Sirpa Leppäkoski

Sata vuotta Luopioisten hyväksi

Suomeen 1800- ja 1900-luvun vaihteessa rantautuneen osuustoiminta-aatteen perusideana oli jäsenten taloudellisen aseman parantaminen sekä ammatillisen ja yleisen tiedollisen tason kohottaminen. Lainaustoimintaa harjoittavia osuuskassoja alettiin perustaa Suomeen pian vuonna 1901 säädetyn osuustoimintalain voimaantulon jälkeen. Valtion maataloudelle suuntaaman tukipolitiikan vuoksi osuuskassaliike sai tukien välittäjänä jalansijan käytännössä jokaisessa kunnassa 1920-luvun loppuun mennessä.   Aluksi oli kaksi kassaa Nyt…

Asunto-osakeyhtiön ja osakkaan välisestä vastuusta

Lukija kertoo omistavansa pienen sijoitusasunnon Tampereella. Asunto on ollut aina vuokrakäytössä. Asunnon entinen omistaja on tehnyt pienimuotoisen kylpyhuoneen remontin, jonka yhteydessä kylpyamme on poistettu. Nyt kylpyhuoneessa on todettu kosteutta, joka on johtunut mahdollisesti huolimattomasta remontoinnista. Asunto-osakeyhtiö on kieltäytynyt osallistumasta korjauskustannuksiin ja perustellut kantaansa sillä, että remontti on tehty osakkaan toimesta. Lukija kysyy, onko hänellä mahdollisuutta…

Perinnöstä luopuminen

Lukija kertoo, että hän on saamassa perintöä. Hän ei haluaisi ottaa sitä vastaan, jolloin perintö saisi mennä hänen lapsilleen. Lukija tiedustelee, miten perinnöstä luopuminen tapahtuu.   Säännökset perinnöstä luopumiseen löytyvät perintökaaresta. Lain mukaan perinnöstä voidaan luopua joko perittävän eläessä tai perittävän kuoltua. Perittävän eläessä tapahtuva luopuminen tehdään kirjallisesti esimerkiksi hyväksymällä etukäteen perittävän tekemä testamentti. Perittävän…

Asunto-osakeyhtiön lumityöt

Nyt jo jälkeen jäänyt luminen ajanjakso sai erään lehden lukijan pohtimaan sitä, kuka on vastuussa lumitöistä ja siitä, että asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden piha on hiekoitettu tapaturmien välttämiseksi. Asiaa voidaan pohtia kahdelta eri kannalta: kuka vastaa alueen kunnostuksesta taloyhtiön omistamalla pihalla ja toisaalta kuka vastaa taloyhtiön omistuksen ulkopuolella olevan kadun kunnostuksesta. Koska asiasta on paljon oikeustapauksia,…

Pankki kirkasti ilmettään

– On pankkiremontteja tehty niinkin, että pistetään ovet kiinni pariksi päiväksi ja hoidetaan kaikki kertarysäyksellä. Silloin ei paljon maalailla, vaan kiinnitetään valmista pintaa. Tässä se ei olisi oikein onnistunut, sillä yksinomaan siirreltävää oli niin paljon, Luopioisten Osuuspankin uudistuneita tiloja esittelevä Heikki Rautio sanoo. Kuhmalahtelainen rakennusyrittäjä aloitti pankin remontin talvella jakamalla pankkisalin kipsilevyseinällä kahteen osaan. Pankin…

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeudella tarkoitetaan oikeutta käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on alueen haltija. Jokamiehenoikeudet ovat kaikille Suomessa asuville ja oleskeleville ihmisille yhtäläiset. Jokamiehenoikeuksista ei ole säädetty yhtä nimenomaista lakia vaan jokamiehenoikeudet perustuvat eri lakien määräyksiin, joilla ohjataan ja rajoitetaan jokamiehenoikeuksia. Jokamiehenoikeus antaa oikeuden liikkua luonnossa jalan, hiihtäen, pyöräillen ja ratsain. Myös ratsastus on jokamiehenoikeutta,…

Pyynnistä

Viime kirjoituksessani käsittelin metsästyslain mukaista metsästysoikeutta ja sen siirtämistä kolmannelle. Tässä kirjoituksessa käsittelen metsästyslain pyyntiä koskevia määräyksiä.   Metsästyslaki jakaa eläimet riistaeläimiin ja rauhoittamattomiin eläimiin. Rauhoittamattomia eläimiä ovat muun muassa metsämyyrä, peltomyyrä, kotihiiri, varis ja harakka. Myös villiintyneeseen kissaan sovelletaan samoja säännöksiä kuin rauhoittamattomiin eläimiin. Alueen tai rakennuksen omistajalla taikka haltijalla on oikeus pyydystää ja…

Metsästysoikeudet

Kalastusoikeuksia koskeva kirjoitus (SHL 11.11.2015) herätti paljon keskustelua ja sain sähköpostiini pyynnön käsitellä myös metsästysoikeuksia. Metsästysoikeuksista on säädetty laki: metsästyslaki. Laissa on muun muassa määräykset siitä kenellä on oikeus metsästää riistaeläimiä, määräykset metsästystavoista ja koiran pitämisestä. Metsästysoikeuksia koskeva aihe on hyvin laaja. Tämän vuoksi käsittelen sitä kahdessa eri kirjoituksessa. Ensimmäinen osa koskee metsästysoikeutta: kenellä on…

Pysäköinti

Perheeni asuu isommassa kaupungissa, jossa on pysäköintialueita, joiden pysäköintiä valvoo yksityinen pysäköinninvalvonta. Tyttäreni oli mopoauton kanssa liikenteessä ja hän oli pysäköinyt tällaiselle alueelle. Tyttäreni kertoi, että hän ei ollut huomannut kylttiä, jonka mukaan pysäköinnistä oli maksettava pysäköintimaksu. Hän oli saanut pysäköinnistään sakon. Tiedustelenkin nyt, onko tyttäreni maksettava kyseinen pysäköintivirhemaksu. Mihin pysäköintivalvonnan oikeus sakottaa tytärtäni perustuu?…