tekopohjavesilaitos

Kangasala tyrmää Tavasen hakemuksen

Kangasalan rakennus- ja ympäristölautakunta vastustaa luvan myöntämistä tekopohjavesilaitosta puuhaavalle Tavase Oy:lle. Lautakunta katsoo, että laitoksen toiminta ei hakemussuunnitelman mukaisena täytä vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia luvan myöntämisedellytyksiä, eikä lupaa näin ollen tule myöntää. Lautakunta huomautti myös, että hakemus on asiasisällöltään osittain ristiriitainen ja hyvin vaikeasti hahmoteltavissa kaikkine täydennyksineen ja päivityksineen. Lausunnossa edellytetään vaihtoehtotarkastelua pintaveden ja tekopohjaveden…

Tavase on päätöksenteon testiareena

Tampereen talous on tiukalla. Isoista investoinneista päättäminen on poliittisesti haastavaa. Keskusteluun on nostettu myös päätöksentekokulttuuri. Entinen kaupunginjohtaja Pekka Paavola vaati Aamulehdessä (10.7.) lepsuilun lopettamista ja tilalle väkisin jyräämistä. Seuraavan päivän lehdessä pormestari Anna-Kaisa Ikonen kertoi luottavansa jyrähtelyn sijasta tiedolla johtamiseen. Apulaispormestari Pekka Salmi puolestaan korosti demokraattisuutta ja avoimuutta. Hänen mukaansa hankkeiden pitää olla niin hyviä,…

”Tahtotila on yleisesti selvillä”

Kangasalan kunnanhallitus päätti olla antamatta Tavase Oy:tä koskevia erillisiä sisäisiä tiedotteita tai toimenpide-ehdotuksia Kangasalan vesilaitokselle. Hallitus katsoo, että valtuuston viimevuotinen päätös tekopohjavesiyhtiöstä irtaantumiseksi on muutoinkin kunnan lukuun toimivien tahojen lähtökohtaisena perusteena. Ohjaavaa sisäistä tiedotetta tai toiminnallisten tavoitteiden asettamista vesilaitokselle Tavase-yhteistyön katkaisemiseksi esitettiin keväällä jätetyssä valtuustoaloitteessa. Aloitteessa huomautettiin, että kunnan tulisi nykyistä selkeämmin korostaa paitsi irtaantumishaluaan…

Valtuustossa potkittiin vauhtia Tavase-eroon

Kangasalla tehdyssä valtuustoaloitteessa esitetään vauhditettavaksi kunnan irtautumista tekopohjavesiyhtiö Tavase Oy:stä. Neuvotteluja on käyty tuloksetta pian jo vajaan vuoden; valtuusto teki yhtiöstä erkanemispäätöksen viime vuoden huhtikuussa. Tänä aikana Tavase Oy on saanut Aluehallintovirastolta tutkimusluvan Vehoniemenharjulle ja yhtiö on myös jättänyt Aluehallintovirastolle uudistetun lupahakemuksen tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi Kangasalle ja Pälkäneelle Vehoniemenharjun ja Isokankaan alueille. Aloitteen mukaan irtaantumisen vauhdittamisen…

Tavase päivitti lupahakemuksensa

Kangasalan ja Valkeakosken neuvottelut Tampereen ja muiden osakaskuntien kanssa Tavase Oy:stä irtaantumiseksi eivät ota edetäkseen, mutta tekopohjavesiyhtiö on astunut suunnitelmissaan jälleen yhden askeleen eteenpäin. Yhtiö on jättänyt aluehallintovirastolle hakemussuunnitelman, jolla haetaan lupaa tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi Vehoniemen ja Isokankaan harjualueille Pälkäneellä ja Kangasalla. Nyt jätetty suunnitelma on laadittu korvaamaan edellinen, vuonna 2003 tehty suunnitelma. Yhtiön toimitusjohtajan Petri…