Satu Appelqvist

Otetaanko maa-aineksia harjusta vai kallioalueilta?

Pirkanmaan harjuilla tehdään syksyn aikana maaperä- ja pohjavesitutkimuksia, joiden avulla täydennetään aikaisempia tietoja harjualueiden geologiasta ja pohjavesiolosuhteista sekä arvioidaan maa-ainesten ottamisen edellytyksiä. Kallioalueilla vastaavat tutkimukset aloitettiin jo kesäkuussa. Maastotyöt ovat osa hanketta, jonka avulla pyritään sovittamaan yhteen pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon tarpeita Pirkanmaalla. Hankkeen perusteella on tarkoitus osoittaa käyttökelpoiset kiviainesvarat Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040. Maastotutkimusten avulla…

Tuulivoimapuisto Laipanmaahan?

Laipanmaan soveltuvuutta tuulivoimapuistoksi selvitetään Pirkanmaan maakuntaliitossa. Liitto keräsi maakuntakaavasivujen kautta palautetta ja ehdotuksia tuulivoimasta touko-kesäkuun vaihteessa. Palaute kerättiin Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -selvitykseen, joka on yksi Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n taustaselvityksistä. Tuulivoimaselvitys valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Pirkanmaalaiset antoivat noin 70 ehdotusta ja kommenttia tuulivoimaan. Suurin osa ehdotuksista tuli yksityishenkilöiltä, kuten myös Laipanmaata koskeva ehdotus. Viestissä tiedusteltiin…