ruoka- ja siivouspalvelut

Norsua pieninä paloina – valtuutetut olkaa valppaina

Pälkäneen valtuutetuille aiotaan tarjoilla norsua pieninä paloina. Kokkina luonnollisesti tiedän, että norsu täytyy paloitella pieniin paloihin, mutta kyllä asiakkaan täytyisi tietää mitä hänelle syötetään. Tein syksyllä Sydän-Hämeen Lehteen (SHL 46/2018) puolivakavan kirjoituksen ”Ilmainen selvitys”, jossa muun muassa arvostelin ulkopuolisen selvittäjän pestaamista kunnan palkkalistoille tekemään ruoka- ja siivouspalveluselvitystä. Vesilahtelaisen restonomikonsultin selvityksen valmistuttua talvella tein tuota selvitystä…

Mitä selvityksestä selvisi?

Tilaajille

Pälkäneellä tehtiin ruoka- ja siivouspalveluselvitys Vesilahden ruoka- ja siivouspalvelupäällikön toimesta joulu- tammikuun aikana, ja voi veljet, on tämä kauheaa! Toimeksiannon mukaan tarkoitus oli selvittää näiden palveluiden ratkaisumalleja tulevaisuuden tarpeisiin. Kuntarajat ylittävää yhteistyötä ei selvitetty, vaikka kaikki pääruoka halutaan nostaa kumipyörille. Kysyin varmuudeksi kahdelta konsultilta marraskuussa arvion nyt toteutetun kaltaisesta mutta laadukkaammasta kellokalleselvityksestä, toisen arvio työmäärästä…

Kunta hakee ruoka- ja siivouspalveluista miljoonan säästöjä – Ruokaa valmistettaisiin jatkossa vain Harjutuulessa ja Kukkiakodossa

Tilaajille

Pälkäneen kunta voisi säästää viiden vuoden aikana reilun miljoonan keskittämällä ruoanvalmistusta uudelleen käyttöön otettavaan Harjutuulen keittiöön ja Kukkiakotoon. Näin arvioidaan kunnan ateria- ja siivouspalveluista tehdyssä selvityksessä, jonka pohjalta kunnanhallitus päätti ryhtyä selvityksessä esitettyihin toimiin. Mallissa lasten ja nuorten – eli koulujen ja varhaiskasvatuksen – ruokatuotanto keskittyisi Harjutuuleen ja ikäihmisten ruokatuotanto Kukkiakotoon. Säästö kertyisi pitkälti henkilöstökustannuksista,…

Ilmainen selvitys

Pälkäneen poliitikkojen parissa on ollut pienimuotoinen hämmennys viime aikoina, koska kuntaan on tilattu ulkopuolinen maksullinen selvittäjä selvittämään ruoka- ja siivouspalvelujen tulevaisuuskuvaa. Asiasta on kyllä puhuttu valtuustoseminaarissa yleisellä tasolla, mutta ainakin osa valtuutetuista jäi käsitykseen, että selvitys tehdään omana työnä. Ongelmaksi ulkopuolisessa selvittäjässä nähdään kunnan huono taloustilanne, ja voimassa oleva rekrytointikielto. Valtuutetut kyselevätkin, miksi omat vastuuhenkilöt…