Pirkanmaan maakuntakaava

”Ei voida katsoa aiheuttavan kohtuutonta haittaa” – Korkein hallinto-oikeus ei lämmennyt Pälkäneen valitukselle: maakuntakaava pysyy tekopohjavesilaitosmerkintöineen voimassa

Tilaajille

Korkein hallinto-oikeus päätyi kumoamaan kaikki päätökset, jotka hallinto-oikeus ehti aiemmin tehdä Pirkanmaan maakuntakaavasta. Hallinto-oikeus oli aiemmin hyväksynyt joitakin kaavasta tehtyjä valituksia. Yksi KHO:ssa kaatuneista valituksista oli Pälkäneen kunnan valitus kaavamerkinnästä, jossa asuin- ja työpaikka-alueelle ulotettiin tekopohjavesilaitokseen liittyvä teknisen huollon kehittämisen kohdealue.

Maakuntahallitus ei niellyt valituksia

Tilaajille

Maakuntahallitus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen maakuntakaavaa koskevasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä. Hallinto-oikeus hyväksyi keväällä Pälkäneen kunnan, Liikenneviraston ja kahden muun valituksen jättäneen valitukset osittain ja samalla kumosi maakuntavaltuuston päätöksen kaavan hyväksymisestä. Pälkäneellä eripuraa on aiheuttanut tekopohjavesilaitokseen liitetty kehittämisperiaatemerkintä teknisen huollon kehittämisen kohdealueesta. Maakuntahallituksen mukaan hallinto-oikeuden päätös on kumottuja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskevilta osin kumottava. Se haluaa Pirkanmaan…

Pälkänettä viilattiin, mutta maakuntakaava hyväksyttiin

Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoteen 2040 ulottuvan Pirkanmaan maakuntakaavan. Pälkäneläisittäin ja kangasalalaisittain yksi keskustelluimmista merkinnöistä oli kaavaan jo varhaisesta vaiheesta merkitty varaus tekopohjavesilaitokselle. Pälkäneen aluetta koskien maakuntakaavan suunnittelumääräyksiin tehtiin vielä hyväksymiskäsittelyssä tekninen korjaus, jonka mukaan kaavassa on kuvattu kaikki potentiaaliset Pirkanmaalla sijaitsevat tekopohjaveden tuotantoalueet mutta alueiden käyttöönoton valmistelusta päätetään erikseen esimerkiksi kunnan kaavoituksen yhteydessä. Tällä…

Maakuntakaavasta 150 muistutusta

Pirkanmaan maakuntakaavaehdotus keräsi kaikkiaan 150 muistutusta. Asukkaiden ja yhteisöjen lisäksi muistutuksen jättivät myös muutamat viranomaistahot. Pälkäneelle esitetty tekopohjavesialuerajaus, Tavase Oy:n rooli ja tekopohjaveteen liittyvän kaavan valmistelu olivat yksi eniten muistutuksia kirvoittaneista aiheista. Lisäksi muistutuksissa nostettiin esiin ahkerasti muun muassa Oriveden olemassa olevan puuterminaalin tulevaisuus. Maakuntahallitus kävi muistutukset läpi kokouksessaan maanantaina. Vastineet kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin käsitellään…

Viimeiset hetket palautteen jättämiselle

– Tämä on nyt se viimeinen vaihe, maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys muistuttaa. Maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 11.11. asti, ja siihen mennessä jätetty palaute on mahdollista ottaa huomioon kaavan hienosäädössä ennen hyväksymiskäsittelyä. Maakuntakaavoitusjohtajan mukaan kuntalaisten palautteen perusteella voidaan muuttaa vielä pieniä asioita, mutta isot linjat alkavat olla jo vedettyinä. Suuret muutokset edellyttäisivät kaavan asettamista uudelleen nähtäville, mikä näyttää…

Kaavaehdotusta esitellään kirjastolla

Pirkanmaan maakuntakaavaehdotusta esitellään loka-marraskuussa eri puolilla maakuntaa. Kangasalla kaikille avoin esittelytilaisuus järjestetään keskiviikkona 26. lokakuuta kello 17–19 pääkirjaston Harjula-salissa. Pirkanmaan maakuntakaavaehdotus on nähtävillä 10.10.–11.11. Pirkanmaan kunnissa, Pirkanmaan liiton toimistossa Tampereella Tampellassa ja maakuntakaavan internetsivuilla http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/. Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotuksesta saatavat muistutukset tullaan käsittelemään maakuntahallituksessa, jonka jälkeen kaavaehdotus hiotaan alkuvuodesta lopulliseen muotoonsa maakuntavaltuuston käsittelyä varten. Sekä…

”Kunnan valittava jompikumpi”

Pirkanmaan maakuntakaavasta laatimassaan lausunnossa Kangasalan kunta sivuaa myös kunnan omia kehitysnäkymiä. Eri kaavaluonnoksia puineen kunnanhallituksen ruotiman lausunnon mukaan Sahalahti säilyy paikalliskeskuksena ja Kuhmalahti maaseutukeskuksena kaikissa vaihtoehdoissa. Kuhmalahden ja Pohjan alueen asutuksen kehittäminen ja palveluiden ylläpitäminen edellyttää valintaa näiden kahden välillä. Kunta on varautumassa siirtämään palveluita Pohjasta vetovoimaisemmalle Kuhmalahdelle.  

Poski-hankkeen maastotyöt käynnissä

Pirkanmaan harju- ja kallioalueilla on käynnistetty kesäkuun aikana maastotöitä, joiden tarkoituksena on saada aikaan käsitys maakunnan kiviaineshuollon ja pohjavesien varannoista. Maastotutkimuksilla täydennetään 1990-luvulla tehtyjä tutkimuksia. Maastotyöt ovat osa Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pirkanmaalla -hanketta eli Poski-hanketta. Pirkanmaan liiton ja Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n yhteisessä hankkeessa tutkitaan kesän aikana noin 450 kallioaluetta, 70 sora- ja hiekka-aluetta…