tutkimus

Haussa 1950-luvulla syntynyt yksin asuva mies

Etsin haastateltavia tutkimukseen, jonka aiheena on yksin asuvien ikääntyvien miesten läheiset ihmissuhteet, sosiaaliset verkostot ja elämäntarinat. Noin kaksi tuntia kestävä haastattelu voidaan tehdä kotonasi, tai sille voidaan järjestää rauhallinen tila toisaalta. Tutkimushaastattelut ovat luottamuksellisia ja raportoin tulokset siten, että yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. Kerään haastattelut kevään 2019 kuluessa ja teen niiden pohjalta yhteiskuntatieteellisen väitöskirjatutkimuksen. Ikääntyvien miesten yksinasumisen on havaittu lisääntyneen…

Tieteen etulinjassa

Tilaajille

Tasavaltamme oppositio on koko hallituskauden ajan vaatinut kansanedustaja Ville Niinistön (punavihreä) johdolla panostusta tieteeseen ja tutkimukseen, koska se unohtui edellisellä hallituskaudella. Presidentti Kennedy sanoi: ”Älä kysy, mitä maasi voi tehdä Sinun hyväksesi. Kysy, mitä Sinä voit tehdä maasi hyväksi”. Tutkimus on alue, josta voin aloittaa. Olen löytänyt kaksi erilaista muurahaislajia. Niitä on varmaan enemmänkin, mutta…

Tutkimusten tutkimus

Viidelläkymmenellä postitusalueella ei yhteiskunnan rahoittaman tutkimuksen mukaan ole yhtään tohtoria eikä edes maisteria. Niillä alueilla, joilla tohtoreita ja maistereita on, tutkimuksen mukaan koulutustaso on korkeampi kuin noilla tyhjillä alueilla. Tämä lehden lukijat kuuluvat jälkimmäiseen ryhmään. Yleisradio tarjoaa nyt mahdollisuutta seurata, mitkä ovat nuo hyvät ja huonot alueet. Samalla selviää naapurisi tulotaso. Pitäisi myös tutkia, millä…

Koko kasvaa, tuotanto laskee

Maatilojen lukumäärän odotetaan vähentyvän yli 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, käy ilmi Pirkanmaan Ely-keskuksen ja MTK-Pirkanmaan Kasvukausi-hankkeen teettämästä selvityksestä. Vuosittain tilojen määrä pienenee noin kahdella prosentilla. Lopettavat tilat ovat lähinnä pientiloja. Vuoteen 2020 ulottuvassa ennusteessa maitotilojen määrä puolittuu vajaassa kymmenessä vuodessa. Kokonaistuotanto on vähenemässä kahdeksan prosenttia, mutta tuotanto tilaa kohti on kaksinkertaistumassa tilakoon kasvaessa. Naudanlihaa…

Kuntaliitoksista vahvoja tunteita

Sosiaali- ja terveyspalvelut, asumisen hinta ja kuntien taloudellinen tilanne ovat kolme päällimmäistä seikkaa, joiden pirkanmaalaiset uskovat kehittyvän huonoon suuntaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Kauppapalveluiden, harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien sekä työpaikka- ja koulutustarjonnan nähtiin puolestaan kohenevan eniten kymmenessä vuodessa. Monessa asiassa pirkanmaalaiset suhtautuivat tutkimuksen mukaan tulevaisuudennäkymiin positiivisemmin kuin muualla Suomessa. Kuntaliitokset herättivät kuitenkin enemmän pessimismiä kuin muualla, ja…

Asukkaita halutaan liikennetutkimukseen

Syyskuun alussa käynnistyneeseen, Pirkanmaan tähän asti laajimpaan liikennetutkimukseen on kutsuttu mukaan noin 16 000 kuntalaista. Vastaajat on valittu mukaan satunnaisesti, ja heiltä kysytään puhelin- tai internethaastattelussa tietoja yhden arkipäivän aikana tehdyistä – tai tekemättä jääneistä – matkoista. Haastattelujen lisäksi tutkimuksen yhteydessä tehdään ajoneuvolaskentaa sekä jalankulku- ja pyöräilyliikenteen laskentaa. Liikennetutkimuksessa tehdään henkilöhaastatteluja ja liikennelaskentoja. Tutkimusalueina ovat muiden…

Pälkäne ja Kangasala ovat hyviä vertailukohtia

Geologian tutkimuskeskus GTK on alkukesästä täydentänyt geokemian tietokantaansa Tampereen ja Valkeakosken välillä. Kaikkiaan paristakymmenestä näytteestä noin puolet otettiin Pälkäneeltä ja Kangasalta; pääpaino näytteenotossa on kuitenkin ollut Tampereen kaupungin alueella. – Kyseisellä alueella Valkeakosken ja Tampereen välillä luonnostaan tavanomaista suuremmat arseenipitoisuudet ovat erityisen mielenkiinnon kohde. Näytteistä tutkitaan noin 30 alkuaineen pitoisuudet, kertoo tutkimuskeskuksen erikoistutkija Timo Tarvainen….