tekopohjavesilaitos

Kangasalan luonto ry.: Yhteenveto Korkeimman hallinto-oikeuden katselmuksessa Kangasalla 12.6.

Pääväittämä: Tekopohjavesilaitos pitäisi tutkimusten mukaan sijoittaa talousmetsään, jossa ei ole merkittäviä säilytettäviä luonnonarvoja.1 Tavase Oy ei ole tänään eikä 15 vuoden aikana kyennyt perustelemaan miksi laitos halutaan rakentaa Vehoniemen-Syrjänharjulle, jossa on merkittäviä maisema-arvoja, luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueita, maataloutta, asuin- ja teollisuusalueita sekä Pälkäneen kuntakeskus. Perusteluja: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto perusteli päätöksensä hylätä Tavase Oy:n…

On kaikki niin kuin ennenkin

Rivejä ja rivivälejä tutkittiin tarkkaan, kun Kangasalan valtuusto käsitteli maanantaina kauppakirjaa, joka käsitteli Valkeakosken kaupungin irtaantumista tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:stä. Tavallista tarkkaavaisempi ote oli toisaalta helppo ymmärtää, sillä esityslistaan oli sattunut livahtamaan virhe heti otsikkoon ja pykälässä itse asiassa päätettiinkin Kangasalan osallistumisesta uuteen osakeantiin. Tässä yhteydessä kaupunginjohtaja Oskari Auvinen muistutteli valtuutettujen mieliin viime vuosien Tavase-käänteitä, joista…

Millaista lopputulosta Kangasala toivoo Tavase-asiassa?

Tekopohjavesilaitoksen suunnittelutilanteesta kiinnostunut lukija otti yhteyttä Sydän-Hämeen Lehden toimitukseen. Häntä askarrutti se, miten Kangasala nykyisin suhtautuu Tavase-hankkeeseen, kun kunta ei ole vielä Valkeakosken tavoin irtaantunut tekopohjavesiyhtiöstä. Mikä on Kangasalan Tavase-tilanne tällä hetkellä, kunnanjohtaja Oskari Auvinen? – Valtuuston päätöksestä ilmenevä tahto neuvotella Tavase Oy:n tulevaisuudesta ja yhtiöstä irtaantumisesta on selvä ja muuttumaton. Valtuuston aiemmasta päätöksestä huolimatta…

Tekopohjavesilaitos kuivasi järven

Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin kaavaillun tekopohjavesilaitoksen turkulaista ”sisarlaitosta” epäillään Virttaankankaalla sijaitsevan Kankaanjärven kuivumisesta. Paikalliset asukkaat sanovat, että järven pinta laski jo reilut 15 vuotta sitten, kun Virttaankankaalla tehtiin tekopohjavesilaitoksen imeytyskokeita. Tänä vuonna 0,6 hehtaarin kokoisen pikkujärven pinta on laskenut parilla metrillä. Natura-alueella sijaitseva harvinainen suppajärvi on pohjaveden pintaa ylempänä. Se saa vetensä sade- ja sulamisvesien…

Kangasala osti Tavase-osakkeita

Kangasalan kunnanhallitus on hyväksynyt Tavase Oy:n osakkeiden ostoa koskevan kauppakirjan, jolla kunta hankkii tekopohjavesiyhtiöstä irtaantuvan Valkeakosken kaupungin aiemmin omistamia osakkeita. Valkeakosken Tavase-osakkeet jaetaan omistajakuntien omistussuhteiden mukaisesti, ja Kangasala ostaa 691 osaketta yhteensä 6,91 eurolla. Valkeakoski on ostanut itsensä ulos yhtiöstä runsaalla 700 000 eurolla. Kangasalan valtuusto ehti linjata joitakin vuosia sitten, että kunnan tulisi irrottautua tekopohjavesiyhtiöstä,…

Maakuntakaavasta ehdotus nähtäville

Pirkanmaan maakuntahallitus päätti asettaa Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotus tulee nähtäville loka-marraskuussa, jolloin siitä on määrä järjestää esittelytilaisuuksia eri puolilla Pirkanmaata. Nähtävillä olon jälkeen kaavaehdotuksesta saatavat muistutukset tullaan käsittelemään maakuntahallituksessa, jonka jälkeen kaavaehdotus hiotaan alkuvuodesta lopulliseen muotoonsa maakuntavaltuuston käsittelyä varten. Yhdyskuntarakenteen painopistealueina kaavassa ovat Tampereen ydinkaupunkiseutu, Helsinki–Hämeenlinna–Tampere -vyöhyke ja maakunnan vahvat seutukeskukset. Lähtökohta kaavatyössä on ollut,…

Pyyhkikää viivat kartoista

Pitäisi mökki laittaa. Naapurit vain eivät lämpene hankkeelle, sillä se tulisi heidän mailleen. Ja lupaviranomainenkin nihkeilee, sillä rakennuspaikka sattuu olemaan suojelualuetta. Mutta ei hätää, vaikka rakennuslupa menee nurin. Pistetään ensin valitus sisään ja sitten kaavamuutos vetämään. Kaavamuutoksen perusteluissa ei takerruta luparivanomaisen nuhteisiin, vaan vedotaan hanketta puolustavaan valitukseen. Suurin piirtein näin toimii maakuntaliitto, joka on edelleen…