Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Eerola-Yhtiöt hoitaa lietteiden kuljetuksen

Uudelleenkilpailutus ei tuonut juurikaan muutoksia Pirkanmaan lietekuljetuksiin. Kilpailutuksen voittanut Eerola-Yhtiöt hoitaa kuljetukset koko maakunnassa Mouhijärveä ja Suodenniemeä lukuun ottamatta. Siellä parhaan tarjouksen teki paikallinen Kuljetusliike Finska Oy. Lietekuljetukset kilpailutettiin uudelleen kolmen vuoden ajaksi, koska markkinaoikeus kumosi syksyllä edellisen hankintapäätöksen, jolla Pirkanmaan Jätehuolto Oy jakoi lietteiden kuljetukset neljän tarjoajan kesken. Uusi kilpailutus tehtiin EU:n laajuisena, kuten…

Monopolille oikeus laskuttaa tyhjästä

Kuntavastuullisen sako- ja umpikaivolietteiden jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksen yhtä epäkohtaa, eli sitä että asiakas joutuu maksamaan yli 60 euroa hukkakäyntimaksua vaikka kieltää Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n reitillä olevalle tontilleen tunkeutumisen, ei Pirkanmaan Jätehuollon edustajan mukaan peritä. Mikäli kyseistä hukkakäyntimaksua ei peritä, miksi valmisteluaineiston taksaluonnoksessa sivulla 11 ja julkisesti kuulutetun taksaesityksen sivulla 12 lukee: ”Hukkakäyntimaksu peritään myös, mikäli asiakas…

Lietetyhjennykset tehdään tilauksesta

Aarne Raevaara kirjoitti (SHL 15.11.) jätetaksaesityksessä olevasta lietteiden tyhjennysten hukkakäyntimaksusta. Pirkanmaan Jätehuolto hoitaa lietetyhjennykset joko asiakkaan tilauksesta tai asiakkaan kanssa sovitun säännöllisen rytmin mukaisesti. Asiakas on aina tietoinen tulevasta tyhjennyksestä. Hukkakäyntimaksu voidaan veloittaa ainoastaan, jos kaivoa ei voida tyhjentää asiakkaasta johtuvan syyn tai kiinteistöllä vallitsevien olosuhteiden takia. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat lukossa oleva pihaportti ja…

Pälkäne hyväksyi jätehuoltolautakunnan pitkin hampain

Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi pitkään pallotellun sopimuksen jätehuollon viranomaislautakunnasta. Osa Pirkanmaan kunnista ei ole allekirjoittanut uutta sopimusta, koska se toisi Tampereelle enemmistön lautakunnassa. Myös Pälkäne täydensi päätöstään ponnella, jossa kaupunkia vaaditaan käynnistämään neuvottelut paikkajaosta vielä tämän vuoden aikana. Pälkäne edellyttää, että millään kunnalla ei saa olla lautakunnassa enemmistöä. Kiistaa lautakunnan paikkajaosta on kärjistänyt lietekuljetusten keskittämispäätös, joka…

Jätehuolto ei käsittele pälkäneläisten asioita

Pääosan jätteistään lajitteleva ja kompostoiva pälkäneläispariskunta haki maaliskuussa pidennystä jäteastian tyhjennysväliin, koska roskiksen pohjalle kertyy pussillinen kuukaudessa. Keväällä hakemuksen perään kyseleville pahoiteltiin kiireitä, mutta kesäkuun lopussa jätehuolto kertoikin, ettei pälkäneläisten asioita käsitellä. Syyskuun lopussa pariskunta sai Pirkanmaan Jätehuollolta kirjeen. Siinä kuntien omistama jäteyhtiö ilmoittaa, ettei se käsittele Pälkäneen ja viiden muun kunnan asioita, koska ne…

Sanelua ja kiristystä

Tampere toimii Pirkanmaan alueella vastuukuntana jätehuollon viranomaistehtävissä. Kun kaupunki uudisti organisaatiotaan, viranomaisena toimiva jätehuoltojaosto muutettiin lautakunnaksi. Kaupunki yrittää edelleen pitää vallan käsissään: lautakunnan 12 jäsenestä seitsemän valittiin Tampereelta. Lietejupakassa kyykytetyt reunakunnat eivät suostu saneluun, vaan pyrkivät korjaamaan valtasuhteet. Jäteyhtiön 17 osakkaasta kymmenen vastusti sitä, että Tampereella on enemmistö lautakuntapaikoista. Vastustajista osa hyväksyi sopimuksen, mutta edellytti…

Auvinen Pirkanmaan Jätehuollon hallitukseen

Kangasalan kunnanjohtaja Oskari Auvinen valittiin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle Muita valittuja olivat Heidi Rämö (Lempäälä), Jari Haapaniemi (Nokia), Juha Kuusisto (Orivesi), Olli Niemi (Pirkkala) ja Antti Ivanoff, Esa Kanerva sekä Oras Tynkkynen (Tampere). Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous vahvisti 12. kesäkuuta viime vuoden tilinpäätöksen  ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiön liikevaihto oli…

Maakunnan sekoittanut lietesota jatkuu edelleen

Maaseudun asukkaat eivät tiedä, kenet kutsua tyhjentämään likakaivoa. Tähän saakka lietettä ajaneet paikalliset kuskit eivät tiedä, saavatko edelleen jatkaa, koska sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset siirtyivät vuoden alusta Pirkanmaan Jätehuollon hoidettavaksi. Lähes kaikki Pirkanmaan kunnat ovat olleet keskittämistä vastaan. Kunnat ja yli 20 yritystä valittivat siitä sekä hallinto- että markkinaoikeuteen. Hallinto-oikeus ilmoitti joulun alla, ettei se…

Lietteen tyhjennys perustuu lainsäädäntöön, taksa kustannusvastaavuuteen

Aarne Raevaara kirjoitti (SHL 19.10.) lietekaivojen tyhjennyksistä – niiden hinnoista ja kuljetusjärjestelmästä. Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat yhdyskuntajätteeseen ja siten kunnan vastuulle. Käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa kunnassanne sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksistä 1.1.2017 alkaen. Kuntien yhteinen alueellinen jätehuoltojaosto on tehnyt päätöksen siirtymisestä kunnan (Pirkanmaan Jätehuolto) järjestämään lietteenkuljetukseen. Keskitetyllä keräyksellä varmistetaan lietteen asianmukainen jatkokäsittely sekä…

Tämä tarina on tosi!

Mitä tapahtuu, kun Hälläväliä-heppu muuttaa professori Kompostiinin ankaksi? Ja mitä taikakone nimeltä Lohivoima XX3001 tekee roskille, joita syötetään sen luukkuihin? Se selviää satunäytelmästä Professori Kompostiinin taikakone – uutta voimaa, joka kiertää Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kustantamana yhtiön toimialueen kouluissa. Ykkös- ja kakkosluokkalaiset tutustuivat Kompostiiniin ja tämän ystävään Rosmariini-rottaan viime viikolla Kostian koululla.   Kompostiini kierrättää tunteella…