Siuronsalmentie

Maanteiden lakkautuksille ei lämmetty

Ely-keskuksen suunnitelmille lakkauttaa Puntarin ja Siuronsalmen maantiet eli Uittomiehentie ja Siuronsalmentie ei lämmetty luottamuselimissä Kangasalla. Ely-keskus haluaisi muuttaa maantiet yksityisteiksi, koska se katsoo, että maanteillä ei ole enää yleisen liikenteen tarpeen mukaista palvelutehtävää ja teitä käyttävät lähinnä vain teiden vaikutuspiirin kiinteistöt. Lakkautettavien maanteiden hallinnointi ja ylläpito siirtyisivät yksityistiekuntien vastuulle. Lausunnossaan Kangasalan kunta muistuttaa, että Uittomiehentien…

Pirkanmaan ELY-keskus aikoo lakkauttaa maanteitä väärin perustein

Pirkanmaan ELY-keskus suunnittelee lakkauttavansa Kangasalla (Kuhmalahdella) sijaitsevat Puntarin ja Siuronsalmen maantiet. Maanomistajille lähetetyn kirjeen mukaan nämä tiet esitetään lakkautettavaksi koko osuudeltaan yleisinä teinä, ”koska kummallakaan niistä ei ole enää yleisen liikenteen tarpeen mukaista palvelutehtävää”. ”Maanteitä käyttävät lähinnä vain niiden vaikutuspiirin kiinteistöt omana pääsytienään Puntarintieltä maantielle 325, tai Siuronsalmentieltä maantielle 3253.” Herää kysymys, mihin edellä oleva…

Siuronsalmelle johtavat maantiet halutaan muuttaa yksityisteiksi

Kuhmalahden kunnansaunalle johtava Uittomiehentie sekä salmen vastarannalla oleva Siuronsalmentie haluttaisiin muuttaa yksityistieksi. ELY-keskus järjestää tiistaina 14.3. Suojalla yleisötilaisuuden, jossa tiesuunnitelmia esitellään. ELY-keskus pyrkii muuttamaan yksityistieksi vähän käytettyjä teitä, jotka palvelevat lähinnä tienvarren asukkaita ja mökkiläisiä. Molemmat Siuronsalmelle johtavat tiet ovat pistoteitä. Yhtenä perusteena maanteiden lakkauttamiselle on se, täyttääkö lakkautettava yhteysväli maantien rakentamisen edellytykset – toisin…