pohjavesialue

Palauttaako KHO Tavase-varauksen maakuntakaavaan?

Tilaajille

Pirkanmaan liitto katsoo, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus ylitti toimivaltansa ja meni muuttamaan maakuntakaavaa, kun se supisti teknisen huollon kehittämisen kohdealuetta Pälkäneen keskustan kaava-alueilla. Oikeus pyyhki maakuntakaavan pohjavesialuemerkinnän työpaikka- ja taajamatoimintoihin kaavoitetuilta Kankaanmaan teollisuusalueelta ja Taustin asuinalueelta. Hallinto-oikeus hyväksyi Pälkäneen maakuntakaavavalituksen toukokuisessa ratkaisussaan. Pirkanmaan liitto hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Pälkäneellä maakuntakaavan aluevaraus on nähty osana Tavase-tekopohjavesihanketta. Kunta…

Kangasalan pohjavesialueiden rajat ja luokat on tarkistettu

Kangasalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa käydään läpi kaikki Suomen pohjavesialueet kunta kerrallaan. Kangasalla on tulossa yksi pohjavesialueiden rajausmuutos. Rajausmuutoksen myötä uusi Kirkkoharju-Keisarinharjun pohjavesialue tulee ulottumaan Kangasalan keskustan alueelta Kaivannon kanavaan saakka. Rajausmuutos yhdistää nykyiset luokan 2 alueet Kirkkoharju B:n ja C:n sekä aiemmin poistetut…

Pohjaveden rajat kuulutettiin uudelleen

Pirkanmaan Ely-keskus kuuluttaa uudelleen pohdinnassa olevat pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutokset Pälkäneellä. Syynä on se, että ymparisto.fi -sivuille oli päätynyt liitetiedostoiksi vanhentuneita versioita Suomen pohjavesitekniikan selvityksistä vuosilta 2015 ja 2017. Lisäksi Keiniänrannan Natura-arvioinnista oli käytettävissä uudempi versio, ja uusi versio on nyt mukana uudelleenkuulutuksessa. – Pohjavesialueiden rajausten kannalta virhe ei ole merkittävä, koska netissä olleissa selvityksissä…

Pälkäne kärsii Tavasesta jo nyt

Tilaajille

Pälkäne vastustaa kuntakeskukseen suunniteltua tekopohjavesilaitosta ennen kaikkea sen tuomien rajoitusten ja haittojen vuoksi. Vaikka 25 vuotta vireillä olleen hankkeen toteutuminen on edelleen epävarmaa, kunnan kehitystä haittaavat rajoitukset ovat tulossa niskaan jo nyt pohjavesialueen muutoksen myötä. Tavase-hankkeen alkuvaiheessa ympäristökeskus hälvensi pälkäneläisten pelkoja siirtämällä pohjavesialueen rajan nykyiselle paikalleen harjun yli kulkevan sähkölinjan kohdalle. Nyt ympäristökeskuksen perillinen Ely-keskus…

Pohjavesialueen muutos toteuttaa Tavasen haitat

Tilaajille

Pirkanmaan Ely-keskus esittää, että koko Pälkäneen keskustan pohjoispuoli muutettaisiin uudestaan pohjavesialueeksi. Nykyisin pohjavesialueen raja kulkee Aapiskukon pihan laidalta harjun poikki Keiniänrantaan. Raja siirrettiin harjun yli kulkevan sähkölinjan kohdalle Tavase-hankkeen lupaprosessin käynnistymisaikaan vuonna 2003, koska keskustan alue ei soveltunut vedenhankintaan. Keskustaan laajeneva 1E-luokan pohjavesialue tuo mukanaan rajoitukset, joiden vuoksi Pälkäneellä on vastustettu Tavase-tekopohjavesihanketta. Aapiskukon ja Teboilin…

ELY:n tiedotus tökkii

Maanomistajaa kiinnostaa, mitä hänen mailleen suunnitellaan. Yleensä metsissä ja pelloilla häärivät mittaajat eivät tiedä hyvää. Kohta neljännesvuosisadan vireillä ollut Tavase-tekopohjavesihanke on iskenyt ensimmäiset paalutuksensa monen pälkäneläisen maille. Vedenhankintayhtiö sai pitkän valitusprosessin kautta luvan asentaa pohjavesiputkia, joiden kautta se tutkii pohjaveden korkeutta ja laatua. Tavasen puuhat kiinnostavat muitakin kuin maatalousyrittäjiä, sillä laitos tulisi Kankaanmaan teollisuusalueen kupeeseen….

Pälkäneen vesinäytteet osa normaalia vesien tilan seurantaa

Vastine kirjoitukseen 12.4. ELY-keskusta epäillään luvattomista tutkimuksista. Sydän-Hämeen Lehti uutisoi 12.4. ELY-keskusta epäiltävän luvattomista vesitutkimuksista Pälkäneellä. Maanomistaja oli tavannut mailtaan Rambollin näytteenottajan, ja epäili tämän olevan liikkeellä asiattomasti. Harmillisesti lehti ei ollut tarkistanut asiaa ELY-keskuksesta, josta harhaanjohtavat väittämät olisi voitu oikaista. ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu lain mukaan järjestää vesien seuranta ja pohjavesien tilan luokittelun valmistelu sekä…

Aapiskukon kaavamuutos käynnistyi uudelleen

Pälkäneen Aapiskukon alueen asemakaavan muutos aloitetaan alusta. Kaavamuutoksella pyritään varmistamaan taukopaikan olemassaolo ja mahdollistamaan sen kehittäminen. Myös polttoaineen myynti voisi jatkua, kun tankit siirretään pois pohjavesialueelta. Aiempi kaavamuutos ja ympäristölupa kaatuivat korkeimmassa hallinto-oikeudessa pohjavesialueen vuoksi. Aapiskukko ja polttoainejakelua hoitava Neste ovat tehneet uusia tutkimuksia, joiden mukaan maaperään mahdollisesti päätyvät kemikaalit eivät pääsisi pohjaveteen, koska se…

Pohjavesialue vai putkivuoto?

Pälkäneen hauras vesijohtoverkosto voi aiheuttaa muutakin kuin kiusallisia vesikatkoksia. Kevään putkirikot ovat tästä hälyttävä esimerkki. Rikkoutuneesta putkesta on saattanut vuotaa vettä Aitoon Kotisuolle jo 15 vuoden ajan. Jälleenrakennusajan huolellisen työn ansiosta putkesta purkautunut vesi ei ole kastellut Aitoon koulun rakenteita. Rakennuksessa on vielä kellarinkin alla metrin verran betonia, ja siksi vesi ei ole noussut lattian…