengertien lupahakemusta on päivitetty. Aluehallintovirastolle toimitetuissa uusissa hakemusasiakirjoissa pengertietä ja siltaa on siirretty kauemmas viitasammakon elinalueesta. Suojeltua viitasammakkoa on tavattu Hirvonsalmen pohjoisrannalla. Uudessa linjauksessa pengertien mantereenpuoleista lähtökohtaa on siirretty nykyisen Myttäälä-Seitsyt-Hirvo -yksityistien kohdalle. Aiemmassa suunnitelmassa pengertien lähtökohta olisi viety noin 25 metriä Mallasveden suuntaan. Myös pengertien linjausta salmessa on muutettu…

Pengertielle haetaan lupaa uudistetuin suunnitelmin

Lähes kymmenen vuotta vireillä olleelle Hirvonsalmen pengertielle haetaan jälleen aluehallintoviraston lupaa. Orisalon ja Karhunsalon maanomistajat ja mökkiläiset saivat marraskuussa 2015 luvan yhdistää Mallasveden saaret pengertiellä. Mantereelta Karhunsaloon kulkevan pengertien lupa kuitenkin kaatui hallinto-oikeudessa, koska se olisi aiheuttanut haittaa pengertien katveeseen jääneelle mökille: maisemat järvelle olisivat muuttuneet ja veneiden kulku venevalkamaan olisi vaikeutunut. Uudessa suunnitelmassa pengertie…

Karhunsalon pengertien lupa kaatui oikeudessa

Hirvon edustalla sijaitsevaan Karhunsalon saareen ei saa rakentaa suunniteltua pengertietä ja siltaa, koska ne aiheuttaisivat kohtuutonta haittaa niiden kupeessa sijaitsevalle rantakiinteistölle. Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston myöntämät luvat Karhunsalon sillan osalta. Sen sijaan Karhunsalon ja Orisalon saaret saa yhdistää pengertiellä, kunhan sen alle rakennetaan halkaisijaltaan kolme metriä leveä teräsputkisilta. Mallasvedellä Pälkäneen ja Valkeakosken välissä sijaitsevissa Karhunsalon ja…

Karhun- ja Orisaloon voidaan rakentaa tie

Aluehallintovirasto myönsi perjantaina luvan Karhusalon ja Orisalon pengerteiden rakentamiseen. Mikäli luvasta ei valiteta hallinto-oikeuteen, Pälkäneen Hirvon edustalla olevaan Karhunsaloon pääsee jatkossa pengertien ja puukantisen liimapuusillan kautta. Sen jatkeena olevaan Orisaloon rakennetaan pengertie, jonka alla on kolmemetrinen teräsputkisilta. Lupaa silloille haki parikymmentä maanomistajaa. He perustelevat siltojen tarvetta sillä, että kahdessa Mallasveden saaressa on yhteensä 50 kesäasuntoa….

Hirvon pengerteille haetaan taas lupaa

Pälkäneen Hirvon edustalla oleviin Karhusalon ja Orisalon saariin halutaan rakentaa pengertie. Mallasveden saarissa on runsaasti kesäasutusta, ja tie helpottaisi mökkimatkaa. Tossanselän puolella oleva Hausalo on liitetty mantereeseen jo aiemmin. Karhusalon ja Orisalon pengertiehanke herätti muutama vuosi sitten kiivasta keskustelua. Vastustajat epäilivät, ettei vesi vaihtuisi riittävästi siltarummun kautta ja matala salmi kasvaisi vähitellen umpeen. Lisäksi pelättiin,…