tekopohjavesilaitos

Hautaan saattamisesta erilaiset näkemykset

– Miettikää tarkkaan, mitä olette tekemässä. Tällä on kauaskantoiset vaikutukset moniin, moniin asioihin, tuumasi Raimo Kouhia (sd) pöytänsä takaa. Vaikka valtuuston puheenjohtaja jutteli osittain pitääkseen valtuutettujen mielenkiintoa yllä äänestystekniikan kuntoon saamisen ajan, oli sanoissa eittämättä perää – aika paljastaa, miten paljon. Kouhian sanojen jälkeisessä äänestyksessä valtuusto päätti pitkän keskustelun päätteeksi kuitata Tampereen kaupungille runsaat 422 000…

Kangasalan on edullista irtautua Tavasesta

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kangasala hyväksyy sopimuksen Tavasen velkojen maksamisesta ja jatkorahoituksesta, mutta ei käytä mahdollisuutta irtautua Tavasesta. Esitys halventaa valtuuston vuonna 2012 tekemää irtautumispäätöstä. ”Kysymyksessä on ennakkotapaus. Se, kummat painavat enemmän – ympäristöarvot vai ympäröivän yhteiskunnan tarpeet”, toteaa kunnanjohtaja Auvinen Tavasen lupapäätöksestä (KS 18.12.). AVI:n päätöksen mukaan Tavase ei ole välttämätön vesihuollon turvaamiseksi, sen…

Tampere varautuu lunastamaan Tavase-osakkeita

Tampere toivoo edelleen, että Tavase-tekopohjavesilaitokselle saataisiin valitusteitse lupa. Kaupunki varautuu myös hankkimaan nimellisellä summalla osakkeita, jos Kangasala ja Valkeakoski eroavat vedenhankintayhtiöstä. Kaupunginhallitus linjasi Tavase-kantoja lokakuun alussa salaisessa kokouksessa. Sen pöytäkirjat julkaistiin parin kuukauden viiveellä, kun kaupunki katsoi että perusteet päätöksen salaisena pitämiselle olivat poistuneet. Kaupunginhallitus päätti lokakuisessa kokouksessa toimittaa Tavase-osakkaille kirjeen, jossa toivottiin että ne…

155 odottaa vastausta

Aluehallintovirasto hylkäsi kesällä Tavasen tekopohjavesilaitoksen lupahakemuksen, koska hanke uhkaisi Keisarinharjun-Vehoniemenharjun sekä Keiniänrannan Natura-alueita. Tavase Oy:n ja Akaan kaupungin valitusten vuoksi ikuisuushanke lähti uudelle kierrokselle. Suunnitelmat palaavat keskiviikkona jälleen kerran pälkäneläisten ja kangasalalaisten pureksittavaksi. Tavasen ja Akaan valitukset ovat Tavasen toimitusjohtajan, asianajajan ja konsulttien väkertämiä. Kaupunkien vastuullisilla päättäjillä on vielä mahdollisuus vetää ne pois. Akaan kaupunginhallitus…

Pohjavesialue vai putkivuoto?

Pälkäneen hauras vesijohtoverkosto voi aiheuttaa muutakin kuin kiusallisia vesikatkoksia. Kevään putkirikot ovat tästä hälyttävä esimerkki. Rikkoutuneesta putkesta on saattanut vuotaa vettä Aitoon Kotisuolle jo 15 vuoden ajan. Jälleenrakennusajan huolellisen työn ansiosta putkesta purkautunut vesi ei ole kastellut Aitoon koulun rakenteita. Rakennuksessa on vielä kellarinkin alla metrin verran betonia, ja siksi vesi ei ole noussut lattian…

”Luotan viraston tekevän vastuullisen päätöksen kieltäessään luvan vahingolliselta hankkeelta”

Kansanedustaja Pauli Kiurun (kok) mielestä Suomella olisi vesivarojen hyödyntämisessä ja vedenpuhdistusteknologioiden kehittämisessä merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hän kummasteleekin vimmaa, jolla osaa tekopohjavesihankkeista viedään Suomessa eteenpäin. – Pirkanmaalla eräiden kuntien yhdessä omistama Tavase Oy on jo parisenkymmentä vuotta terrorisoinut Pälkäneen ja Kangasalan kuntia. Ikuisuushanke on todellinen riesa kunnille, alueen yrityksille ja kansalaisille. Hanketta ei voi perustella vedenhankinta-argumenteilla, se…

Natura-lausunnot tyrmäys Tavaselle

Tekopohjavesilaitosta Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin suunnittelevan Tavase Oy:n päivitetytkään suunnitelmat eivät kelpaa ELY-keskukselle ja Metsähallitukselle. Alueellisen ympäristöviranomaisen ELY-keskuksen mielestä tekopohjavesilaitokselle ei voida myöntää lupaa Pälkäneen Syrjänharjussa, koska se vaarantaisi Keiniänrannan Natura-alueen. Kangasalan Vehoniemenharjun ja Punamultalukon suojelualueet omistava Metsähallitus puolestaan katsoo, että tekopohjavesilaitos pilaisi luonnonarvoiltaan arvokkainta Punamultalukkoa. Metsähallituksen mielestä hankkeelle ei pitäisi myöntää lupaa, koska se…

Aluehallintovirasto pureutuu päivitettyyn Tavase-suunnitelmaan

Tekopohjavesilaitosta Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin suunnitteleva Tavase Oy toimitti viime viikolla päivitetyn hakemussuunnitelman ja täydennetyn Natura-arvioinnin aluehallintovirastoon. Lisäksi lupaa hakeva yhtiö on laatinut selityksen lausuntoihin ja muistutuksiin. Tavase tarvitsi urakkaan lisäaikaa, sillä muistutuksia kertyi noin 180. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tutustuu asiakirjoihin ja päättää myöhemmin, onko muuttuneiden suunnitelmien vuoksi tarvetta lisäkuulemisiin. Monet muistuttajat ovat varanneet…

Tavase kumittaa ja selittää

Tavase-tekopohjavesilaitoksen toteutuminen näyttää tällä hetkellä epävarmemmalta kuin koskaan aiemmin. Syynä ovat erittäin kriittiset Natura-lausunnot. Alueellinen ympäristöviranomainen katsoo, ettei Tavaselle tule myöntää toimilupaa, koska laitos aiheuttaisi merkittäviä haittoja Vehoniemenharjun ja Keiniänrannan Natura-alueille. Tavase on joutunut anomaan aluehallintovirastolta moneen kertaan lisäaikaa, jotta se saisi annettua selityksensä. Keiniänrannan osalta ELY keskus katsoo, että pienikin epävarmuus estää luvan saamisen….

Tavase päivitti suunnitelmiaan Natura-lausuntojen vuoksi

Tekopohjavesilaitosta Pälkäneen ja Kangasalan harjuihin suunnitteleva Tavase Oy jätti toimilupahakemuksen reilut kymmenen vuotta sitten. Hakemuksen käsittely aluehallintovirastossa odotti kuitenkin lisätutkimuksia, joita ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä edellytettiin etenkin Pälkäneellä. YVA-yhteysviranomainen epäili kymmenen vuoden takaisessa lausunnossaan, ettei laitos toimisi kunnolla. Imeytettävä Roineen vesi ei viipyisi harjun uumenissa riittävän pitkään, ja siksi se ei ehtisi puhdistua. Lisäksi yhteysviranomaisena toiminut…