Tavase Oy

Mielipide: Tavase oy:n rahankäyttö ja kaksoisroolit epäselviä

Tilaajille

Tavase oy:n rahoitus- ja osakkeenomistusjärjestelyä koskevan sopimuksen mukaan yhtiön kustannukset minimoidaan, kunnes lupapäätösasia on lainvoimaisesti ratkaistu. Tammikuussa yhtiön osakkaiden kokouksessa päätettiin Tampereen edustajan toimesta, että toimintaan käytetäänkin 0,32 miljoonaa. Lisärahaa tarvittiin muun muassa Pälkäneen tuotantoalueella tehtyihin uusiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Pääkirjoitus: Uutta vettä myllyyn Tavase-kiistassa

Tilaajille

Joidenkin mielestä Tavasen tilanne on alkanut muistuttaa nuortenmiesten yökerhoillan päätöstä: muut porukasta olisivat jo valmiita väsyneinä lähtemään kotiin, mutta saatille pääsemistä toivonut kuski haluaa vielä yltiöoptimistisesti notkua paikalla tarkkailemassa tilannetta. Toistaiseksi muut ovat lupailleet maksaa kuskille bensarahat, mutta kukaan ei tunnu tietävän, onko baari enää auki.

Pälkäneen kunta vaatii Tavasen uuden hakemuskäsittelyn välitöntä keskeyttämistä – AVI:lta katsotaan puuttuvan toimivalta ja tekopohjavesiyhtiöltä lähes kaikki tarvittava tutkimusmateriaali

Tilaajille

Pälkäneen kunta katsoo, että mikäli tekopohjavesiyhtiö yhä hakee samalle alueelle vesilain edellyttämiä lupia, on yhtiön jätettävä uudet lupahakemukset. Tämä puolestaan edellyttää uutta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Tässä yhteydessä tulee myös kuulla Pälkäneen kuntaa – nyt osa asiakirjoista on lausunnon antamista varten jätetty toimittamatta tai toimitettu vasta toistuvien pyyntöjen jälkeen ilman, että lausunnolle olisi myönnetty lisäaikaa.

Tavasen vika?

Tilaajille

Paul Tiililä syytti mielipidekirjoituksessaan (SHL 9.10.19) Tampereen ja Valkeakosken seudun tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:tä suunnilleen kaikesta kurjuudesta Pälkäneen kunnassa. Tavasen hallituksen jäsenenä epäkiitolliseen tehtävään Kangasalta valittuna olen ottanut tehtäväkseni oikaista ja valistaa tekopohjavesiyhtiöön liittyviä vääriä tietoja ja luuloja. Aivan ensimmäisenä haluan sanoa, että kaikki Pälkäneellä oleva negatiivinen yritys- ja asukasilmapiiri Tavaseen liittyen on täysin sisäsyntyistä. Jopa…

Tavase ei luovuta: yhtiö hakee lähiaikoina uutta toimilupaa myös Pälkäneelle

Tilaajille

Tavase Oy aikoo hakea lähiaikoina uutta toimilupaa myös Pälkäneen tuotantolaitoksen alueelle. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi viime elokuussa Tavasen luvan Pälkäneellä Keiniänrannan Natura-alueen vuoksi. KHO katsoi, että tekopohjavesihanke heikentää merkittävästi suojelun perusteena olevia luonnonarvoja kyseisellä alueella. KHO myös totesi, että Tavase voi muuttaa suunnitelmaa niin, että luonnonsuojelulain säännökset eivät estä hankkeen toteuttamista. – Olemme talven aikana valmistelleet…