Sirpa Leppäkoski

Etuosto-oikeus

Ostimme puolisoni kanssa kiinteistön. Kauppakirjassa vakuutamme, ettemme ole tehnyt myyjän kanssa kahden vuoden aikana muita kiinteistökauppoja. Lisäksi kauppakirjassa todetaan, että kunnalla ei ole etuosto-oikeutta meidän ostamaan kiinteistöön, jos pinta-ala jää alle puolen hehtaarin. Mitä etuosto-oikeudella oikein tarkoitetaan? Milloin kunta voisi käyttää tällaista etuosto-oikeutta ja mitä sen käyttäminen tarkoittaisi?   Kunnan etuosto-oikeudesta säädetään vuonna 1977 voimaantulleessa…

Kalastusoikeuksista

Keskustelin erään kesämökkiläisen kanssa mielenkiintoisista juridisista aiheista näihin lainopillisiin kirjoituksiini liittyen. Sainkin häneltä erään haasteellisen, mutta samalla hyvin mielenkiintoisen aiheen: kalastusoikeudet. Aihe on itselleni melko vieras. Olen harrastanut omien poikieni kanssa ainoastaan mato-onkimista kesämökin laiturilta yleiskalastusoikeutta käyttäen. En ole juurikaan joutunut perehtymään kalastusoikeuksiin käytännössä. Emme myöskään opiskeluaikana keskittyneet tähän oikeudenalaan, vaikka nämäkin oikeudet ja velvoitteet…

Avoliitto ja avopuolisoiden oikeudet

Lakipalsta Yhä useampi pariskunta elää avoliitossa ilman, että avioliiton solmimiselle nähtäisiin tarvetta. Vaikka avoliitot ovat yleistyneet, pohjaavat puolisoiden suojaksi laaditut lait usein avioliittoon. Vuonna 2011 säädettiin laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Tällä lailla pyrittiin turvaamaan ja selkiyttämään avoliitossa asuvien henkilöiden keskinäisiä taloudellisia suhteita. Lakia sovelletaan avoliiton päättymistilanteissa. Avoliitto voi päättyä joko avoeroon tai toisen puolison kuolemaan….

Mökkikiinteistö

Lakipalsta Olemme ystäväpariskunnan kanssa harkinneet yhteisen lomakiinteistön hankintaa. Meillä on harkinnassa loma-asumiseen tarkoitettu kiinteistö, jolla on vielä rakennusoikeutta jäljellä. Ajatuksemme on, että toinen perheistä asuu kiinteistöllä jo sijaitsevalla lomarakennuksella. Toinen perheistä rakentaa puolestaan uuden mökkirakennuksen. Rannassa sijaitseva sauna ja ranta olisi tarkoitus pitää yhteisenä alueena. Minun perheeni haluaa pitää itsellään uuden, rakennettavan loma-asunnon. Olemme myös…

Marjanpoiminta

Lakipalsta Olen sisareni kanssa nyt muutaman vuoden kerännyt sieniä ja marjoja myytäväksi. Olemme myyneet keräämämme sienet ja marjat tutulle torimyyjälle. Aloimme kuitenkin miettiä sitä, tuleeko meidän maksaa tulosta veroa. Ansiotulomme tästä marjan ja sienten keräämisestä ei ole ollut suurta. Nautimme molemmat luonnossa liikkumisesta ja samalla olemme päättäneet kerätä näitä myytäviä tuotteita.   Tuloverolain 29 §:n…

Kiinteistön etuosto-oikeus

Lakipalsta   Olen miettinyt määräalan myymistä omistamastani kiinteistöstä sukulaispojalleni. Poika haluaa rakentaa kesämökin perheelleen. Minulla itselläni ei ole lapsia ja sen vuoksi tila tulee joskus kuulumaan tälle sisareni lapsille. Luovutettava määräala sijaitsee lähellä päätilaani. Tämän vuoksi olen miettinyt sitä, mitä tapahtuu, jos poika haluaakin luopua myöhemmin mökistään. En halua, että pitkään suvulleni kuulunut tila voi…

Testamentti

Lakipalsta   Kävin kesälomalla läpi asiakirjoja vanhempieni jälkeen. Löysin isoisäni perukirjan. Perukirjan liitteenä oli testamentti, jossa testamentattiin sukuni tila perheen vanhimmalle pojalle isälleni. Testamentissa todettiin, että isäni on hoitanut vanhempiaan sekä tilaa pitkään. Kiitoksena tästä hoidosta isovanhempani halusivat luovuttaa tilan isälleni. Testamentti oli allekirjoitettu, mutta siinä ei ollut todistajia. Isovanhempieni jälkeen tila jaettiin kuitenkin kolmen…

Edunvalvontavaltakirja

Lakipalsta   Testamentti ja edunvalvontavaltakirja ovat asiakirjat, joiden tarpeellisuutta jokaisen meistä olisi hyvä harkita. Testamentti on tarpeen, jos perintökaaressa säädetystä perintöoikeudesta halutaan poiketa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun halutaan suojata omaa aviopuolisoa. Puolisot voivat pyrkiä säilyttämään jäljelle jäävän puolison varallisuusaseman samanlaisena kuin se on ollut molempien eläessä. Tällöin testamentilla voidaan määrätä, että puoliso perii…

Sukupolvien ketju ei jatku automaattisesti

Luopioisten Osuuspankin asiakkaat kävivät torstaina saattelemassa pitkäaikaista toimitusjohtaja Esa Jokista eläkepäiville ja tervehtimässä uutta toimitusjohtaja Sirpa Leppäkoskea. Leppoisilla vahdinvaihtokahveilla kiteytyi pienen paikallispankin vahvuus: väki tuntee toisensa ja luottaa pankkiin, joten sen puoleen on helppo kääntyä elämän isoissa hankkeissa. Kahvittelijoista monet ovat olleet 99-vuotiaan paikallispankin asiakkaita jo monen sukupolven ajan. Pitkän ketjun jatkuminen ei kuitenkaan ole…

Sirpa Leppäkoski valittiin Esa Jokisen seuraajaksi

Luopioisten Osuuspankin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu varatuomari Sirpa Leppäkoski. Hallintoneuvosto teki päätöksen tiistaina yksimielisesti. Luopioisten Osuuspankin pitkäaikainen toimitusjohtaja Esa Jokinen jää eläkkeelle toukokuun alussa. Etelä-Hämeen Osuuspankissa asiakkuusjohtajana ja yrityspankin pankkilakimiehenä toimiva Leppäkoski aloittaa Luopioisissa jo kuukautta aiemmin. – Meillä on kuukauden verran aikaa käydä tärkeitä asioita läpi. Toivottavasti pääsen myös nopeasti tutustumaan asiakkaisiin, sillä toiselta…