tekopohjavesilaitos

Tavase hakee jälleen rakennuslupaa, Pälkäne on pudotettu hakemuksesta pois ja lupaa haetaan vain Kangasalan alueelle

Tilaajille

Tekopohjavesilaitos Tavase Oy hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta uudelleen rakennuslupaa Vehoniemen-Isokankaan harjualueelle. Lupaa haetaan nyt vain Kangasalan alueelle. Pälkäne on pudotettu tämänhetkisistä lupahakemuksista pois, koska korkein hallinto-oikeus määräsi Pälkäneelle kaavaillun tuotantoalueen osalta voimaan aluehallintoviraston tekemän hylkäävän ympäristölupapäätöksen. Tavasen uusi hakemus herättää suuttumusta alueen asukkaissa. Vehoniemen ja Raikun kylissä sekä Pälkäneellä onkin herännyt kansalaisliike, joka kerää…

Pälkäne vaatii Tavasea keräämään putkensa mailtaan

Tilaajille

Pälkäneen kunnanhallitus edellyttää, että tekopohjavesilaitosta Pälkäneelle ja Kangasalle puuhanneen Tavase Oy:n rakenteet poistetaan kunnan omistamilta mailta. Lisäksi alueiden vaaditaan tulevan ennallistetuiksi maaliskuun alkuun mennessä. Hallitus perustelee vaatimusta Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä. Kunta muistuttaa, että KHO määräsi Pälkäneelle kaavaillun tuotantoalueen osalta voimaan aluehallintoviraston hylkäävän ympäristölupapäätöksen. Pälkäneen kunnanhallitus katsoo, että aluehallintoviraston päätöksen mukaan tekopohjavesiyhtiön käyttöoikeudet Pälkäneen kunnan maa-alueisiin…

Tavase-taistelu jatkuu

Tilaajille

Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin kaavailtu tekopohjavesilaitos on työllistänyt hanketta vastustavaa Pälkäneen kuntaa ja maanomistajia reilun 20 vuoden ajan. Tampereen seutua palveleva vesitehdas toisi rajoituksia ja kahlitsisi kuntakeskuksen kasvua. Kunta on puolustanut etuaan lakimiesten ja pohjavesiasiantuntijoiden avulla. Maanomistajista puolestaan on tullut melkoisia pohjavesiasiantuntijoita, kun he ovat seuranneet maitaan uhkaavaa hanketta ja haastaneet Tavasen konsulttiarmeijan. Taustatukea jättiurakkaan…

Tavase aikoo jatkaa Pälkäneellä – suunnitelmia on muutettava niin, ettei Keiniänrannan Natura-alue vaarannu

Tilaajille

Pälkäneellä juhlittiin elokuun lopussa Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) Tavase-ratkaisua. Siinä katsottiin, ettei vedenhankintayhtiö voi rakentaa tekopohjavesilaitosta Pälkäneelle, koska se voisi vaarantaa Keiniänrannan Natura-suojellun tervalepikon. Pälkäneläisten ilo oli ennenaikainen, sillä Tavase aikoo täydentää hakemustaan tai muuttaa suunnitelmiaan niin, että lupaprosessia voitaisiin jatkaa myös Syrjänharjussa. Kangasalan Keisarinharju-Vehoniemenharjun alueelle sijoittuvien tuotantoalueiden osalta KHO ei nähnyt Natura-vaaroja. Tavaselle annettiin lokakuun…

Tavasen hallitus ratkaisee, miten tekopohjavesihankkeessa edetään

Tilaajille

Tekopohjavesilaitosta Pälkäneelle suunnittelevan Tavase Oy:n hallitus kokoontuu pikapuolin pohtimaan, miten hanke jatkuu Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen. – Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Pälkäneen Keiniänrannan Natura-vaikutusten arviossa on epävarmuutta. Luonnonsuojelulain mukaan lupaa ei voida myöntää, jos on epävarmuutta siitä, aiheuttako hanke vaikutuksia Natura-arvoille, toimitusjohtaja Petri Jokela sanoo. Tavasen tarkoituksena oli rakentaa laitos, joka tuottaa tekopohjavettä keskimäärin 70…

Tavase palasi tynkänä alkuruutuun

Tilaajille

Tavase-tekopohjavesihanke palaa 15 vuoden lupaprosessin jälkeen lähtöruutuun lähes kolmanneksella karsittuna. Vedenhankintayhtiö jätti lupahakemuksensa nykyisin aluehallintovirastona tunnetulle lupaviranomaiselle vuonna 2003. Korkeimman hallinto-oikeuden viime viikolla antama ratkaisu palauttaa hakemuksen Kangasalan tuotantoalueiden osalta aluehallintoviraston käsittelyyn. Pälkäneellä piti tuottaa vettä keskimäärin 20 000 kuutiota vuorokaudessa. Noin 25 vuoden ajan tutkittu Syrjänharju osoittautui kuitenkin mahdottomaksi paikaksi vesitehtailulle, koska harjun juurella on…

Tavase tuli Pälkäneen osalta päätöksen

Tilaajille

Pälkäne katsoo Tavasen tekopohjavesilaitoksen lupahakemuskäsittelyn tulleen kunnan osalta päätökseen. Kunnan torstaisessa tiedotteessa todetaan, että Korkein hallinto-oikeus oli Keiniänrannan Natura-alueen osalta samaa mieltä kuin lupahakemuksen hylännyt aluehallintovirasto. ”Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei esitetyn selvityksen perusteella ei ollut poissuljettua, ettei hanke heikentäisi merkittävästi alueen luonnonarvoja”, kunta toteaa. Kunta on vastustanut tekopohjavesihanketta, koska se voisi tuoda haittoja ja rajoituksia…

Onnittelut Pälkäneelle

Tilaajille

– Onnittelut Pälkäneelle, joka pääsee eroon Tavasesta. Se hieman ihmetyttää, miten tekopohjavesihanke saa vaarantaa Kangasalan Natura-alueet, vaikka Pälkäneellä se ei ole mahdollista, Kangasalan luonto ry:n puheenjohtaja Jorma Mäntylä sanoo. Tavasen lupa päätyi korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn Pälkäneen ja Kangasalan luonnonsuojelujärjestöjen, Pälkäneen kunnan sekä maanomistajien valituksen vuoksi. KHO katsoi, ettei tekopohjavesilaitosta voi rakentaa Pälkäneen Syrjänharjuun, koska se…

Syrjänharju säästyy tekopohjavesilaitokselta

Tilaajille

Tavase Oy ei voi rakentaa Pälkäneen Syrjänharjuun tekopohjavesilaitosta, koska se uhkaisi vieressä olevaa Keiniänrannan Natura-suojeltua tervalepikkoa. Kangasalla Keisarinharju-Vehoniemenharjun alueella lupakäsittelyä voidaan jatkaa, mikäli vedenhankintayhtiö niin haluaa. Korkeimman hallinto-oikeuden torstaina antama ratkaisu pakottaa vedenhankintayhtiön pohtimaan, kannattaako tekopohjavesihanketta jatkaa. Pälkäneellä oli tarkoitus valmistaa noin kolmasosa tarvittavasta vedestä ja sen kautta rakentaa putket Valkeakosken läpi Akaaseen. Korkeimman hallinto-oikeuden…